O zkoušce PET

Vydáno dne 23.12.2006

Informace k další zkoušce z řady Cambridge ESOL, tentokráte je to slíbená zkouška PET.O zkoušce PET

Další certifikát, který si představíme je PET neboli Preliminary English Test. Pokusím se vám tuto zkoušku přiblížit co nejpodrobněji, abyste věděli, co vás případně čeká.
I tento certifikát patří do řady zkoušek Cambridge ESOL. Je druhým stupněm zkoušek a je určen pro úroveň intermediate (cca 4 roky studia). Není tak známý jako FCE, ale rozhodně je lepší mít nějaký certifikát než žádný a postupně se třeba k úrovni FCE dopracovat.
Cena této zkoušky je 2700 Kč, lze ji skládat ve třech termínech (více informací o přihlášení a platbě na stránkách Britské rady.). Abyste zkoušku úspěšně složili musíte dosáhnout alespoň 70% správných odpovědí.

Jednotlivé části zkoušky

Zkouška je rozdělena na 3 části (Papers), které si níže podrobněji popíšeme, každá z nich je zaměřena na jinou jazykovou dovednost: Reading and Writing, Listening, Speaking (čtení a psaní, poslech, mluvení). Každý Paper je dále rozdělen na jednotlivé úkoly (Parts).

Reading and Writing

Tyto dvě dovednosti jsou spojeny do jedné části. Na tuto část zkoušky je vyhrazen čas hodina a půl. Úkoly zaměřené na čtení obsahují 35 otázek a tvoří 25% konečné známky, úkoly zaměřené na psaní 7 otázek a také tvoří 25% závěrečné známky.

Three-option multiple choice
Tento úkol se skládá z pěti otázek. Dostanete pět krátkých sdělení z běžného života (např. cedule, vývěsní tabule, krátké maily atp.) a vaším úkolem je ze 3 možností vybrat, co dané sdělení znamená. Tento typ testu můžete vyzkoušet zde.

Matching
I tento úkol má 5 otázek a spočívá v tom, že musíte k pěti popisům lidí přiřadit jeden z osmi krátkých textů. Témata těchto textů mají obvykle něco společného s nákupy zboží či se službami, např. nákup knihy, návštěva muzea, výběr dovolené atd. Tento typ testu můžete vyzkoušet zde.

True/false
Bude vám předložen delší text, po jehož přečtení musíte na základě získaných informací musíte rozhodnout o správnosti 10 výroků. Nenechte se zaskočit, pokud se setkáte s neznámým slovíčkem či frází, toto slovo nemusí být klíčové pro zodpovězení otázek. Tento typ testu můžete vyzkoušet zde.

Four-option multiple choice
Opět budete číst delší text, který ovšem na rozdíl od předchozího úkolu není tolik faktický, je spíše zaměřen na názor pisatele. Vaším úkolem je vybrat odpověď z variant A-D na 5 otázek. Tento typ testu můžete vyzkoušet zde.

Four-option multiple-choice cloze
Jedná se o typický cloze test, do krátkého textu musíte na místo 10 mezer vybrat jednu ze čtyř možností. Tento úkol je zaměřen především na gramatiku (modální slovesa, předložky atp.) a slovní zásobu. Tento typ testu můžete vyzkoušet zde.

Sentence transformation
Tento úkol obsahující 5 otázek testuje především gramatické znalosti. Úkolem je doplnit přepis dané věty, aniž by byl změněn význam. Doplnit můžete od jednoho do tří slov. Někdy se může stát, že je více možných odpovědí. POZOR! Odpověď vám nebude uznána, pokud překročíte 3 slova.

Short communicative message
Tento úkol byl zaveden až od roku 2004. Jedná se o napsání krátké zprávy o rozsahu 35-45 slov. Dostanete zadané, komu je zpráva určena, proč ji píšete a také 3 informace, které zpráva musí obsahovat. Poměrně velký důraz je kladen na dodržení rozsahu.

A longer peace of continuous writing
V posledním úkolu tohoto Paperu si můžete vybrat, zda budete psát příběh či neformální dopis.
Ani příběh ani dopis si ovšem nemůžete vymyslet dopředu, k oběma variantám dostanete nějaké body, kterých se musíte držet. Za prvé je to rozsah okolo 100 slov (za méně jak 80 slov se strhávají body), dále pak k příběhu dostanete buď nadpis či úvodní větu obsahující téma, které je nutno dodržet. K dopisu je většinou zadána část dopisu, na který odpovídáte a i zde je nutné držet se tématu.

Listening

Poslechová část zabere zhruba 36 minut, z čehož 30 je vlastní poslech a 6 minut je dáno na přepsání odpovědí do záznamového archu. Poslech má celkem 25 otázek rozdělených to 4 úkolů a jeho výsledek činí 25% výsledné známky. Každou nahrávku uslyšíte dvakrát.

Multiple choice
Uslyšíte 7 krátkých nahrávek (rozhovory i monology), ke každé nahrávce se vztahuje jedna otázka, ke které musíte vybrat nejvhodnější obrázek z možností A-C. Tento typ testu můžete vyzkoušet zde.

Multiple choice
Opět jsou zde otázky s možností výběru, nyní však nevybíráte z obrázků. Uslyšíte delší monolog či interview (např. z radia) a musíte vybrat odpověď na 6 otázek. Některé mohou být zaměřeny na detailní informace, jiné na zcela jasná a opakovaná fakta. Tento typ testu můžete vyzkoušet zde.

Gap-fill
Uslyšíte delší faktický monolog (týkající se např. prázdnin, výletu, nějakého místa či události). Zároveň dostanete poznámky k slyšenému textu, v němž chybí 6 údajů, které musíte doplnit. Většinou se jedná o jednotlivá slova, čísla či krátká slovní spojení. Vyvarujte se dlouhých odpovědí, zcela výjimečně bývají správné. Tento typ testu můžete vyzkoušet zde.

True/false
Na závěr vás čeká delší rozhovor (většinou muž a žena) a šest sdělení, u nichž musíte rozhodnout o jejich pravdivosti.

Speaking

Závěrečnou částí zkoušky je Speaking, který zabere zhruba 10-12 minut. Pokud vám to přijde jako dlouhá doba, neděste se. Tuto část zkoušky skládáte ve dvojicích. Takže vy osobně nebudete mluvit tak dlouho. U zkoušky jsou přítomní dva zkoušející, jeden zastává pouze roli posluchače, druhý s vámi skutečně komunikuje. Tento Paper lze rozdělit do čtyř úkolů, přičemž každý zabírá cca 3 minuty.

Interview with the inteluctor
Nejprve je na řadě rozhovor se zkoušejícím, který vám pokládá různé otázky o vašem životě (záliby, denní program atp.). Tato část není příliš náročná, slouží částečně také, aby se kandidáti zbavili nervozity a zvykli si na zkoušející. Vyvarujte se krátkých, jednoslovných odpovědí!

Simulated situation
Druhý úkol není simulovanou situací, kde by každý z partnerů měl jasně danou roli. Jedná se spíše o prodiskutování nějakého tématu, dojednání shody či navržení řešení. V této části oba zkoušející mlčí, jeden vám přednese úkol a vysvětlí vám je, zbytek je na dvojici kandidátů.

Extended turn
Nyní dostanou oba kandidáti barevnou fotografii a vaším úkolem je ji popsat. Doporučuje se popisovat ji, jako by ji ten, komu ji popisujete, neviděl. Je vhodné zahrnout všechny detaily (včetně barev, denní doby, oblečení atp.). Obě fotografie mají společné téma a liší se v detailech.

General conversation
Na závěr diskutujete na téma z předchozího úkolu. Nyní byste měli vyjádřit své zájmy či naopak věci, které nemáte rádi, zkušenosti a zážitky vztahující se k danému tématu.

Poslední tip k této části zkoušky. Pokud neporozumíte zadání úkolu či nějaké větě od vašeho kolegy, požádejte o zopakování. Známka vám nebude snížena pokud se příležitostně zeptáte.

Na závěr bych vám chtěla popřát hodně štěstí, rozhodnete-li se pro tento certifikát!
Přepis bublinkové nápovědy: