Help for English

Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 23.01.2021

Jaký je rozdíl mezi předložkami LIKE a AS pro vyjádření českého “jako”?Pleteme si: LIKE a AS

Jako ‘jako’ můžeme do češtiny přeložit dvě předložky, a to like/'laɪk/ a as/'əz/. V tom je samozřejmě trochu problém, protože studenti potom tato dvě slovíčka zaměňují. Dnes si tedy vysvětlíme, jaký je mezi like a as rozdíl a vše si názorně ukážeme na příkladech.

Základní rozdíl

Předložku like používáme zejména tehdy, mluvíme-li o podobě, když se něco něčemu podobá.

He looks like his father. TTT *1
He eats like a pig. TTT *2
You act like a child. TTT *3
He works like a dog. TTT *4  

Předložka as se naopak používá tehdy, kdy nejde o podobu, ale o skutečnou funkci člověka, věci apod. V těchto případech je možné nahradit si tuto předložku pomyslným rovnítkem.

As a child, I was very naughty. TTT *5 - když já jsem byl dítě (já = dítě)
He works as a teacher. TTT *6 - on je učitel (on = učitel)
I got it as a gift. TTT *7 - byl to dárek (to = dárek)
You can use the knife as a screwdriver. TTT *8 - nůž má funkci šroubováku (nůž = šroubovák)

Pozor tedy například na rozdíl ve významu:

 • like a child – podobající se dítěti (např. chování apod.)
 • as a child – když byl dítě = v dětství
 • like your father – jako tvůj táta (podobně jako on)
 • as your father – jako tvůj táta (ti radím… – já JSEM tvůj táta)

Porovnávání

Předložku as dále používáme při porovnávání, především ve spojení “as … as” (tak … jako).

He's as tall as me. TTT *9 - jsme stejně vysocí
I'm not as good as she is. TTT *10
Read the text as quickly as possible. TTT *11

Přeložku like zde ovšem můžeme použít taky, ale má trochu jiný význam a pracujeme s ní odlišně:

He's tall, like me. TTT *12 - oba dva jsme vysocí, ale nemusíme být stejně vysocí
He can speak English very well, just like his father. TTT *13

similes

Zde je třeba zmínit simile/'sɪmɪli/ = přirovnání. V češtině máme přirovnání celou řadu (např. “hladový jako vlk”) a v angličtině tomu není jinak.

U takových přirovnání se používá vždy předložka as, přesněji spojení “as … as …” (první as je možno vynechat).

Tato přirovnání jsou však často idiomatická. České “hladový jako vlk” je v angličtině většinou as hungry as a bear, tedy doslova “hladový jako medvěd”.

Možná vás zarazí, že se zde použije as a nikoli like, když zde přece nemluvíme o pomyslném rovnítku. Pokud mám hlad jako vlk, nejsem přece vlk (ani medvěd). Je to dáno tím, že přirovnáváte míru hladu, a tím vlastně říkáte, že míra vašeho hladu je stejná, takže pomyslné rovnítko.

Další přirovnání jsou například:

as busy as a bee as cute as a button as fit as a fiddle
as sick as a dog as weak as a kitten as mad as a hatter
as drunk as a lord as bold as brass as brave as a lion

Jako (např.)

Chceme-li k něčemu uvést příklad, můžeme použít dvě možnosti – předložku like/'laɪk/ nebo spojení such as/ˌsʌtʃ'æz/. Použití like je méně formální.

I like sci-fi movies like Terminator, Alien etc. TTT *14
I've been to many European countries, like Austria, Germany or Switzerland. TTT *15

I like sci-fi movies such as Terminator, Alien etc. TTT *16
I've been to many European countries, such as Austria, Germany or Switzerland. TTT *17

Jako já, jako on…

Slovíčka like a as můžeme použít i jako spojku, potom like je spíše neformální a as formální:

In Britain people don't eat carp at Christmas, like/as we do in our country. TTT *18
No-one understands math like/as he does. TTT *19

Vypadá jako…

Často tato dvě slůvka používáme za slovesy look a sound ve významu ‘vypadat jako’ nebo ‘znít jako’. Zde je nutné uvědomit si, co přesně za tímto slovesem následuje:

 • následuje přídavné jméno TTT *20, např. “Vypadá to pěkně” – zde použijeme pouze dané přídavné jméno bez předložky

It looks nice.

 • následuje podstatné jméno, např. “Vypadá jako inteligentní člověk” – zde použijeme předložku like

He looks like an intelligent person.

 • následuje vedlejší věta, např. “Vypadá, jako že všechno zná” – zde použijeme as if (v neformální hovorové angličtině je i zde možné použít like)

He looks as if he knew everything.

Uveďme si další příklad:

The book looks interesting. TTT *21
It looks like an interesting book. TTT *22
It looks as if it is an interesting book. TTT *23

It sounds very boring. TTT *24
It sounds like a good idea. TTT *25

Stejný jako

Pokud je něco stejné a vy to vyjádříte slůvkem same/'seɪm/, (přesněji the same), následuje vždy předložka as. I zde se totiž dá dosadit pomyslné rovnítko.

 • the same like
 • the same as

You're the same as your father. A fun guy but very lazy. TTT *26
She bought the same dress as me and wore it to the party. TTT *27
Their house is exactly the same as ours. TTT *28  

Podobný jako

Někdy ovšem nepoužijete ani like ani as. Například ve spojení s přídavným jménem similar/'sɪmɪlə (podobný) se používá předložka to:

 • similar like/as sth
 • similar to sth

Their house is similar to ours. TTT *29 = Their house is like ours.

Překlad:
 1. Vypadá jako jeho táta.
 2. Žere jako prase.
 3. Chováš se jako dítě.
 4. Dře jako kůň.
 5. Jako dítě jsem byl hodně zlobivý.
 6. Pracuje jako učitel.
 7. Dostal jsem to jako dárek.
 8. Ten nůž můžeš použít jako šroubovák.
 9. Je tak vysoký jako já.
 10. Nejsem tak dobrý jako je ona.
 11. Přečtěte si text tak rychle, jak je to možné.
 12. Je vysoký, (stejně) jako já.
 13. Mluví skvěle anglicky, přesně tak jako jeho táta.
 14. Líbí se mi sci-fi filmy jako Terminátor, Vetřelec apod.
 15. Byl jsem v mnoha evropských zemích, jako např. v Rakousku, Německu nebo Švýcarsku.
 16. Líbí se mi sci-fi filmy jako Terminátor, Vetřelec apod.
 17. Byl jsem v mnoha evropských zemích, jako např. v Rakousku, Německu nebo Švýcarsku.
 18. V Británii se na vánoce nejí kapr jako v naší zemi.
 19. Nikdo nerozumí matematice jako on.
 20. v češtině ovšem použijeme často příslovce
 21. Ta kniha vypadá zajímavě.
 22. Vypadá to jako zajímavá kniha.
 23. Vypadá, že je to zajímavá kniha.
 24. Zní to velmi nudně.
 25. To zní jako dobrý nápad.
 26. Jsi stejný jako tvůj otec. Zábavný chlapík, ale velmi líný.
 27. Koupila si stejné šaty jako já a vzala si je na ten večírek.
 28. Jejich dům je úplně stejný jako náš.
 29. Jejich dům je podobný našemu – jako náš.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: LIKE nebo AS

Cvičení, ve kterém budete mít za úkol doplnit do patnácti vět chybějící LIKE nebo AS.
PRE-INTERMEDIATE

What does he look like? / What is he like?

Jak je to s těmito záludnými otázkami? Jak je správně vytvořit, použít a co přesně znamenají?

PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako) 26 68896 Od MrPatrik poslední příspěvek
před 7 lety