Help for English

Study Page: From Where I'm Standing

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 05.06.2008

Vysvětlení gramatických a lexikálních jevů v textu písně zpěvačky Schuyler Fisk.Study page:

From Where I'm Standing

Učíme se s hudbou

Dnešní hudební lekce angličtiny bude založená na textu písně zpěvačky Schuyler Fisk s názvem From Where I'm Standing. Kromě toho, že si budete moci celou písničku poslechnout a sledovat při tom text, na zajímavé a důležité vazby a slovíčka a gramatické jevy se podíváme z blízka. Nově naučenou látku si budete potom moci ověřit v krátkém testu.

Neznámá slovíčka si můžete vyhledat pomocí našeho rychloslovníčku tak, že na slovo dvakrát kliknete myší.

Nejprve si ale můžete vyzkoušet poslechové cvičení na doplňování chybějících slov do textu písně (zde).

Schuyler Fisk: From Where I'm StandingNahrávku můžete spustit zde:

Schuyler Fisk

From where I'm standing
You're the quiet side of the road
You're looking so lonely
And I can't stop looking at you
Your head is hanging
Trying to beat those goodbye blues
I bet you'll be fine
I bet you'll be fine

I guess it's not the way
You've always planned it
Looks like you're heading for a crash landing
That's just the way it looks
From where I'm standing
From where I'm standing

From where I'm standing
I think I caught your eye
Are you looking at me
Cause I swear I saw you smile
And I'm coming over
Gonna take things off your mind
I bet you'll be fine
I bet you'll be fine

(Chorus)

From where I'm standing
Let it fall
Let it come down
Let it crash around you
Around you

(Chorus)

I might make you mine
I might make you mine
From where I'm standing

Words and music (c) Schuyler Fisk. Used with permission.
Visit the artist's website at SchuylerFisk.com.grammar
FROM WHERE
Tato pro nás možná poněkud nezvyklá vazba je v angličtině běžná a zcela správná. Je zde předložka, která se vztahuje k celé vedlejší větě za tím. V češtině to tak samozřejmě možné není. My bychom museli říct např. 'z místa, kde stojím', tedy doplnit k předložce podstatné jméno a to potom rozvinout pomocí vztažné (přívlastkové) věty.

Další příklady:

Let's talk about where you're going on holiday.
It's not far from where he lives.
It's not just a question of who you like.


vocabulary
LOOKING SO LONELY
Sloveso LOOK také znamená (kromě 'dívat se') také 'vypadat'. Za LOOK se používá přídavné jméno, nikoliv příslovce, jako v češtině.

He looks happy. (nikoliv happily)
You look so sad. (nikoliv sadly)
She looks lonely.

Přídavné jméno LONELY sice vypadá jako příslovce, ale není. Je to přídavné jméno, které končí na -LY.

Druhá zajímavost zde je, že sloveso LOOK zde je v průběhovém čase. Možná bychom toto sloveso mohli zařadit mezi stavová slovesa, tedy ta, která se v průběhovém čase neobjevují (jako např. know, like, love, believe, need apod.). LOOK se však v průběhovém čase použít může, pokud zdůrazňujeme to, jak člověk momentálně vypadá. Přítomný prostý čas by zde ale mohl být také a význam věty by se tím nezměnil.
vocabulary
BLUES
Když slyšíte BLUES, jistě si představíte jeden hudební žánr. Přídavné jméno BLUE kromě modré barvy také znamená 'smutný'. Podstatné jméno BLUES je vlastně množné číslo, které by se dalo přeložit jako 'smutky'. HAVE THE BLUES je už poměrně ustálené idiomatické spojení. (V jednotném čísle se BLUE jako 'smutek' ale říci nedá.)

He has the blues.


grammar
CAN'T STOP LOOKING
Všimněte si, že česká věta 'přestat se dívat' je s infinitivem. V angličtině bychom ale nemohli infinitiv použít.

I can't stop to look at you.

STOP se v angličtině v tomto významu pojí s gerundiem, tedy se slovesem s koncovkou -ING. Pokud bychom za STOP dali infinitiv, znamenalo by to ZASTAVIT SE proč? Aby... Tedy v naší větě by to znamenalo: "Nemohu se zastavit, abych se na tebe podívala."

Další příklady:

I can't stop loving you.
Stop crying!
It's stopped raining.

Více o gerundiích a infinitivech se dočtete zde:
vocabulary
I BET
Sloveso BET se často používá v hovorové angličtině. Samozřejmě jeho základní význam je jasný, a to 'sázet se, vsadit se'. V neformální angličtině se používá i přeneseně (podobně jako v češtině). Z následujících příkladů to bude jasné:

I bet you'll be fine.
I bet you're hungry.
Did you like it? -- You bet!


vocabulary
I GUESS
Podobně jako předchozí BET, i GUESS je velmi frekventované hovorové slovíčko. Jeho hlavní význam je 'hádat', ale používá se i ve významu 'myslet si' apod.. Celé I GUESS také můžeme přeložit českým slovem ASI.

I guess it was okay.
I guess it didn't work out, did it?
I guess you're mad.


grammar
THE WAY
Podstatné jméno WAY znamená, jak jistě víte, 'cesta'. To ale není zdaleka jediný význam. Zde ho máme ve významu, který je v angličtině velmi běžný. Je to něco jako 'způsob' a do češtiny ho můžeme přeložit jako 'to, jak'. Prostudujte si následující příklady a jejich český překlad.

The way he looked at me said everything.
I don't like the way he speaks to me.
It's not the way you wanted it.
We'll do it the way you've planned it.
It's just the way it is, baby.
I love the way you look tonight.

Ve spisovné angličtině by v těchto větách za THE WAY mohlo být ještě vztažné zájmeno THAT popř. ve formální angličtině IN WHICH:

The way he looked at me said everything. - běžná hovorová forma
The way that he looked at me said everything. - spisovnější forma
The way in which he looked at me said everything. - formální angličtina


grammar
LOOK LIKE
Jak jsme již řekli, LOOK znamená 'vypadat' a používá se s přídavným jménem. Pokud chceme říci, že někdo/něco vypadá jako něco/někdo, použijeme vazbu s předložkou LIKE:

You look like your mother.
He looks like a nice guy.

Pokud chceme za LIKE dát vedlejší větu, používá se ve spisovné angličtině LOOK AS IF:

It looks as if it's going to rain.
She looks as if she's tired.
You look as if you want to say something.

V hovorové angličtině je ale stále běžnější používat i v těchto případech LOOK LIKE, nikoliv LOOK AS IF:

It looks like it's going to rain.
She looks like she's tired.
You look like you want to say something.

Více se dočtete zde:
grammar
I SAW YOU SMILE
Zde se jedná o vazbu předmětu s infinitivem. Podobné jsou vazby WANT sb TO DO sth, TEACH sb TO DO sth, PERSUADE sb TO DO sth. V těch se používá infinitiv s TO. U sloves MAKE, LET a sloves smyslového vnímání (SEE, HEAR, FEEL, NOTICE apod.) se používá pouze holý infinitiv bez TO.

Celá vazba potom vypadá:

SEE sb DO (sth) - vidět, jak někdo něco dělá.

I saw you smile.
I heard you cry.
I felt something hit me from behind.

Více o tomto jevu se dočtete zde:
vocabulary
OVER
OVER je zajímavé slovíčko. V první řadě je to předložka, která vyjadřuje směr. Můžeme si ji ilustrovat takovouto šipkou:
over
Zde v textu písně vidíme OVER ne jako předložku, ale jako příslovce, pro jehož znázornění je možné použít stejnou šipku. Vyjadřuje totiž podobný způsob překonávání vzdálenosti. V překladu můžeme říct např. "jdu tam za tebou", ale v češtině ta představa pohybu 'přes vzdálenost' zcela zaniká.

Do you want to come over?
She came over to me.

Podobně se používá ve spojení OVER HERE (tady sem), OVER THERE (támhle).

I'm over here.
Look over there.


idioms
TAKE THINGS OFF YOUR MIND
Tato fráze obsahuje podstatné jméno MIND, tedy mysl. V angličtině se používá idiomatická vazba HAVE SOMETHING ON one's MIND, což znamená doslova mít něco na mysli, ale jde zde spíše o něco, co člověku dělá starosti:

I have a lot of things on my mind these days.
What's on your mind?

Když si s něčím přestaneme dělat starosti, vlastně to vezmeme z mysli pryč, použijeme tedy předložku OFF:

You need to take it off your mind.
I'm gonna take things off your mind.


grammar
LET IT FALL
Zde se jedná opět o vazbu předmětu s infinitivem. Podobně jako u slovesa SEE (a dalších sloves smyslového vnímání) se u LET používá holý ininitiv.

Let it fall.
Let me introduce myself.
They let me go.
Live and let live.

Vazba s LET se ale také používá tam, kde bychom v češtině použili větu s .

Let it come.
Let it fall.
Let him do what he wants.
Let her be happy.

Věty v této písni by tedy teoreticky mohly mít dva významy.

V první osobě množného čísla je to vazba LET US. Ta se může zkrátit na LET'S, což je potom rozkazovací způsob:

Let's go.
Let's stay here tonight.


grammar
MAKE YOU MINE
Sloveso MAKE má v angličtině také velmi mnoho použití. My si zde uvedeme vazbu MAKE sth/sb + přídavné jméno. Samotné MAKE bychom mohli přeložit jako 'učinit', ale takto ve vazbě si budeme muset poradit jinak:

make it right - dát to dopořádku
make it worthwhile - ať to stojí za to
make sb happy - udělat někomu radost
Don't make me angry! - Nerozčiluj mě.

V písničce zde máme stejnou vazbu s přivlastňovacím zájmenem. I'LL MAKE YOU MINE zde můžeme doslova přeložit jako 'učiním tě svým', nebo např. 'přivlastním si tě', 'přijmu tě za svého', apod.
Test zaměřený na tyto gramatické a lexikální jevy si můžete nyní vyzkoušet zde:
Slovíčka z této písně si můžete procvičit a naučit online:
Okruhy slovíček: Schuyler Fisk - From Where I'm StandingOnline angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Study Page: Something Pretty

Vysvětlení gramatických a lexikálních jevů v textu písně zpěváka Patricka Parka. (Přepracovaný článek z roku 2008)

PRE-INTERMEDIATE

Test: From Where I'm Standing

Test zaměřený na gramatické a lexikální jevy obsažené v písni FROM WHERE I'M STANDING zpěvačky Schuyler Fisk.
PRE-INTERMEDIATE

"From Where I'm Standing" by Schuyler Fisk

Opět je tu Schuyler Fisk, tentokráte s písničkou, kterou napsala pro film I'M REED FISH, ve kterém také hrála. Píseň si zde můžete poslechnout a zkusit si udělat cvičení na doplňování chybějících slov. Podívat se za odměnu můžete i na dva videoklipy.
Copyright info:

Song written and performed by Schuyler Fisk. Song, lyrics and photo used with permission.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Study Page: From Where I'm Standing 14 20317 Od me2ed poslední příspěvek
před 11 lety