I Saw Three Ships

Vydáno dne 25.12.2006

Vánoční koleda o třech lodích připlouvajících do Betléma.I Saw Three Ships

Three Ships on Christmas Day

I saw three ships come sailing in TTT *1
On Christmas day, on Christmas day; TTT *2
I saw three ships come sailing in
On Christmas day in the morning.

And what was in those ships all three, TTT *3
On Christmas day, on Christmas day?
And what was in those ships all three,
On Christmas day in the morning?

Our Savior Christ and His lady, TTT *4
On Christmas day, on Christmas day;
Our Savior Christ and His lady,
On Christmas day in the morning.

Pray whither sailed those ships all three, TTT *5
On Christmas day, on Christmas day?
Pray whither sailed those ships all three,
On Christmas day in the morning?

O they sailed into Bethlehem, TTT *6
On Christmas day, on Christmas day,
O they sailed into Bethlehem,
On Christmas day in the morning.

And all the bells on earth shall ring, TTT *7
On Christmas day, on Christmas day;
And all the bells on earth shall ring,
On Christmas day in the morning.

And all the angels in Heaven shall sing, TTT *8
On Christmas day, on Christmas day;
And all the angels in Heaven shall sing,
On Christmas day in the morning.

And all the souls on Earth shall sing, TTT *9
On Christmas day, on Christmas day;
And all the souls on Earth shall sing,
On Christmas day in the morning.

Then let us all rejoice and sing, TTT *10
On Christmas day, on Christmas day;
Then let us rejoice and sing,
On Christmas day in the morning.


Words and music: traditional.
Performed by Roger McGuinn © 1999.
Used with permission.


Okruhy slovní zásoby: Slovíčka z písní: I Saw Three Ships
Okruhy slovní zásoby: Christmas

Překlad:
  1. Viděl jsem, jak připlouvaly tři lodě
  2. V den vánoční, v den vánoční
  3. a co bylo v těch třech lodích?
  4. Náš spasitel Kristus a Jeho paní
  5. A kampak pluly ty tři lodě?
  6. Ó, pluly do Betléma
  7. A všechny zvony na zemi budou znít
  8. A všichni andělé na nebi budou zpívat
  9. A všechny duše na zemi budou zpívat
  10. Tak radujme se a zpívejme
Přepis bublinkové nápovědy: