Christmas Jokes Activity

Vydáno dne 11.12.2006

Cvičení, ve kterém bude vaším úkolem vybrat pro každý z deseti vánočních vtipů správnou pointu.Christmas Jokes Activity

Anglické slovo punch line označuje poslední větu vtipu, ve které se skrývá pointa. Nepochopíte-li pointu, pravděpodobně se nebudete vůbec smát. Přinášíme vám zábavné cvičení, ve kterém si přečtete deset vtipů spojených s Vánoci a zimním obdobím, a z nabízených point vyberete tu nejvhodnější.

Po vyplnění klikněte na 'vyhodnotit' a přečtěte si správné odpovědi a vysvětlení k nim.
 1. christmas What's white and goes up?

  1. A confused snowflake!
  2. A snowman on a zebra crossing!
  3. Santa caught in a revolving door!
  4. Santa walking backwards!
 2. What goes ho-ho whoosh, ho-ho whoosh?

  1. A confused snowflake!
  2. A snowman on a zebra crossing!
  3. Santa caught in a revolving door!
  4. Santa walking backwards!
 3. What goes: “now you see me, now you don't, now you see me, now you don't”?

  1. A confused snowflake!
  2. A snowman on a zebra crossing!
  3. Santa caught in a revolving door!
  4. Santa walking backwards!
 4. What goes “oh, oh, oh”?

  1. A confused snowflake!
  2. A snowman on a zebra crossing!
  3. Santa caught in a revolving door!
  4. Santa walking backwards!
 5. snowman What do you call an old snowman?

  1. Frosted flake!
  2. Old St. Nick!
  3. Snow ball!
  4. Water!
 6. What Christmas carol is a favorite of parents?

  1. Jingle bells!
  2. Oh Christmas Tree!
  3. Rudolph the Red-Nosed Reindeer!
  4. Silent Night!
 7. What did one snowman say to the other snowman?

  1. Can you smell carrot?
  2. Can you smell reindeer?
  3. Can you smell snow?
  4. Can you smell water?
 8. What do you get when you cross a snowman with a vampire?

  1. A snow ball!
  2. Frostbite!
  3. Pineapple!
  4. Santa Clause!
 9. Where do snowmen go to dance?

  1. A disco!
  2. A snow ball!
  3. In the snow!
  4. The North pole!
 10. What do you call people who are afraid of Santa Claus?

  1. Arachnophobic!
  2. Claustrophobic!
  3. Hydrophobic!!
  4. Xenophobic!
Správné odpovědi: 1) a, 2) c, 3) b, 4) d, 5) d, 6) d, 7) a, 8) b, 9) b, 10) b

Slovní zásobu z tohoto článku si můžete nastudovat a procvičit zde:

Okruhy slovní zásoby: Slovíčka z Článků: Christmas Jokes

Přepis bublinkové nápovědy: