Help for English

Christmas Jokes vocabulary 2

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z vánočních vtipůalphabet
alphabet - abeceda
BrE
/'ælfəbet/ Přehrát
AmE
/'ælfəbet/ Přehrát

noun - the set of letters used in a particular language

archer
archer - lučištník, lukostřelec
BrE
/'ɑ:tʃə/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rtʃər/ Přehrát

noun - the person who uses a bow to shoot arrows

 
brag - chvástat se, vytahovat se, chlubit se, vychloubat se
BrE
/'bræg/ Přehrát
AmE
/'bræg/ Přehrát

verb - to speak of yourself very proudly, usually in superlatives, to show off

 
buck - samec, jelen, srnec
BrE
/'bʌk/ Přehrát
AmE
/'bʌk/ Přehrát

noun - a male of the deer or rabbit

 
clause - věta (součást souvětí)
BrE
/'klɔ:z/ Přehrát
AmE
/'klɔ:z/ Přehrát

noun - a part of a sentence that has a subject and a verb

claw
claw - dráp, spár, pařát
BrE
/'klɔ:/ Přehrát
AmE
/'klɔ:/ Přehrát

noun - a sharp nail of an animal

 
credit - uznání, zásluha
BrE
/'kredɪt/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - saying that somebody deserves praise, approval

elf
elf - elf, skřítek
BrE
/'elf/ Přehrát
AmE
/'elf/ Přehrát

noun - a small magical creature in legends and fantasy books, it has pointed ears

fireplace
fireplace - krb, ohniště
BrE
/'faɪəpleɪs/ Přehrát
AmE
/'faɪərpleɪs/ Přehrát

noun - a place in the room where you can light a fire

 
fleece - vlna (ovčí), ovčí vlna, rouno, ovčí rouno
BrE
/'fli:s/ Přehrát
AmE
/'fli:s/ Přehrát

noun - the wool of a sheep

 
foyer - vstupní hala, vstupní síň
BrE
/'fɔɪeɪ/ Přehrát
AmE
/'fɔɪər/ Přehrát

noun - a lobby, an entrance hall

fry
fry - smažit, osmažit, osmahnou, opéct (na oleji, tuku)
BrE
/'fraɪ/ Přehrát
AmE
/'fraɪ/ Přehrát

verb - to cook in very hot fat or oil, usually on a pan

 
gift - dar, dárek
BrE
/'gɪft/ Přehrát
AmE
/'gɪft/ Přehrát

noun - something that is given, a present

 
guy - chlápek
BrE
/'gaɪ/ Přehrát
AmE
/'gaɪ/ Přehrát

noun, informal - a man

hoe
hoe - okopávat (motykou), kopat (motykou)
BrE
/'həʊ/ Přehrát
AmE
/'hoʊ/ Přehrát

verb - to turn the soil (e.g. in the garden) with a special tool

 
household - domácnost
BrE
/'haʊsˌhəʊld/ Přehrát
AmE
/'haʊsˌhoʊld/ Přehrát

noun - all the people who live in one home

chess
chess - šachy
BrE
/'tʃes/ Přehrát
AmE
/'tʃes/ Přehrát

noun - a game for two people played on a black and white board, each player has 16 playing pieces and must capture the opponent's king

log
log - kláda, poleno
BrE
/'lɒg/ Přehrát
AmE
/'lɑ:g/ Přehrát

noun - a tree trunk that has been cut and rid of branches

mistletoe
mistletoe - jmelí
BrE
/'mɪsltəʊ/ Přehrát
AmE
/'mɪsltoʊ/ Přehrát

noun - a plant that is used as a Christmas decoration, when a man and a woman meet under it, they have to kiss

 
nut - blázen, šílenec
BrE
/'nʌt/ Přehrát
AmE
/'nʌt/ Přehrát

noun, informal - a crazy person

 
poll - průzkum veřejného mínění
BrE
/'pəʊl/ Přehrát
AmE
/'poʊl/ Přehrát

noun - the process of finding out public opinion by having people answer questions or vote

ribbon
ribbon - stuha, stužka
BrE
/'rɪbən/ Přehrát
AmE
/'rɪbən/ Přehrát

noun - a narrow piece of coloured material that is used for decoration, e.g. wrapping up presents etc.

 
sandy - písečný, písčitý
BrE
/'sændi/ Přehrát
AmE
/'sændi/ Přehrát

adjective - full of sand, made of sand

 
self-esteem - sebeúcta
BrE
/ˌselfəs'ti:m/ Přehrát
AmE
/ˌselfəs'ti:m/ Přehrát

noun - self-respect, dignity, a good opinion of yourself

snowflake
snowflake - sněhová vločka, vločka (sněhová)
BrE
/'snəʊfleɪk/ Přehrát
AmE
/'snoʊfleɪk/ Přehrát

noun - a small particle of snow

snowman
snowman - sněhulák
BrE
/'snəʊmæn/ Přehrát
AmE
/'snoʊmæn/ Přehrát

noun - a figure made of balls of snow

 
soot - saze
BrE
/'su:t/ Přehrát
AmE
/'su:t/ Přehrát

noun - the black powder that comes from a fire or smoke

sprouts
sprouts - růžičková kapusta
BrE
/'spraʊts/ Přehrát
AmE
/'spraʊts/ Přehrát

noun - a small green vegetable, the parts that are eaten look like very small heads of cabbage

 
subordinate clause - vedlejší věta
BrE
/səˌbɔ:dɪnət'klɔ:z/ Přehrát
AmE
/səˌbɔ:rdɪnət'klɔ:z/ Přehrát

noun - a clause in a sentence that is connected to the main clause and is dependent on it

suit
suit - oblek, kostýmek
BrE
/'su:t/ Přehrát
AmE
/'su:t/ Přehrát

noun - a set of formal clothes consisting of a jacket and trousers or a skirt

 
vote - volit, hlasovat
BrE
/'vəʊt/ Přehrát
AmE
/'voʊt/ Přehrát

verb - to express your opinion (by raising your hand or on a piece of paper) in a formal situation in which a candidate has to be chosen for a post etc.

 
whine - fňukat, kňourat
BrE
/'waɪn/ Přehrát
AmE
/'waɪn/ Přehrát

verb - to complain about something in a way that makes other people annoyed

 
wrap - zabalit, balit (např. dárek)
BrE
/'ræp/ Přehrát
AmE
/'ræp/ Přehrát

verb - to cover from all sides with paper etc.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Christmas Jokes vocabulary

Slovíčka z cvičení o vánočních vtipech
PRE-INTERMEDIATE

Christmas Jokes: Question and Answer

Sbírka vánočních vtipů, krátké otázky a na ně vtipné odpovědi.
PRE-INTERMEDIATE

Christmas Jokes Activity

Cvičení, ve kterém bude vaším úkolem vybrat pro každý z deseti vánočních vtipů správnou pointu.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář