Help for English

Zlomky v angličtině

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 25.02.2021

Jak se v angličtině čtou zlomky?Zlomky v angličtině

Dnešní článek se bude věnovat matematice. Ale neděste se (vy, kteří jste si s matematikou nikdy nepotykali), půjde spíše o to, jak zlomky číst a jak je správně gramaticky použít v anglické větě.

Zlomek se v angličtině řekne fraction/'frækʃn/.

Jak čteme zlomky?

Možná vás to překvapí, ale je to jednodušší, než si myslíte. U jednoduchých zlomků má angličtina jen dvě nová slovíčka – half (polovina) a quarter (čtvrtina):

one half/'hɑ:f/ TTT *1

one quarter/'kwɔ:tə TTT *2

Pro ostatní základní zlomky totiž používají řadové číslovky. Třetina (third) je stejné slovo jako třetí (third), pětina (fifth) je stejná jako pátý (fifth) apod.

one third/'θɜ:d/ TTT *3

one seventh/'sevnθ/ TTT *4

Pozn.: Pokud je ovšem neznáte, doporučujeme článek Řadové číslovky.

Je-li v čitateli jiné číslo než jednička, bude jmenovatel v množném čísle:

two thirds TTT *5

five eighths TTT *6

seven twelfths TTT *7

Smíšená čísla (mixed numbers) čteme takto:

one and three quarters TTT *8

four and two ninths TTT *9

seventy-one and five sixths TTT *10

Pokud by se jednalo o složitější čísla, nečteme již jmenovatel jako řadovou číslovku. Místo toho použijeme předložku over:

fifteen over two hundred and fifty-six

Trocha gramatiky

Používáme-li zlomky v rámci věty, je potřeba mít na paměti několik věcí.

1) Mezi zlomkem a podstatným jménem většinou používáme předložku of:

two thirds of a mile TTT *11
two fifths of the respondents TTT *12

2) Je-li v čitateli jednička, je před zlomkem většinou jen neurčitý člen:

a third of my life TTT *13
a quarter of the students TTT *14

3) Mluvíme-li o polovinách, vypouští se většinou jak člen, tak předložka of:

half my life TTT *15
half the staff TTT *16

Spojení “one half of…” se používá spíše tehdy, jedná-li se o přesné matematické údaje, nebo fyzickou polovinu něčeho. Porovnejte:

half the cake = půlka koláče (odpovídá na otázku KOLIK KOLÁČE)
one half of the brain = jedna polovina mozku (NEodpovídá na otázku KOLIK)

I read half the book. TTT *17 (KOLIK jsem ji přečetl)
I read the first half of the book. TTT *18 (ne KOLIK, ale KTEROU ČÁST jsem přečetl)

4) Tvar slovesa odpovídá tvaru (číslu) podstatného jména:

a third of my life was třetina mého života (nikoliv were)
a third of the people were třetina lidí byla (nikoliv was)

Psaní pomlček

Zlomky by se měly psát bez pomlček (přesněji spojovníků).

1/2 = a half / one half
1/3 = a third / one third
2/5 = two fifths

Ovšem v případě, kdy plní funkci přídavného jména nebo příslovce, je pomlčka nutná.

He had a one-third share in the company. TTT *19  

Toto je však běžný jev i jinde (např. a five-star hotel).

Základní termíny

Pokud byste si o zlomcích chtěli v angličtině opravdu popovídat, bude se hodit následující slovní zásoba:

 • fraction/'frækʃn/ = zlomek
 • numerator/'nju:mər­eɪtə/ = čitatel
 • denominator/dɪ'nɒmɪn­eɪtə/ = jmenovatel
 • fraction bar/'frækʃnˌb­ɑ:/ = zlomková čára
 • proper fraction = pravý zlomek (jeho hodnota je menší než 1)
 • improper fraction = nepravý zlomek (jeho hodnota je větší nebo rovna 1)
 • mixed number = smíšené číslo (kombinace celého čísla a zlomku)
 • reduce / simplify a fraction = krátit zlomek
 • expand a fraction = rozšířit zlomek
 • lowest common denominator = nejnižší společný jmenovatel

Tip: Pokud vás zajímá vysvětlení zlomků přímo v angličtině, přečtěte si článek (CLIL) Fractions: Introduction.

Překlad:
 1. jedna polovina
 2. jedna čtvrtina
 3. jedna třetina
 4. jedna sedmina
 5. dvě třetiny
 6. pět osmin
 7. sedm dvanáctin
 8. jedna a tři čtvrtiny
 9. čtyři a dvě devítiny
 10. sedmdesát jedna a pět šestin
 11. dvě třetiny míle
 12. dvě pětiny respondentů
 13. třetina mého života
 14. čtvrtina studentů
 15. půlka mého života
 16. polovina zaměstnanců
 17. Přečetl jsem polovinu té knihy.
 18. Přečetl jsem první půlku té knihy.
 19. Měl v té firmě třetinový podíl.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Spodní prádlo v angličtině

Pojďme se podívat na širokou slovní zásobu z oblasti spodního prádla.

ELEMENTARY

Písmeno CH v angličtině

Článek o písmenku CH v angličtině a jak se vyslovuje.

INTERMEDIATE

Dvakrát více, třikrát méně

Jak v angličtině vyjádřit, že jedna věc je např. dvakrát lepší, třikrát rychlejší, desetkrát těžší apod.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Zlomky v angličtině 8 17656 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 13 lety