Help for English

I Saw Three Ships

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z tradiční anglické vánoční koledy.angel
angel - anděl
BrE
/'eɪndʒl/ Přehrát
AmE
/'eɪndʒl/ Přehrát

noun - a messenger from God, who watches over people and helps them

bell
bell - zvon, zvonek, zvoneček
BrE
/'bel/ Přehrát
AmE
/'bel/ Přehrát

noun - a metal object shaped like a cup, which makes a ringing sound

 
Earth - Země (planeta), zeměkoule
BrE
/'ɜ:θ/ Přehrát
AmE
/'ɜ:rθ/ Přehrát

noun - the planet that we live on

heaven
heaven - nebe, nebesa
BrE
/'hevn/ Přehrát
AmE
/'hevn/ Přehrát

noun - the place where a god lives or where he takes good people after they die

Christmas
Christmas - Vánoce
BrE
/'krɪsməs/ Přehrát
AmE
/'krɪsməs/ Přehrát

noun - a holiday that is celebrated on and around the 25th of December, when people give each other presents etc.

pray
pray - modlit se
BrE
/'preɪ/ Přehrát
AmE
/'preɪ/ Přehrát

verb - to speak to a god

 
rejoice - radovat se, jásat, plesat
BrE
/rɪ'dʒɔɪs/ Přehrát
AmE
/rɪ'dʒɔɪs/ Přehrát

verb - to feel very happy and joyful

ring
ring - zvonit, zazvonit
BrE
/'rɪŋ/ Přehrát
AmE
/'rɪŋ/ Přehrát

verb - to make a sound like a bell, to make a bell produce a sound

sail
sail - plout, plavit se, plachtit
BrE
/'seɪl/ Přehrát
AmE
/'seɪl/ Přehrát

verb - to travel on a boat driven by wind; to travel on water

ship
ship - loď
BrE
/'ʃɪp/ Přehrát
AmE
/'ʃɪp/ Přehrát

noun - a large vehicle that travels on water or through space

 
soul - duše (člověka)
BrE
/'səʊl/ Přehrát
AmE
/'soʊl/ Přehrát

noun - the part of a person which is not physical, the spiritual part of a person

 
whither - kam
BrE
/'wɪðə/ Přehrát
AmE
/'wɪðər/ Přehrát

adverb, dated - (archaic) where toPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

I Saw Three Ships

Vánoční koleda o třech lodích připlouvajících do Betléma.
ALL LEVELS

We Three Kings

Vánoční píseň o tom, jak se tři králové z Orientu přišli poklonit nemluvňátku do Betléma.
PRE-INTERMEDIATE

Výslovnost: měkké /i/ a tvrdé /ɪ/

Angličtina má dva odlišné způsoby vyslovování samohlásky ‘i’, jeden je tvrdší a jeden měkčí. Kdy se používá který?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář