BUSINESS 01: Word Quiz B (introductory)

Vydáno dne 12.01.2009

Zopakujte si v pokročilejším testu B, co jste se naučili v první lekci obchodní angličtiny.Course Map (mapa kurzu)

Business English: Unit 01

WORD QUIZ B

Pokud si nejste jisti, potřebnou lekci obchodní angličtiny naleznete zde.

 1. There's a new ________ in our division.

  1. employe
  2. employee
  3. employer
  4. employment
 2. My sister ________ her own restaurant.

  1. businesses
  2. does
  3. goes
  4. runs
 3. Do you have my ________ card?

  1. business
  2. bussines
  3. visit
  4. visiting
 4. I found the job ________ .

  1. in a job board site
  2. in a job search page
  3. on a job board site
  4. on a job search page
 5. Poor her. She is ________ a job again.

  1. off
  2. out
  3. out from
  4. out of
 6. I'm going to Paris ________ .

  1. for a business trip
  2. for business trip
  3. on business
  4. on business trip
 7. I'm afraid your assistant is ________ this task by Friday.

  1. incapable of finishing
  2. incapable to finish
  3. uncapable of finishing
  4. uncapable to finish
 8. The company ________ after the recession.

  1. bankrupted
  2. did bankrupt
  3. made bankrupt
  4. went bankrupt
 9. They are the best ________ I've ever had. I simply love working for that firm.

  1. employ
  2. employe
  3. employee
  4. employer
 10. If you want to improve your language skills, why don't you ________ an English paper?

  1. deliver
  2. have delivered
  3. subscribe
  4. subscribe to
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) d, 3) a, 4) c, 5) d, 6) c, 7) a, 8) d, 9) d, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: