Idiomatická angličtina: časová určení

Vydáno dne 09.05.2021

Co znamená fráze ‘every now and then’ či ‘the other day’? Tato a další idiomatická spojení si zde rozebereme a podíváme se na jejich význam.Idiomatická angličtina: Příslovečná určení času a frekvence

Zde se zaměříme na několik méně obvyklých příslovečných určení času a frekvence. Tyto výrazy ve slovníku většiny studentů úplně chybí, a přitom se v mluveném projevu rodilých mluvčích objevují poměrně běžně.

every other day = každý druhý den, obden

Zde se nepoužívá řadová číslovka second, jako je tomu v češtině. Místo toho používáme přídavné jméno other, tedy every other day/ˌevriˌʌðə'deɪ

We go out to dinner every other day. TTT *1  

Podobně se používá i fráze every other week (každý druhý týden), every other night (každý druhý večer), atd.

Pozn.: Více o slovíčku other se dočtete zde

every single day = úplně každý den

Tímto časovým určením zdůrazňujeme to, že se něco děje opravdu každý den. Přesně doslova bychom to mohli přeložit jako každý jednotlivý den.

I miss her every single day. TTT *2  

Opět můžeme použít podobné fráze every single minute, every single moment atd.

the other day = tuhle, onehdy

Fráze the other day/ði: ‘ʌðə '­deɪ/ má vlastně význam 'a few days ago’ (před pár dny). Používá se velice často v neformální angličtině.

I met him in town the other day. TTT *3  

Opět je možné použít podobné fráze:

I went to this party the other night and… TTT *4
He returned from holiday the other week. He was in Egypt. TTT *5

every now and then, every so often, every now and again, from time to time = tu a tam, občas

Možná znáte frázi from time to time/frəm'taɪm t­ʊ'taɪm/ pro vyjádření českého občas, tu a tam. Stejný význam má ale například every now and then/ˌevri ˌnaʊ ən'­ðen/, nebo třeba every so often či every now and again. Jsou to všechno fráze vyjadřující sometimes.

I invite her to dinner every now and then, but it's nothing serious. TTT *6
I don't drink much, but I like to have a glass of wine every so often. TTT *7  

more often than not = zpravidla, většinou

Toto příslovečné určení má víceméně význam příslovce usually (obvykle).

Visits to my parents, more often than not, end with a disaster. TTT *8  

ages ago = strašně dávno

Toto spojení vyjadřuje to samé, jako např. ‘a long, long time ago’. Zvláštní je zde možná použití slova ages/'eɪdʒɪz (věky, celá věčnost).

I sent the letter ages ago. How come it hasn't arrived yet? TTT *9  

from then on = od té doby, from now on = od teďka

U spojení from then on a from now on/frɒm 'naʊ ɒ­n/ si všimněte předložky on (bez ní by to nebylo správně).

From now on, you will listen to what I say! TTT *10
They mended his car and it worked fine from then on. TTT *11  

Závěrem

Výše uvedené vazby pro vás možná byly nové. Pravděpodobně byste je mohli snadno nahradit jednodušším výrazem, který už bezpečně znáte. Pokud ale chcete, aby vaše angličtina zněla více přirozeně a idiomaticky, doporučuji se tato spojení naučit, a hlavně je začít používat.

Překlad:
 1. Každý druhý den chodíme na večeři do restaurace.
 2. Stýská se mi po ní skutečně každý den.
 3. Tuhle jsem ho potkal ve městě.
 4. Tuhle večer jsem šel na takovou párty a …
 5. Před pár týdny se vrátil z dovolené. Byl v Egyptě.
 6. Občas ji pozvu na večeři, ale není to nic vážného.
 7. Moc nepiju, ale občas si rád dám skleničku vína.
 8. Návštěvy k mým rodičům zpravidla končí špatně.
 9. Ten dopis jsem už posílal strašně dávno. Jak to, že ti ještě nedošel?
 10. Od teďka mě budeš poslouchat!
 11. Opravili mu auto a od té doby fungovalo skvěle.
Přepis bublinkové nápovědy: