Help for English

Christmas Jokes vocabulary

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z cvičení o vánočních vtipech 
afraid - strachující se, bojící se, obávající se
BrE
/ə'freɪd/ Přehrát
AmE
/ə'freɪd/ Přehrát

adjective - full of fear, fearful

 
backwards - pozpátku
BrE
/'bækwədz/ Přehrát
AmE
/'bækwərdz/ Přehrát

adverb - with the back first

ball
ball - ples, bál
BrE
/'bɔ:l/ Přehrát
AmE
/'bɔ:l/ Přehrát

noun - a party for many people with dancing

 
carol - koleda
BrE
/'kærəl/ Přehrát
AmE
/'kærəl/ Přehrát

noun - a religious song that people sing at Christmas

carrot
carrot - mrkev
BrE
/'kærət/ Přehrát
AmE
/'kærət/ Přehrát

noun - a kind of long orange vegetable that grows in the ground

catch
catch - chytit, chytat
BrE
/'kætʃ/ Přehrát
AmE
/'kætʃ/ Přehrát

verb - to take something that has been moving into your hand

 
confused - zmatený, pomatený, popletený
BrE
/kən'fju:zd/ Přehrát
AmE
/kən'fju:zd/ Přehrát

adjective - mixed up, understanding something in a wrong way or not understanding it at all

 
cross - křížit, zkřížit
BrE
/'krɒs/ Přehrát
AmE
/'krɑ:s/ Přehrát

verb - to put two things across one another

frost
frost - mráz, mrazík
BrE
/'frɒst/ Přehrát
AmE
/'frɑ:st/ Přehrát

noun - the weather condition with very low temperature

 
frostbite - omrzlina
BrE
/'frɒstˌbaɪt/ Přehrát
AmE
/'frɑ:stˌbaɪt/ Přehrát

noun - injury (to fingers, toes, ears etc.) caused by very low temperatures

pineapple
pineapple - ananas
BrE
/'paɪnæpl/ Přehrát
AmE
/'paɪnæpl/ Přehrát

noun - a tropical fruit, yellow inside with brown skin and stiff leaves on top

pole
pole - pól
BrE
/'pəʊl/ Přehrát
AmE
/'poʊl/ Přehrát

noun - one of the ends of a magnet, one of the ends of an imaginary line around which something (such as Earth) revolves

reindeer
reindeer - sob
BrE
/'reɪndɪə/ Přehrát
AmE
/'reɪndɪr/ Přehrát

noun - a large wild deer that lives in cold northern regions

 
revolve - otáčet se, točit se, rotovat
BrE
/rɪ'vɒlv/ Přehrát
AmE
/rɪ'vɑ:lv/ Přehrát

verb - to rotate, to turn round and round

smell
smell - cítit (vůni či zápach)
BrE
/'smel/ Přehrát
AmE
/'smel/ Přehrát

verb - to recognise an odour by your nose

snowball
snowball - sněhová koule
BrE
/'snəʊbɔ:l/ Přehrát
AmE
/'snoʊbɔ:l/ Přehrát

noun - a ball made of snow

snowflake
snowflake - sněhová vločka, vločka (sněhová)
BrE
/'snəʊfleɪk/ Přehrát
AmE
/'snoʊfleɪk/ Přehrát

noun - a small particle of snow

snowman
snowman - sněhulák
BrE
/'snəʊmæn/ Přehrát
AmE
/'snoʊmæn/ Přehrát

noun - a figure made of balls of snow

vampire
vampire - upír
BrE
/'væmpaɪə/ Přehrát
AmE
/'væmpaɪər/ Přehrát

noun - a character of horror movies that sucks blood from people (e.g. Count Dracula)

zebra crossing
zebra crossing - přechod pro chodce
BrE
/ˌzebrə'krɒsɪŋ/ Přehrát
AmE
/ˌzi:brə'krɑ:sɪŋ/ Přehrát

noun, British English - a place where pedestrians can cross a road, it is marked by white stripes painted on the surface of the roadPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Christmas Jokes: Question and Answer

Sbírka vánočních vtipů, krátké otázky a na ně vtipné odpovědi.
ALL LEVELS

Christmas Jokes vocabulary 2

Slovíčka z vánočních vtipů
PRE-INTERMEDIATE

Christmas Jokes Activity

Cvičení, ve kterém bude vaším úkolem vybrat pro každý z deseti vánočních vtipů správnou pointu.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář