Help for English

The Little Drummer Boy

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z poněkud netradiční vánoční koledybaby
baby - mimino, miminko, dítě
BrE
/'beɪbi/ Přehrát
AmE
/'beɪbi/ Přehrát

noun - a very young child

 
best - nejlepší
BrE
/'best/ Přehrát
AmE
/'best/ Přehrát

adjective - better than everybody or everything else

 
bring - přinést, přivést, přivézt, vzít (s sebou)
BrE
/'brɪŋ/ Přehrát
AmE
/'brɪŋ/ Přehrát

verb - to come somewhere with something or with somebody, to take something or somebody with you

drum
drum - buben, bubínek
BrE
/'drʌm/ Přehrát
AmE
/'drʌm/ Přehrát

noun - a musical instrument which is used to keep the rhythm and beat in music, you hit it with wooden stick or sticks to make it play

 
fine - dobrý, výborný, skvělý
BrE
/'faɪn/ Přehrát
AmE
/'faɪn/ Přehrát

adjective - nice, good, excellent

 
fit - vhodný
BrE
/'fɪt/ Přehrát
AmE
/'fɪt/ Přehrát

adjective - suitable, appropriate

 
gift - dar, dárek
BrE
/'gɪft/ Přehrát
AmE
/'gɪft/ Přehrát

noun - something that is given, a present

give
give - dát, dávat, darovat
BrE
/'gɪv/ Přehrát
AmE
/'gɪv/ Přehrát

verb - to let somebody have something, to hand something over to somebody

 
honour - uctít
BrE
/'ɒnə/ Přehrát
AmE
/'ɑ:nər/ Přehrát

verb - to show great respect (for somebody)

 
keep time - držet rytmus, hýbat se do rytmu
BrE
/ˌki:p'taɪm/ Přehrát
AmE
/ˌki:p'taɪm/ Přehrát

verb - to move to the rhythm of a song, to play a drum etc. to the rhythm of a song

king
king - král
BrE
/'kɪŋ/ Přehrát
AmE
/'kɪŋ/ Přehrát

noun - a ruler of a monarchy

lamb
lamb - jehně
BrE
/'læm/ Přehrát
AmE
/'læm/ Přehrát

noun - a young sheep

 
lay - položit, pokládat, klást
BrE
/'leɪ/ Přehrát
AmE
/'leɪ/ Přehrát

verb - to put down, to place something down carefully

newborn
newborn - novorozený
BrE
/'nju:bɔ:n/ Přehrát
AmE
/'nu:bɔ:rn/ Přehrát

adjective - born very recently

nod
nod - kývnout (hlavou), přikývnout
BrE
/'nɒd/ Přehrát
AmE
/'nɑ:d/ Přehrát

verb - to move your head forward and down to express agreement, acceptance etc.

 
ox - vůl
BrE
/'ɒks/ Přehrát
AmE
/'ɑ:ks/ Přehrát

noun - a male cow that has been castrated, it is used for heavy farm work

 
poor - chudý
BrE
/'pɔ:/ Přehrát
AmE
/'pʊr/ Přehrát

adjective - not having much money, not wealthy

smile
smile - usmívat se, usmát se
BrE
/'smaɪl/ Přehrát
AmE
/'smaɪl/ Přehrát

verb - to show a happy expression on your facePokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

The Little Drummer Boy

Poněkud netradiční vánoční koleda, v anglicky mluvícím světě však velmi známá.
ALL LEVELS

Three Little Drummers

Poněkud netradiční vánoční koleda a skutečný bonbónek pro milovníky keltské hudby v podání jedné z nejlepších kapel zabývajících se tímto hudebním žánrem – THE CROSSING.
PRE-INTERMEDIATE

Slovíčka LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW

Jak se používají výrazy ‘little’, ‘a little’, ‘few’, ‘a few’ a jaký je mezi nimi rozdíl.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář