Help for English

Podstatné jméno WHOLE

INTERMEDIATE Vydáno dne 11.07.2014

Slovo WHOLE není jen přídavným jménem. Neobejdeme se bez něj například při počítání zlomků. V tomto článku se dočtete také o dvou častých výrazech s WHOLE, které stojí za zapamatování.V článcích Pleteme si: ALL nebo WHOLE? a ALL the plants vs. the WHOLE plants jsme mluvili o přídavném jménu WHOLE TTT *1, dnes se podíváme na jeho funkci podstatného jména.

Podstatné jméno WHOLE

WHOLE znamená “celek” a používáme ho např. ve zlomcích (whole, half, quarter atd.). Více o zlomcích se dočtete v článku Zlomky v angličtině.
Podstatné jméno WHOLE je počitatelné, tudíž bude se členem.

How many quarters make a whole? TTT *2
Two halves make a whole. TTT *3
Cambridge exams consist of five different focus papers: Reading, Speaking, Listening, Use of English and Writing, which form a compact whole. TTT *4
Marco Giovanni, a famous fashion designer, views his last two collections as a consistent whole. TTT *5

the whole of

Je zajímavé, že s názvy měsíců a místními názvy (měst, světadílů apod.) se místo přídavného jména (a/the) whole používá spojení the whole of, popřípadě all (of):

I'm in China for the whole of August. TTT *6
My husband worked overtime the whole of January. It was quite terrible, he was coming home very tired. TTT *7
The whole of New York celebrated the New Year's Eve in Times Square. TTT *8
This is good news not only for the United Kingdom, but also for the whole of Europe. TTT *9

I'm in China for the whole August.
My husband worked overtime the whole January. It was quite terrible, he was coming home very tired.
The whole New York celebrated the New Year's Eve in Times Square. TTT *10
This is good news not only for the United Kingdom, but also for the whole Europe.

Nejčastější výrazy s WHOLE

První výraz patří mezi tzv. generalising expressions společně s “in general, except for, in some cases” atd., a oddělujeme jej čárkou, popř. čárkami od zbytku věty.

on the whole = celkem vzato, když se to vezme kolem a kolem

I think that, on the whole, the Prime Minister enjoyed the conference with the Spanish press. TTT *11
On the whole, I am satisfied with myself although some people may call me chubby. TTT *12
Helen tried hard to convince me. And, on the whole, I must say I believe her. TTT *13
On the whole, the tests came off quite well. There is just one F. TTT *14

as a whole = jako celek (ne odděleně), jako takový

Our political system as a whole has a problem with corruption. TTT *15
The program has been tested as a whole and the parts all work together well. TTT *16
It's true we encountered various problems, but now the board as a whole works just fine. TTT *17
If you want to win, coach, you have to start seeing your team as a whole and not favour some of the players. TTT *18

Závěr

Dnešní článek měl za cíl představit vám slovo WHOLE ve funkci podstatného jména. Snad jste se něco nového naučili, nebo si zopakovali již známé. Ustálená spojení s WHOLE, as a whole a on the whole jistě stojí za zapamatování.

Překlad:
 1. celý
 2. Kolik čtvrtin tvoří celek?
 3. Dvě poloviny tvoří celek.
 4. Cambridgeské zkoušky se skládají z pěti různých účelových částí: čtení, mluvení, poslech, gramatika a psaní, které tvoří jednotný celek.
 5. Marco Giovanni, slavný módní návrhář, vnímá své poslední dvě kolekce jako souvislý celek.
 6. Celý srpen jsem v Číně.
 7. Můj manžel pracoval celý leden přesčas. Bylo to dost hrozné. Chodil domů hrozně unavený.
 8. Celý New York slavil silvestr na Times Square.
 9. To jsou dobré zprávy nejen pro Spojené království, ale pro celou Evropu.
 10. Celý New York slavil silvestr na Times Square.
 11. Myslím, že premiér si konferenci se španělskými novináři celkem vzato užil.
 12. Někdo si myslí, že jsem dost při těle, ale když se to vezme kolem a kolem, já jsem se sebou spokojená.
 13. Helen se mě opravdu snažila přesvědčit. A musím říct, že jí celkem vzato věřím.
 14. Testy dopadly celkem vzato docela dobře. Je jen jedna pětka.
 15. Náš politický systém jako takový má problém s korupcí.
 16. Program se testoval jako celek a všechny jeho části společně dobře fungují.
 17. Je pravda, že jsme se setkali s nějakými problémy, ale představenstvo jako takové nyní pracuje docela dobře.
 18. Jestli chcete vyhrát, trenére, musíte začít vnímat svůj tým jako celek a neupřednostňovat některé hráče.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: ALL nebo WHOLE?

Dělá vám potíže rozlišit mezi těmito anglickými slovíčky? Kdy se které používá? Podívejme se na ně společně v tomto článku.
PRE-INTERMEDIATE

WHOLE / HOLE

Dvě slovíčka, která se vyslovují naprosto stejně. Studenti tomuto faktu však často nechtějí věřit a snaží se je vyslovovat jinak.

UPPER-INTERMEDIATE

And all that jazz...

Článek pro zpestření pro pokročilejší studenty o dvou idiomech, které můžete znát z filmů Chicago a Můj soused zabiják.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Podstatné jméno WHOLE 5 5422 Od Lucka Skrčená poslední příspěvek
před 5 lety