Help for English

The Road Not Taken

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z básně Roberta Frosta 
bend - ohýbat se, zahýbat (např. o cestě)
BrE
/'bend/ Přehrát
AmE
/'bend/ Přehrát

verb - to curve

 
claim - nárok, právo (na něco)
BrE
/'kleɪm/ Přehrát
AmE
/'kleɪm/ Přehrát

noun - a right to have or own something

 
diverge - rozbíhat se
BrE
/daɪ'vɜ:dʒ/ Přehrát
AmE
Přehrát

verb - to move apart

 
doubt - pochybovat, mít pochybnosti
BrE
/'daʊt/ Přehrát
AmE
/'daʊt/ Přehrát

verb - not to be sure about something

 
equally - stejně, rovnoměrně
BrE
/'i:kwəli/ Přehrát
AmE
/'i:kwəli/ Přehrát

adverb - in the same way, to the same degree

 
grassy - travnatý
BrE
/'grɑ:si/ Přehrát
AmE
/'græsi/ Přehrát

adjective - covered with grass

 
hence - odtud, od této chvíle
BrE
/'hens/ Přehrát
AmE
/'hens/ Přehrát

adverb, formal - from here; from this time

 
mark - označit, označkovat
BrE
/'mɑ:k/ Přehrát
AmE
/'mɑ:rk/ Přehrát

verb - to put a spot somewhere as a sign of something

 
perhaps - možná, asi, snad
BrE
/pə'hæps/ Přehrát
AmE
/pər'hæps/ Přehrát

adverb - maybe, possibly

 
sigh - povzdech, vzdech, povzdechnutí
BrE
/'saɪ/ Přehrát
AmE
/'saɪ/ Přehrát

noun - the act of letting out a deep breath with a sound which shows that you are tired, disappointed, sad

 
step - krok, krůček, akce (čin)
BrE
/'step/ Přehrát
AmE
/'step/ Přehrát

noun -

 
tread - šlapat, kráčet, našlapovat
BrE
/'tred/
AmE
/'tred/ Přehrát

verb - to make steps with your feet

 
undergrowth - podrost
BrE
/'ʌndəˌgrəʊθ/
AmE
/'ʌndərˌgroʊθ/ Přehrát

noun - the bushes, tall grass, ferns, etc. that grow under the trees in a wood or forest

 
wear - opotřebení, obnošení, opotřebování
BrE
/'weə/ Přehrát
AmE
/'wer/ Přehrát

noun - the damage which is caused by long use of something

wood
wood - les, lesík
BrE
/'wʊd/ Přehrát
AmE
/'wʊd/ Přehrát

noun - a small forest, a place with many trees

 
yet - a přeci, přitom
BrE
/'jet/ Přehrát
AmE
/'jet/ Přehrát

adverb - in spite of that

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Robert Frost: The Road Not Taken

Jedna z nejznámějších amerických básní od spisovatele Roberta Frosta, „Nezvolená cesta“. Text básně je doplněn zvukovou nahrávkou.
ALL LEVELS

On the Road

On the road, street etc.
INTERMEDIATE

NOTE vs. NOTICE (test)

Otestujte si, zda umíte správně používat slovíčka NOTE a NOTICE (ať už jako slovesa nebo podstatná jména).
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář