Robert Frost: The Road Not Taken

Vydáno dne 02.03.2007

Jedna z nejznámějších amerických básní od spisovatele Roberta Frosta, „Nezvolená cesta“. Text básně je doplněn zvukovou nahrávkou.The Road Not Taken

by Robert Frost


Nahrávku můžete spustit zde:

Stáhnout mp3


The Road Not Taken, ilustrated by M. Vydrová, (c) 2007
Ilustrace: Markéta Vydrová

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I marked the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I-
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.
About the author:
Robert Frost (1874 - 1963) was a famous American poet. His work was inspired by rural life in New England and explored complex social and philosophical themes. He received four Pulitzer Prizes. His most popular poems are "The Road Not Taken", "Stopping by Woods on a Snowy Evening" and "Mending Wall".

Obtížnější slovíčka z této básně si můžete nastudovat a procvičit zde:
Okruhy slovní zásoby: The Road Not Taken

Autorka ilustrací:
Markéta Vydrová, výtvarnice. Zabývá se různými odvětvími výtvarné činnosti. Ilustruje knihy, především ty pro děti a mládež, maluje nejrůznější obrazy přímo na omítku zdí podle přání a také se živí batikou a malováním na oděvy. Více informací...
Přepis bublinkové nápovědy: