Help for English

Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 22.08.2006

Jaký je rozdíl mezi předložkami LIKE (jako) a AS (jako), zaměříme se i na další způsoby vyjádření českého ‚jako‘ a na některé gramatické vazby.Pleteme si: LIKE a AS

Jako 'jako' můžeme do češtiny přeložit dvě předložky, a to like a as. V tom je samozřejmě trochu problém, protože studenti potom tato dvě slovíčka zaměňují. Dnes si tedy vysvětlíme, jaký je mezi like a as rozdíl a vše si názorně ukážeme na příkladech.

Základní rozdíl

Předložku LIKE používáme zejména tehdy, mluvíme-li o podobě, když se něco něčemu podobá.

He looks like his father.
He eats like a pig.
You act like a child.
He works like a dog.

Předložka AS se naopak používá tehdy, kdy nejde o podobu, ale o skutečnou funkci člověka, věci apod. V těchto případech je možné nahradit si tuto předložku pomyslným rovnítkem.

As a child, I was very naughty. - když já jsem byl dítě (když JÁ = DÍTĚ)
He works as a teacher. - ON = učitel
You can use the knife as a screwdriver. - nůž má funkci šroubováku, tedy nůž = šroubovák

Pozor tedy např. na rozdíl ve významu:

like a child - podobající se dítěti (např. chování apod.)
as a child - když byl dítě = v dětství


like your father -jako tvůj táta (podobně jako on)
as your father - jako tvůj táta (ti radím.... - já JSEM tvůj táta)

Porovnávání

AS dále používáme při porovnávání, především ve spojení AS ... AS (tak ... jako).

He's as tall as me.
Read the text as quickly as possible.

LIKE můžeme použít trochu jinak:

He's tall, like me. - oba dva jsme vysocí (nemusí být stejně vysocí!).
He can speak English very well, just like his father.

Jako (např.)

Chceme-li k něčemu uvést příklad, můžeme použít dvě možnosti:

I like movies like Terminator, Alien etc.
I've been to many European countries, like Austria, Germany or Switzerland.


I like sci-fi movies such as Terminator, Alien etc.
I've been to many European countries, such as Austria, Germany or Switzerland.

Jako já, jako on...

LIKE i AS můžeme použít i jako spojku, potom LIKE je spíše neformální a AS formální:

In Britain people don't eat carp at Christmas, like/as we do in our country.
No-one understands Math like/as he does.

Vypadá jako...

Často tato dvě slůvka používáme za slovesy LOOK a SOUND ve významu 'vypadat jako'. Zde je nutné uvědomit si, co přesně za tímto slovesem je:
  • přídavné jméno - vypadá to pěkně - zde použijeme pouze to přídavné jméno bez předložky (It looks nice.)
  • podstatné jméno - vypadá jako inteligentní člověk - zde použijeme předložku LIKE (He looks like an intelligent person.)
  • vedlejší věta - vypadá, jako že všechno zná - zde použijeme AS IF (He looks as if he knew everything.) V neformální hovorové angličtině je i zde možné použít LIKE.
Uveďme si další příklad:

The book looks interesting.
It looks like an interesting book.
It looks as if it is an interesting book.

Podobný jako

V některých případech se jedná o předložkovou vazbu, kde nepoužijeme ani jednu z uvedených předložek. Např. ve vazbě 'podobný čemu, podobný jako' používáme předložku TO.

Their house is similar to ours. = Their house is like ours.

Závěrem

Obě slova, AS i LIKE jsou v angličtině velice často používaná a mají i více významů a použití. Základní rozdíl mezi nimi jsme si zde však popsali, i když někdy jsou obě tato slůvka zaměnitelná.

Tuto látku si můžete procvičit zde:
Cvičení: LIKE nebo AS
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: LIKE nebo AS

Cvičení, ve kterém budete mít za úkol doplnit do patnácti vět chybějící LIKE nebo AS.
PRE-INTERMEDIATE

What does he look like? / What is he like?

Jak je to s těmito záludnými otázkami? Jak je správně vytvořit, použít a co přesně znamenají? (upravený článek z roku 2009)

ALL LEVELS

Jak na to: Slovní zásoba

Co to znamená opravdu znát slovíčko? Jak se slovní zásobu efektivně učit? Spousty nápadů, jak se učit anglická slovíčka jinak než klasickým překladovým systémem.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako) 40 64219 Od MrPatrik poslední příspěvek
před 3 lety