Help for English

OTHER, ANOTHER, THE OTHER

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 10.03.2007

Článek, který vám vysvětlí význam slůvek OTHER, ANOTHER, THE OTHER, OTHERS atd. a rozdíly mezi nimi.OTHER, ANOTHER, THE OTHER...

Dnes se podíváme na poměrně problematický jev anglické gramatiky, a to slovo OTHER a tvary, které z něho vycházejí (other, the other, another, others, the others). V zásadě lze tyto výrazy použít dvěma způsoby.
 1. Jako přídavné jméno či determiner (stojí před podstatným jménem, určuje podstatné jméno)
  I want another glass.
  I'm not like other people.
  It's written on the other side.
  John passed the test but the other students failed.

 2. Jako zájmeno (stojí o samotě - podstatné jméno zastupuje)
  I've finished this bottle. Give me another.
  Some people like olives, others don't.
  Oh, you are here! Where are the others?

ANOTHER - jiný, další, ještě jeden

Tento výraz je vlastně složený tvar, který s kládá z neurčitého členu a slova other: AN + OTHER. Píše se vždy takto dohromady, nikoliv zvlášť. Lze ho použít před těmi podstatnými jmény, kde je možné použít neurčitý člen. To znamená, že nemůže stát před podstatnými jmény v množném čísle a před podstatnými jmény nepočitatelnými:

(a man) - another man
(a house) - another house
(a houses) - another houses
(a money) - another money

Jeho význam je 'jiný', 'další', 'ještě jeden'.:


I'll have another beer.
Can I borrow another book from you?
... but that's another story.
Come back another day.

Slovo ANOTHER může ale také mít funkci zájmene, tedy může zároveň nahrazovat podstatné jméno. Samozřejmě, že pouze podstatné jméno počitatelné v jednotném čísle. Za ANOTHER v tomto případě může následovat zájmeno ONE.

Here's your CD. Can you lend me another (one)?
Yes, that joke was funny. Here's another (one).
You have three children and you still want another (one)?

Z ilustrace bude význam tohoto slova jistě jasnější:

ilustrace another

Zde vidíte použití slova ANOTHER ve významu 'další, druhý'. Jedno jablko je zelené, další (druhé) je červené, další (třetí)... one apple is green, another (apple) is red, another (apple) is yellow, ...

ilustrace another beer

Na tomto obrázku je slovo ANOTHER použité ve významu 'ještě jeden'. Tento pán si prostě objednává ještě jedno pivo: I'll have another beer, please! Samozřejmě je možné použít ANOTHER jako zájmeno, potom by řekl pouze: I'll have another, please!

To, že se ANOTHER nepoužívá v množném čísle, není zase tak úplně pravda. Podívejme se na následující příklady:

We'll stay here for another two weeks. - to znamená, že jsme zde již dva týdny byli (dva týdny se bere jako jeden celek) a říkám, že tu budeme ještě na další dva týdny (druhý celek). Potom je ANOTHER v množném čísle přijatelné.
Give me another five dollars.
He ran for another two miles.

Kdyby si muž z obrázku výše vždy objednával dvě piva zároveň, další dvě by si tedy objednal také pomocí slova ANOTHER: "Another two beers, please!" (Další dvě piva.)

ANOTHER nelze použít s nepočitatelnými podstatnými jmény!

I need another information. - muselo by být např. ANOTHER PIECE OF INFORMATION.

THE OTHER - ten druhý

THE OTHER se v jednotném čísle používá ve významu TEN DRUHÝ (ze dvou). Podívejte se na následující ilustraci:
ilustrace the other

Jsou zde dvě jablka, jedno je zelené (one apple is green) a to druhé je červené (the other apple is red). THE OTHER je opět možné použít zároveň jako zájmeno, tedy můžete říci THE OTHER APPLE (to druhé jablko), nebo jen THE OTHER (to druhé), pokud je z kontextu jasné, o čem mluvíme.

Podívejte se na další příklady:

There were two men. One was sleeping, the other was reading.
I couldn't use my bike. One wheel was missing and the other had a puncture.

THE OTHER - ti ostatní

V množném čísle lze THE OTHER použít ve významu 'ostatní' - tedy zbytek nějakého (omezeného) počtu.

Present simple is easy, but the other English tenses are very difficult!

Stejně tak se používá OTHER za přivlastňovacími zájmeny:

my other classmates... - ostatní spolužáci
his other films... - jeho ostatní filmy

Chceme-li použít 'ostatní' jako zájmeno, používáme tvar THE OTHERS:

There were many dogs. One was black and the others (=the other dogs) were white.
I failed but the others passed easily.

Podívejme se na další ilustraci s jablky:

ilustrace the others

Je zde nějaké množství jablek. Jedno je zelené, a ostatní (všechna ostatní) jsou červená: One apple is green, the other apples are red. Tvar THE OTHER APPLES zde můžeme nahradit zájmenem THE OTHERS: One apple is green, the others are red.

OTHER - jiní, druzí, další

Samotné OTHER asi nejčastěji uvidíme před podstatnými jmény v množném čísle. Zde má význam 'jiní, druzí, další'. Představte si např. množinu jablek, ve které některá budou červená, jiná zelená, jiná žlutá. Mohli bychom zde říci, že některá jsou zelená (some apples are green), jiná jsou červená (other apples are red), další jsou žlutá (other apples are yellow) atd.

Jako zájmeno bychom zde použili slůvko OTHERS.

ilustrace others

Zájmeno OTHERS se často používá ve významu 'other people':

Others can do it much better. - Jiní to umí daleko lépe (myšleno 'jiní lidé')

Neexistující tvary a kombinace

Zde bych vás rád upozornil na tvary a spojení, která v angličtině nemůžete použít nikdy:

another people - ANOTHER se takto s množným číslem nepojí!
another money - ANOTHER se nepojí s nepočitatelnými podstatnými jmény!
the another, my another, some another - ANOTHER již obsahuje neurčitý člen, a stejně jako nemůžete neurčitý člen kombinovat s jiným členem, přivlastňovacím zájmenem, apod., nelze takto kombinovat ani výraz ANOTHER.
others dogs - tvar OTHERS je vždy ve významu zájmene, nemůže za ním tedy už být podstatné jméno.
anothers - takový tvar neexistuje
it is another / it is other - toto občas slýchám studenty říkat, je to ale špatně. ANOTHER ani OTHER není ve skutečnosti přídavné jméno, v angličtině se považuje za tzv. determiner, tedy nemůže takto stát za slovesem být. Jako přídavné jméno jiný použijeme např. slovo different.

Další spojení a významy

Slůvko OTHER se běžně používá v několika idiomatických spojeních:

EACH OTHER, ONE ANOTHER
Tato dvě spojení se používají ve významu 'navzájem, jeden druhého' apod.:
They love each other very much.
We spend a lot of time with one another.

THE OTHER DAY
Jedná se o příslovečné určení času, které označuje nějakou nedávnou minulost:
He called me the other day.

EVERY OTHER
Toto se používá ve významu 'každý druhý':
They visited him every other day.
Every other apple had a worm in it.

Závěrem

Slovíčko OTHER (a tvary od něho odvozené) patří v angličtině k těm nejčastěji používaným výrazům. Je tedy důležité ho pochopit a naučit se ho používat. Doufám, že vám v tom tento článek pomohl.

Nakonec si vše shrneme v tabulce:

anglicky
význam / překlad
zájmeno
another apple
jiné jablko/ ještě jedno jablko
another (one)
the other apple
to druhé jablko (ze dvou)
the other (one)
the other apples
ta ostatní jablka (všechna)
the others
other apples
jiná jablka (nějaká jiná)
others


Zda jste tuto gramatiku pochopili, si nyní můžete vyzkoušet v následujícím testu:
Test: OTHER, ANOTHER, THE OTHER...
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: OTHER, ANOTHER, THE OTHER... (2)

Otestujte si znalost použití slovíček OTHER, THE OTHER, ANOTHER, OTHERS atd.

INTERMEDIATE

Test: OTHER, ANOTHER, THE OTHER...

Otestujte si znalost použití slovíček OTHER, THE OTHER, ANOTHER, OTHERS atd.
PRE-INTERMEDIATE

OTHER, ANOTHER, THE OTHER - přehled

Tabulka se slovíčky OTHER, OTHERS, ANOTHER, THE OTHER, THE OTHERS ke stažení a vytištění.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno OTHER, ANOTHER, THE OTHER 63 61009 Od Marek Vít poslední příspěvek
před rokem