*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
English Me
*

BUSINESS 01: Storyline + Word Analyses

Vydáno dne 08.01.2009

První lekce kurzu obchodní angličtiny. Seznámíte se zde s hlavní postavou celého seriálu a rozebereme si například slovíčka EMPLOY, CAPABLE nebo BUSINESS.

Course Map (mapa kurzu)


Business English: Unit 01


Vítejte v první lekci seriálu o obchodní angličtině a seznamte se s Michaelem Skodou, který vás bude provázet celým seriálem. Struktura bude většinou stejná jako zde. Michael nám řekne něco o sobě, a pak si postupně rozebereme slovíčka a vazby, které by se mohly hodit v práci i vám. První lekci berte jako "zahřívací" - Michael se zde zatím jen stručně představí.

Speaking of Business English , je třeba si říct, že Michael hovoří ve svém příběhu mluvenou (neutrální a někdy i mírně hovorovou) angličtinou. Psaná angličtina, obzvláště pokud píšete někomu, koho neznáte, má často jinou formu, jiné obraty a někdy používá i jiná slovíčka. Může to být problém pro studenty, kteří nejsou schopni rozlišit rozdíl mezi mluvenou a psanou angličtinou. Všímejte si proto obratů obzvláště v částech, kdy Michael řeší něco v psané angličtině (ať už jsou to inzeráty, životopis, nebo různé dopisy). Pokud se vám bude zdát, že nové slovíčko, které se objeví právě v dopise, nebudete potřebovat a dokážete ho opsat, je dobré se zamyslet nad tím, jestli konkrétní opis daného slova není již hovorovějšího charakteru.
Velice důležitou součástí psané angličtiny jsou také spojky. Studenti často používají v psaném projevu pouze AND, BECAUSE, BUT a SO. Je jich však pochopitelně daleko více. V celém kurzu se budou často objevovat i jiné spojky a proto je prosím nepodceňujte. Jejich použití totiž dá psanému projevu úplně jiný náboj.

To je na úvod vše a můžeme směle začít.

Let's get started...STORYLINE

Hi, my name is Michael Skoda. I am Czech and I live in Prague. I worked for a big logistics company. Unfortunately, I am unemployed now. I believe I am a capable manager, but the company that I worked for went bankrupt just yesterday. I've decided not to look for employment in the Czech Republic, but search elsewhere. I need to improve my knowledge of English and I would like to try and find a suitable job in the UK. Therefore, I have subscribed to a British job board site.
WORD and PHRASE ANALYSES

Který inzerát Michaela oslovil, se dozvíte příště. Nyní si rozebereme pár podtržených slovíček, která se objevila v tomto krátkém úvodu.
Budeme se jim věnovat postupně v pořadí, v jakém se objevují v textu.


UNEMPLOYED více ke slovíčku 'employ' naleznete níže
employed = zaměstnaný
unemployed
= nezaměstnaný

I have been employed ever since I left school.
There are too many unemployed people in that area.


CAPABLE
Slovíčko CAPABLE má základ ABLE (schopný) a významově je velice podobné.

capable = schopný (pozor! čte se keɪpəbl)
incapable
= neschopný

She is a capable worker.
We need to hire somebody who is capable and efficient.
I'm afraid most of your employees are incapable and inefficient.

efficient = efektivní, pohotový
inefficient = neefektivní, nepohotový

capable of sth = schopen něčeho
capable of doing sth = schopen něco udělat po předložce musí být GERUNIDUM

POZOR! I am able to do it / I am capable of doing it
po slovíčku ABLE je infinitiv s TO / po slovíčku CAPABLE je předložka OF, po níž musí být GERUNDIUM

He is not really capable of doing his job properly.
I think he might be capable of running his own business.

proper = pořádný - This is his first proper job.
properly = pořádně - Do it properly.

run a business = provozovat firmu (podnikat)
run a company = provozovat firmu
run a restaurant = provozovat restauraci

capability = schopnost / capabilities = schopnosti

The problem is far beyond the manager's capabilities.
Thanks to this new machine we have the capability to finish the project on time.


GO BANKRUPT
go bankrupt
= zbankrotovat
declare bankruptcy = vyhlásit bankrot

Many small businesses went bankrupt after the recession.
I think they will have to declare bankruptcy.


EMPLOYMENT
Základem je slovo EMPLOY, se kterým pracujeme následovně:

employ = zaměstnat
employed = zaměstnaný
unemploy
ed = nezaměstnaný
employment = zaměstnání, zaměstnanost
unemployment
= nezaměstnanost
employer = zaměstnavatel (ten, kdo zaměstnává)
employee = zaměstnanec (ten, kdo dostává zaměstnání)

employers employ employees = zaměstnavatelé zaměstnávají zaměstnance

We need to employ more staff.
How long have you been looking for employment?
The unemployment rate has been growing throughout the whole country.
We need a reference from your former employer.
More than 200 employees went on strike over changes in retirement and health benefits.

in employment = employed
out of employment = out of a job = unemployed

ZAMĚSTNÁNÍ můžete vyjádřit hned několika výrazy:

employment = zaměstnání
work = práce nepočitatelné podst. jm.
job = práce počitatelné podst. jm.
profession = profese obecně, je-li potřeba vyššího vzdělání nebo specializace
occupation = povolání formální výraz používaný obzvláště například ve formulářích

ZAMĚSTNAT můžete také vyjádřit více výrazy:

employ = zaměstnat
recruit = nabrat (někoho do zaměstnání) / najít a zaměstnat
hire = najmout na krátkodobou práci (převážně BrE) i do zaměstnání (převážně AmE)
appoint = obsadit do funkce většinou důležité
take on = zaměstnat, přijmout


SUITABLE
suitable
= vhodný
unsuitable
= nevhodný

The solution is unsuitable for the company you run.
We have been looking for a suitable candidate for the position for more than a month.


SUBSCRIBE
subscribe
(to) = předplatit si a odebírat (časopis, noviny), předplatit si členství
unsubscribe
(from) = zrušit předplatné
subscription = předplatné
subscriber = předplatitel

Předplatné časopisu, novin a například ročního členství je pochopitelně placeno. Nicméně pokud chcete odebírat například novinky e-mailem z nějaké internetové stránky (i v češtině se používá slovíčko newsletter), mít možnost na určité stránky přispívat nebo hledat v příspěvcích, používá se také sloveso SUBSCRIBE, ačkoli jsou tyto služby zdarma.

I've unsubscribed from the site. They sent too many newsletters.
She subscribes to an English paper to improve her language skills.

skills = dovednosti
computer skills = počítačové
language skills = jazykové
negotiating skills = vyjednávací
communication skills = komunikační


JOB BOARD SITE
job search board
= pracovní portál

Job search site nebo také job (employment) search engine jsou internetové stránky, na které můžete umístit svůj životopis, podle kterého vás mohou oslovit případní zaměstnavatelé nebo pracovní agentury. Také jsou zde vystaveny inzeráty firem, na které můžete reagovat. Pokud vás nějaká pracovní nabídka osloví, budete požádáni o zaslání životopisu a průvodního dopisu buď do pracovní agentury nebo přímo potencionálnímu zaměstnavateli.

There are a lot of job board websites on the Internet which you can use when you are looking for a new job.

website (web site, Web site) = internetová stránka
V češtině se běžně používá obrat 'internetové / webové stránky'. V angličtině však doporučuji použít právě výraz 'website', pokud se jedná o jednu stránku. 'Websites' by pak znamenalo více internetových stránek.
Výraz 'Web page' není úplně správný, protože označuje jen jednu část internetových stránek. Více částí popisuje množné číslo 'Web pages', které by mohlo popisovat český obrat 'internetové / webové stránky', ale daleko běžnější je právě 'website'.

A Website is a collection of Web pages.

the Internet = internet
Pokud v textu chcete použít slovo INTERNET, rozhodně musíte použít určitý člen THE (internet je jen jeden). Často se také používá velké písmeno 'I'.


BUSINESS

Jako poslední si rozebereme slovíčko BUSINESS, ačkoli se neobjevuje v článku. Je však součástí názvu tohoto projektu a určitě si také zaslouží rozbor.

Nejprve si rozebereme pravopis, protože se zde často chybuje.

BUSY + NESS = BUSINESS
Ke kořenu slova BUSY (zaneprázdněný) přidáme příponu -NESS, ve vzniklém slově se pochopitelně změkčuje Y.

business = obchod
a business
= firma, živnost / businesses = firmy

run a business = provozovat firmu /živnost
start a business
= začít živnost
set up a business
= založit firmu
do business (with)
= obchodovat (s někým)

He set up two businesses at the same time.
She runs her own business and she is very successful.
We have been doing business with them for more than five years.

IN BUSINESS vs. ON BUSINESS
(a company) in business = firma v provozu
(a person) in business = člověk v pracovním procesu
(a person) on business = služebně
(a person) on a business trip = na služební cestě

I was in London on business.
I was in London on a business trip.
The storm was bad, but the firm is still in business.
The restaurant opened in 1956 and is still in business today.

business card = vizitka
business trip = služební cesta
business partner = obchodní partner
business activity = obchodní / podnikatelská činnostPrvní část první lekce je u konce. Jak vidíte, i v krátkém textu se dá najít spousta slovíček a vazeb, které stojí za rozebrání.

'TIPS and TRICKS' v první lekci nejsou, jelikož je úvodní, a není tematicky zaměřena. Od druhé lekce budou také zařazeny 'WORD and PHRASE ANALYSES' do samostatné kapitoly. V první lekci je úvodní text velmi krátký, a proto jsou tu slovní rozbory společně s kapitolou 'STORYLINE'.

V druhé lekci si rozebereme pracovní inzerát, ale ještě před tím nás čekají cvičení (lehčí Quiz A a náročnější Quiz B), ve kterých si zopakujeme výrazy z této kapitoly.

Slovíčka z této sekce se můžete naučit a vyzkoušet online zde:

Okruhy slovní zásoby: Business Unit 1Články ze stejné rubriky:

Roman Svozílek je soukromý učitel angličtiny s dvacetiletou praxí. Zaměřuje se především na firemní výuku v Praze. Na těchto webových stránkách spolupracuje od roku 2008.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BUSINESS 01: Storyline + Word Analyses 54 69020 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 4 lety

Přihlášení


Menu


Partneři stránek

Anglické učebnice a beletrie s 15 % slevouCopyright 2005–2017 Vitware s.r.o.
ISSN 1803–8298