Help for English

What Child is This

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z anglické koledy What Child is This?angel
angel - anděl
BrE
/'eɪndʒl/ Přehrát
AmE
/'eɪndʒl/ Přehrát

noun - a messenger from God, who watches over people and helps them

 
anthem - zpěv (píseň), píseň
BrE
/'ænθəm/ Přehrát
AmE
/'ænθəm/ Přehrát

noun - a special song

 
bring - přinést, přivést, přivézt, vzít (s sebou)
BrE
/'brɪŋ/ Přehrát
AmE
/'brɪŋ/ Přehrát

verb - to come somewhere with something or with somebody, to take something or somebody with you

 
enthrone - usadit na trůn
BrE
/ɪn'θrəʊn/ Přehrát
AmE
/ɪn'θroʊn/ Přehrát

verb - to put somebody on the the throne officially (and make them King or Queen)

gold
gold - zlato
BrE
/'gəʊld/ Přehrát
AmE
/'goʊld/ Přehrát

noun - (the chemical element of atomic number 79) a yellow metal which is very valuable and which coins and jewels are often made of

 
greet - pozdravit, zdravit
BrE
/'gri:t/ Přehrát
AmE
/'gri:t/ Přehrát

verb - to say 'hello' and 'goodbye'

guard
guard - střežit, chránit
BrE
/'gɑ:d/ Přehrát
AmE
/'gɑ:rd/ Přehrát

verb - to protect somebody from harm, to watch over a person, a thing or a place

incense
incense - kadidlo, vonná látka
BrE
/'ɪnsəns/ Přehrát
AmE
/'ɪnsəns/ Přehrát

noun - a sweet-smelling substance that is burned during religious ceremonies

lap
lap - klín
BrE
/'læp/ Přehrát
AmE
/'læp/ Přehrát

noun - the area on the upper legs of a person who is sitting

 
let - dovolit, nechat
BrE
/'let/ Přehrát
AmE
/'let/ Přehrát

verb - to allow, to give permission to somebody to do something

 
myrrh - myrha
BrE
/'mɜ:/ Přehrát
AmE
/'mɜ:r/ Přehrát

noun - a strong-smelling substance used to make perfume, incense and some ointments

peasant
peasant - rolník
BrE
/'peznt/ Přehrát
AmE
/'peznt/ Přehrát

noun - a poor person, usually one that has a very low social status, who works on a small piece of land (grows crops or keeps animals)

 
rest - odpočívat
BrE
/'rest/ Přehrát
AmE
/'rest/ Přehrát

verb - to let your mind and body relax for a while

 
salvation - spása, záchrana
BrE
/sæl'veɪʃn/ Přehrát
AmE
/sæl'veɪʃn/ Přehrát

noun - being saved from danger, harm, death etc. or (in Christian religion) from sin and the devil

shepherd
shepherd - pastýř
BrE
/'ʃepəd/ Přehrát
AmE
/'ʃepərd/ Přehrát

noun - a person whose job it is to take care of sheep etc. in a field

 
watch - hlídka (stráž), stráž
BrE
/'wɒtʃ/ Přehrát
AmE
/'wɑ:tʃ/ Přehrát

noun - the act of keeping an eye on somethingPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

What Child is This

Vánoční koleda, jejíž text byl napsán v 19. století na melodii známého tradicionálu ‚Greensleeves‘.
INTERMEDIATE

Reading: What is Numerology

Test čtení s porozuměním. Přečtěte si text o numerologii vyberte odpověď na třináct otázek.
STARTER

Základní tázací zájmena (obrázek)

Pokud jste naprostý začátečník a stále se vám pletou zájmena WHAT, WHO, WHERE a WHEN, můžete si vytisknout jednoduchý obrázek, který tato zájmena znázorňuje. Možná si je pak lépe zapamatujete.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno What Child is This 0 4441