The Little Drummer Boy

Vydáno dne 04.01.2007

Poněkud netradiční vánoční koleda, v anglicky mluvícím světě však velmi známá.The Little Drummer Boy

(Carol of the Drum)

“Come,” they told me pa-rum-pum-pum pum TTT *1
“A newborn King to see. pa-rum-pum-pum pum TTT *2
Our finest gifts we bring, pa-rum-pum-pum pum TTT *3
To lay before the King. TTT *4
pa-rum-pum-pum pum
rum-pum-pum pum
rum-pum-pum pum
So to honor Him pa-rum-pum-pum pum TTT *5
When we come.” TTT *6

drum

“Little baby, pa-rum-pum-pum pum TTT *7
I am a poor boy too. pa-rum-pum-pum pum TTT *8
I have no gift to bring pa-rum-pum-pum pum TTT *9
That's fit to give a King; TTT *10
pa-rum-pum-pum pum
rum-pum-pum pum
rum-pum-pum pum
Shall I play for you pa-rum-pum-pum pum TTT *11
On my drum?” TTT *12

Mary nodded, pa-rum-pum-pum pum TTT *13
The ox and lamb kept time. pa-rum-pum-pum pum TTT *14
I played my drum for Him, pa-rum-pum-pum pum TTT *15
I played my best for Him; TTT *16
pa-rum-pum-pum pum
rum-pum-pum pum
rum-pum-pum pum
Then He smiled at me, pa-rum-pum-pum pum TTT *17
Me and my drum. TTT *18


Words and music © by Katherine K. Davis, Henry Onorati and Harry Simeone (1958).
Performed by Land WayPher (Waylan Bram and friends).


Okruhy slovní zásoby: Slovíčka z písní: Little Drummer Boy
Okruhy slovní zásoby: Christmas

Překlad:
 1. ‘Pojď,’ řekli mi
 2. spatřit novorozeného Krále
 3. přinášíme naše nejlepší dary
 4. abychom je položili před Krále
 5. a tak ho uctili
 6. až přijdeme
 7. Malé nemluvňátko
 8. jsem také chudý chlapec
 9. nemám, co bych přinesl jako dar
 10. co by bylo hodno krále
 11. mám ti zahrát
 12. na svůj bubínek?
 13. Marie kývla
 14. býček i jehně se pohybují do rytmu
 15. a já mu zahrál na bubínek
 16. zahrál jsem mu, jak to nejlépe umím
 17. potom se na mě usmál
 18. na mě a můj bubínek
Přepis bublinkové nápovědy: