God Rest Ye Merry, Gentlemen

Vydáno dne 14.12.2007

Klasická vánoční koleda k poslechu, doplněná textem a českým překladem.God Rest Ye Merry, Gentlemen

Oh tidings of comfort and joy, TTT *1
Comfort and joy, TTT *2
Oh tidings of comfort and joy TTT *3

God rest ye merry, gentlemen, TTT *4
Let nothing you dismay, TTT *5
Remember Christ our Savior TTT *6
Was born on Christmas Day; TTT *7
To save us all from Satan's power TTT *8
When we were gone astray. TTT *9

Oh tidings of comfort and joy, TTT *10
Comfort and joy, TTT *11
Oh tidings of comfort and joy TTT *12

In Bethlehem in Israel, TTT *13
This blessed Babe was born TTT *14
And laid within a manger TTT *15
Upon this blessed morn TTT *16
That which His Mother Mary TTT *17
Did nothing take in scorn TTT *18

From God our Heavenly Father TTT *19
A blessed Angel came TTT *20
And unto certain Shepherds TTT *21
Brought tidings of the same: TTT *22
How that in Bethlehem was born TTT *23
The Son of God by Name. TTT *24

Oh tidings of comfort and joy, TTT *25
Comfort and joy, TTT *26
Oh tidings of comfort and joy TTT *27

But when they came to Bethlehem TTT *28
Where our dear Saviour lay TTT *29
They found Him in a manger, TTT *30
Where oxen feed on hay; TTT *31
His mother Mary kneeling down, TTT *32
Unto the Lord did pray. TTT *33

Oh tidings of comfort and joy, TTT *34
Comfort and joy, TTT *35
Oh tidings of comfort and joy TTT *36

Now to the Lord sing praises, TTT *37
All you within this place, TTT *38
And with true love and brotherhood TTT *39
Each other now embrace; TTT *40
This holy tide of Christmas TTT *41
All other doth efface. TTT *42


Words and music: English traditional.
Performed by Christmas for a Cause, 2007. Used with permission.
*Visit the artists' website at christmasfora­cause.org


Slovní zásobu z této písně si můžete nastudovat a procvičit zde:
Okruhy slovní zásoby: Slovíčka z písní: God Rest Ye Merry, Gentlemen

Překlad:
 1. Ó zvěst pokoje a radosti
 2. Pokoje a radosti
 3. Ó zvěst pokoje a radosti
 4. Zvěstuji vám velkou radost, pánové
 5. ničeho se nelekejte
 6. vzpomeňte, že Kristus, náš spasitel
 7. se narodil v den vánoční
 8. aby nás všechny zachránil z moci ďábla
 9. když jsme zbloudili
 10. Ó zvěst pokoje a radosti
 11. Pokoje a radosti
 12. Ó zvěst pokoje a radosti
 13. V Betlémě v Israeli
 14. se narodilo toto blahoslavené nemluvňátko
 15. a položeno bylo do jesliček
 16. tohoto požehnaného rána
 17. do jesliček, jimiž Matka Marie
 18. v ničem nepohrdla
 19. Od Boha, našeho nebeského Otce
 20. přišel požehnaný anděl
 21. a jistým pastýřům
 22. přinesl stejnou zvěst:
 23. jak v Betlémě se narodil
 24. ten, jenž nese jméno Syn boží
 25. Ó zvěst pokoje a radosti
 26. Pokoje a radosti
 27. Ó zvěst pokoje a radosti
 28. Ale když přišli do Betléma,
 29. kde náš drahý Spasitel byl uložen
 30. nalezli ho v jesličkách
 31. kde se dobytek krmil slámou
 32. jeho matka Marie u něho klečela
 33. a k Pánu Bohu se modlila
 34. Ó zvěst pokoje a radosti
 35. Pokoje a radosti
 36. Ó zvěst pokoje a radosti
 37. nyní Pánu pějte chvály
 38. všichni, kdo jste na tomto místě
 39. a s pravou láskou a bratrstvím
 40. nyní obejměte jeden druhého
 41. Tento svatý čas vánoční
 42. zastíní vše ostatní
Přepis bublinkové nápovědy: