Help for English

The Road Not Taken

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z básně Roberta Frosta 
bend - ohýbat se, zahýbat (např. o cestě)
BrE
/'bend/ Přehrát
AmE
/'bend/ Přehrát

verb - to curve

 
claim - nárok, právo (na něco)
BrE
/'kleɪm/ Přehrát
AmE
/'kleɪm/ Přehrát

noun - a right to have or own something

 
diverge - rozbíhat se
BrE
/daɪ'vɜ:dʒ/ Přehrát
AmE
Přehrát

verb - to move apart

 
doubt - pochybovat, mít pochybnosti
BrE
/'daʊt/ Přehrát
AmE
/'daʊt/ Přehrát

verb - not to be sure about something

 
equally - stejně, rovnoměrně
BrE
/'i:kwəli/ Přehrát
AmE
/'i:kwəli/ Přehrát

adverb - in the same way, to the same degree

 
grassy - travnatý
BrE
/'grɑ:si/ Přehrát
AmE
/'græsi/ Přehrát

adjective - covered with grass

 
hence - odtud, od této chvíle
BrE
/'hens/ Přehrát
AmE
/'hens/ Přehrát

adverb, formal - from here; from this time

 
mark - označit, označkovat
BrE
/'mɑ:k/ Přehrát
AmE
/'mɑ:rk/ Přehrát

verb - to put a spot somewhere as a sign of something

 
perhaps - možná, asi, snad
BrE
/pə'hæps/ Přehrát
AmE
/pər'hæps/ Přehrát

adverb - maybe, possibly

 
sigh - povzdech, vzdech, povzdechnutí
BrE
/'saɪ/ Přehrát
AmE
/'saɪ/ Přehrát

noun - the act of letting out a deep breath with a sound which shows that you are tired, disappointed, sad

 
step - krok, krůček, akce (čin)
BrE
/'step/ Přehrát
AmE
/'step/ Přehrát

noun - one of a series of actions that you do to achieve something

 
tread - šlapat, kráčet, našlapovat
BrE
/'tred/ Přehrát
AmE
/'tred/ Přehrát

verb - to make steps with your feet

 
undergrowth - podrost
BrE
/'ʌndəˌgrəʊθ/ Přehrát
AmE
/'ʌndərˌgroʊθ/ Přehrát

noun - the bushes, tall grass, ferns, etc. that grow under the trees in a wood or forest

 
wear - opotřebení, obnošení, opotřebování
BrE
/'weə/ Přehrát
AmE
/'wer/ Přehrát

noun - the damage which is caused by long use of something

wood
wood - les, lesík
BrE
/'wʊd/ Přehrát
AmE
/'wʊd/ Přehrát

noun - a small forest, a place with many trees

 
yet - a přeci, přitom
BrE
/'jet/ Přehrát
AmE
/'jet/ Přehrát

adverb - in spite of thatPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Robert Frost: The Road Not Taken

Jedna z nejznámějších amerických básní od spisovatele Roberta Frosta, „Nezvolená cesta“. Text básně je doplněn zvukovou nahrávkou.
ALL LEVELS

On the Road

On the road, street etc.
PRE-INTERMEDIATE

"NOT REALLY"

V záporných větách můžete slovíčko REALLY použít na dvou různých místech – změníte pak význam.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář