Test: From Where I'm Standing

Vydáno dne 05.06.2008

Test zaměřený na gramatické a lexikální jevy obsažené v písni FROM WHERE I'M STANDING zpěvačky Schuyler Fisk.Předtím, než se pustíte do tohoto testu, si můžete potřebné jevy prostudovat zde:


 1. All the violence on TV just ________ me sick.

  1. does
  2. falls
  3. makes
  4. takes
 2. He had a lot ________ his mind and didn't want to chat with us.

  1. of
  2. off
  3. on
  4. over
 3. She's really cute. I like ________ she smiles.

  1. how the way
  2. the way
  3. the way how
  4. the way which
 4. You look ________. What's the matter?

  1. as unhappy
  2. like unhappy
  3. unhappily
  4. unhappy
 5. Stop ________ at me like that. I didn't say anything.

  1. look
  2. looking
  3. to look
  4. to looking
 6. You want to get rid of ________ ? A bottle of whisky should do it.

  1. jazz
  2. the blue
  3. the blues
  4. the jazz
 7. Henry W. Longfellow once said: “The best thing one can do when it's raining is to let ________.”

  1. it rain
  2. it raining
  3. it to be raining
  4. it to rain
 8. He looks ________ he's had too much to drink.

  1. as
  2. like
  3. than
  4. that
 9. Josh, can you ________ over? I need to discuss something with you.

  1. come
  2. fall
  3. get
  4. go
 10. I heard ________. My kids were fighting again, throwing things at each other.

  1. crashing something
  2. something crash
  3. something to crash
  4. to crash something
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) c, 3) b, 4) d, 5) b, 6) c, 7) a, 8) b, 9) a, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: