What Child is This

Vydáno dne 12.12.2006

Vánoční koleda, jejíž text byl napsán v 19. století na melodii známého tradicionálu ‚Greensleeves‘.What Child is This

What Child is this who, laid to rest TTT *1
On Mary's lap is sleeping? TTT *2
Whom angels greet with anthems sweet, TTT *3
While shepherds watch are keeping? TTT *4

This, this is Christ the King, TTT *5
Whom shepherds guard and angels sing; TTT *6
This, this is Christ the King, TTT *7
The Babe, the Son of Mary. TTT *8

So bring Him incense, gold and myrrh, TTT *9
Come peasant, king to own Him; TTT *10
The King of kings salvation brings, TTT *11
Let loving hearts enthrone Him. TTT *12


Music: traditional, words: William Chatterton Dix (1865)
Performed by Land WayPher (Waylan Bram and friends)


Okruhy slovní zásoby: Slovíčka z písní: What Child is This
Okruhy slovní zásoby: Christmas

Překlad:
 1. Co je to za dítě, které je uloženo k odpočinku
 2. a spí na klíně Marie
 3. Které andělé vítají zpěvy sladkými
 4. zatímco pastýři drží stráž
 5. Toto, toto je Kristus Král
 6. Jehož pastýři hlídají a andělé zpívají
 7. Toto, toto je Kristus Král
 8. Nemluvňátko, syn Marie
 9. Tak přinesme mu vonné látky, zlato a myrhu
 10. Pojď, ať jsi rolník nebo král, přijmi ho
 11. Král Králů přináší záchranu
 12. Nechť ho milující srdce usadí na svůj trůn
Přepis bublinkové nápovědy: