Help for English

On the Road

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

On the road, street etc.bend
bend - zatáčka, oblouk
BrE
/'bend/ Přehrát
AmE
/'bend/ Přehrát

noun - a place on the road etc. that is curved

bicycle
bicycle - jízdní kolo, kolo, bicykl
BrE
/'baɪsɪkl/ Přehrát
AmE
/'baɪsɪkl/ Přehrát

noun - a vehicle with two wheels without an engine, you move it by moving your legs

 
brake - brzdit, zabrzdit
BrE
/'breɪk/ Přehrát
AmE
/'breɪk/ Přehrát

verb - to make a vehicle go slower or come to a stop

bridge
bridge - most, lávka
BrE
/'brɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'brɪdʒ/ Přehrát

noun - a structure that leads over a river, valley etc., usually made of metal, stone or wood

bus
bus - autobus
BrE
/'bʌs/ Přehrát
AmE
/'bʌs/ Přehrát

noun - a big vehicle with four or six wheels using a road, it can carry many passengers, it stops regularly on its route to let people in and out

 
bypass - obchvat
BrE
/'baɪpɑ:s/ Přehrát
AmE
/'baɪpæs/ Přehrát

noun - a road that goes around a town or city

car
car - auto, vůz, automobil
BrE
/'kɑ:/ Přehrát
AmE
/'kɑ:r/ Přehrát

noun - a road vehicle with four wheels that can only carry about five people

car park
car park - parkoviště
BrE
/'kɑ:pɑ:k/ Přehrát
AmE
/'kɑ:rpɑ:rk/ Přehrát

noun, British English - a place where you can park a car

 
carriageway - vozovka
BrE
/'kærɪdʒweɪ/ Přehrát
AmE
/'kærɪdʒweɪ/ Přehrát

noun - the part of a road that is used by cars (usually going in one direction)

crash
crash - nabourat, bourat, zřítit se, narazit
BrE
/'kræʃ/ Přehrát
AmE
/'kræʃ/ Přehrát

verb - to hit something violently, e.g. as an accident in a car etc.

 
detour - zajížďka
BrE
/'di:tʊə/ Přehrát
AmE
/'di:tʊər/ Přehrát

noun - the act of travelling somewhere by a longer route than was planned (e.g.because of an accident)

 
detour - objížďka
BrE
/'di:tʊə/ Přehrát
AmE
/'di:tʊər/ Přehrát

noun - a longer route that you have to take because of a closed road etc.

 
fine - pokuta
BrE
/'faɪn/ Přehrát
AmE
/'faɪn/ Přehrát

noun - an amount of money that is paid as a punishment

 
flyover - nadjezd, mimoúrovňová křižovatka
BrE
/'flaɪəʊvə/ Přehrát
AmE
/'flaɪoʊvər/ Přehrát

noun, British English - a kind of road crossing where one road goes over another

 
intersection - křižovatka
BrE
/ˌɪntə'sekʃn/ Přehrát
AmE
/ˌɪnt̬ər'sekʃn/ Přehrát

noun, American English - a place where two streets or roads cross or meet

 
junction - křižovatka
BrE
/'dʒʌŋkʃn/ Přehrát
AmE
/'dʒʌŋkʃn/ Přehrát

noun, British English - a place where two streets or roads meet or cross

 
lane - ulička, cestička, úzká cesta
BrE
/'leɪn/ Přehrát
AmE
/'leɪn/ Přehrát

noun - a narrow street or road, often in the countryside

 
level crossing - železniční přejezd
BrE
/ˌlevl'krɒsɪŋ/ Přehrát
AmE
/ˌlevl'krɑ:sɪŋ/ Přehrát

noun - a place where a railway crosses a road

lorry
lorry - nákladní auto, náklaďák
BrE
/'lɒri/ Přehrát
AmE
/'lɑ:ri/ Přehrát

noun, British English - a large car that carries loads rather than passengers

 
main road - hlavní silnice
BrE
/'meɪn rəʊd/ Přehrát
AmE
/'meɪn roʊd/ Přehrát

noun - an important road

motorway
motorway - dálnice, silnice pro motorová vozidla
BrE
/'məʊtəweɪ/ Přehrát
AmE
/'moʊt̬ərweɪ/ Přehrát

noun - a wide road with more lanes where cars can drive at higher speeds

 
one-way street - jednosměrka
BrE
/ˌwʌn'weɪ 'stri:t/ Přehrát
AmE
/ˌwʌn'weɪ 'stri:t/ Přehrát

noun - a street where the traffic can go only in one direction

 
overpass - nadjezd, mimoúrovňová křižovatka
BrE
/'əʊvəˌpɑ:s/ Přehrát
AmE
/'oʊvəˌpæs/ Přehrát

noun, American English - a kind of road crossing where one road goes over another

 
overtake - předjíždět, předjet
BrE
/ˌəʊvə'teɪk/ Přehrát
AmE
/ˌoʊvər'teɪk/ Přehrát

verb - to go past a car that is going in the same direction but at a lower speed

park
park - parkovat, zaparkovat
BrE
/'pɑ:k/ Přehrát
AmE
/'pɑ:rk/ Přehrát

verb - to stop and leave a car somewhere

pavement
pavement - chodník
BrE
/'peɪvmənt/ Přehrát
AmE
/'peɪvmənt/ Přehrát

noun, British English - a hard area along the side of the road used for walking

 
pedestrian - chodec, pěší
BrE
/pə'destriən/ Přehrát
AmE
/pə'destriən/ Přehrát

noun - a person who walks in the street

pedestrian crossing
pedestrian crossing - přechod pro chodce
BrE
/pəˌdestrɪən'krɒsɪŋ/ Přehrát
AmE
/pəˌdestriən'krɑ:sɪŋ/ Přehrát

noun - a place where people can walk across a road, it is usually marked by white stripes on the surface of the road

petrol station
petrol station - benzínová stanice, benzínová pumpa
BrE
/'petrəlˌsteɪʃn/ Přehrát
AmE
/'petrəlˌsteɪʃn/ Přehrát

noun, British English - the place where you can buy fuel for your car

pile-up
pile-up - řetězová nehoda
BrE
/'paɪlʌp/ Přehrát
AmE
/'paɪlʌp/ Přehrát

noun - a road accident involving many cars at the same time

 
police patrol - policejní hlídka
BrE
/pə'li:s pə'trəʊl/ Přehrát
AmE
/pə'li:s pə'troʊl/ Přehrát

noun - one or more policemen who go around an area (esp. by car) to make sure that everything is okay

 
pull up - zastavit (vozidlo), zabrzdit
BrE
/ˌpʊl'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌpʊl'ʌp/ Přehrát

verb - to stop the vehicle

road
road - silnice, cesta
BrE
/'rəʊd/ Přehrát
AmE
/'roʊd/ Přehrát

noun - the surface specially made for cars and lorries etc. to travel on, it is usually black with white lines

 
road sign - dopravní značka
BrE
/'rəʊdsaɪn/ Přehrát
AmE
/'roʊdsaɪn/ Přehrát

noun - a sign placed by the side of a road that gives drivers warnings, informs them of restrictions, etc.

roadworks
roadworks - práce na silnici
BrE
/'rəʊdwɜ:ks/ Přehrát
AmE
/'roʊdwɜ:rks/ Přehrát

noun - work on a road (e.g. repairing it etc.)

roundabout
roundabout - kruhový objezd
BrE
/'raʊndəbaʊt/ Přehrát
AmE
/'raʊndəbaʊt/ Přehrát

noun, British English - a round crossing of a few roads

 
rush hour - dopravní špička
BrE
/'rʌʃˌaʊə/ Přehrát
AmE
/'rʌʃˌaʊər/ Přehrát

noun - the part of the day when there is most traffic on the roads

seatbelt
seatbelt - bezpečnostní pás (v autě)
BrE
/'si:tˌbelt/ Přehrát
AmE
/'si:tˌbelt/ Přehrát

noun - a strap at a seat in a car or plane etc. that helps to prevent serious injury in case of an accident

 
signpost - dopravní značka, rozcestník, ukazatel
BrE
/'saɪnpəʊst/ Přehrát
AmE
/'saɪnpoʊst/ Přehrát

noun - a sign placed on the side of a road that gives drivers information about distances, directions etc.; a sign with such information for hikers etc.

 
speeding - rychlá jízda, překročení povolené rychlosti
BrE
/'spi:dɪŋ/ Přehrát
AmE
/'spi:dɪŋ/ Přehrát

noun - the act of driving faster than is allowed

speedometer
speedometer - rychloměr, tachometr
BrE
/spi:'dɒmɪtə/ Přehrát
AmE
/spi:'dɑ:mət̬ər/ Přehrát

noun - equipment in a vehicle that measures how fast it travels

street
street - ulice
BrE
/'stri:t/ Přehrát
AmE
/'stri:t/ Přehrát

noun - a road in a town with houses and buildings on both sides

traffic
traffic - provoz (např. ve městě), dopravní ruch, doprava (provoz)
BrE
/'træfɪk/ Přehrát
AmE
/'træfɪk/ Přehrát

noun - the cars that are in the streets at a time

traffic jam
traffic jam - zácpa (dopravní), dopravní zácpa
BrE
/'træfɪkˌdʒæm/ Přehrát
AmE
/'træfɪkˌdʒæm/ Přehrát

noun - a situation in which there are so many cars in the street that they cannot move forward

traffic lights
traffic lights - semafory, semafor
BrE
/'træfɪklaɪts/ Přehrát
AmE
/'træfɪklaɪts/ Přehrát

noun - the system that directs the traffic at a place where two streets meet, it has three lights, green, yellow (amber) and red

 
tunnel - tunel
BrE
/'tʌnl/ Přehrát
AmE
/'tʌnl/ Přehrát

noun - an underground passage, e.g. a railway passage leading under a hill

van
van - dodávka (auto)
BrE
/'væn/ Přehrát
AmE
/'væn/ Přehrát

noun - a medium-sized car that can carry goods or more people than ordinary carsPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Podstatné jméno WHOLE

Slovo WHOLE není jen přídavným jménem. Neobejdeme se bez něj například při počítání zlomků. V tomto článku se dočtete také o dvou častých výrazech s WHOLE, které stojí za zapamatování.
INTERMEDIATE

The Road Not Taken

Slovíčka z básně Roberta Frosta
ADVANCED

The Road by Cormac McCarthy: A book that carries the fire

This review includes NO SPOILERS! It addresses a shocking but wonderful book, awarded the Pulitzer Prize for fiction in 2007.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno On the Road 3 23687 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 14 lety