Help for English

BUSINESS 01: Storyline + Word Analyses

INTERMEDIATE Vydáno dne 08.01.2009

První lekce kurzu obchodní angličtiny. Seznámíte se zde s hlavní postavou celého seriálu a rozebereme si například slovíčka EMPLOY, CAPABLE nebo BUSINESS.Course Map (mapa kurzu)

Business English: Unit 01

Vítejte v první lekci seriálu o obchodní angličtině a seznamte se s Michaelem Skodou, který vás bude provázet celým seriálem. Struktura bude většinou stejná jako zde. Michael vám řekne něco o sobě, a pak si postupně rozebereme slovíčka a vazby, které by se mohly hodit v pracovním prostředí, ale nejen tam. První lekci berte jako “zahřívací” – Michael se zde zatím jen stručně představí.

Speaking of Business English TTT *1 , je třeba si říct, že Michael hovoří ve svém příběhu mluvenou (neutrální a někdy i mírně hovorovou) angličtinou. Psaná angličtina, obzvláště pokud píšete někomu, koho neznáte, má často jinou formu, jiné obraty a někdy používá i jiná slovíčka. Může to být problém pro studenty, kteří nejsou schopni rozlišit rozdíl mezi mluvenou a psanou angličtinou. Všímejte si proto obratů obzvláště v částech, kdy Michael řeší něco v psané angličtině (ať už jsou to inzeráty, životopis, nebo různé dopisy). Pokud se vám bude zdát, že nové slovíčko, které se objeví právě v dopise, nebudete potřebovat a dokážete ho opsat, je dobré se zamyslet nad tím, jestli konkrétní opis daného slova není již hovorovějšího charakteru.

To je na úvod vše a můžeme směle začít.

Let's get started…

STORYLINE

Hi, my name is Michael Skoda. I am Czech and I live in Prague. I worked for a big logistics company. Unfortunately, I am unemployed now. I believe I am a capable manager, but the company that I worked for went bankrupt just yesterday. I've decided not to look for employment in the Czech Republic, but search elsewhere. I need to improve my knowledge of English and I would like to try and find a suitable job in the UK. Therefore, I have subscribed to a British job board site.

Který inzerát Michaela oslovil, se dozvíte příště. Nyní si rozebereme pár podtržených slovíček, která se objevila v tomto krátkém úvodu. Budeme se jim věnovat postupně v pořadí, v jakém se objevují v textu.

WORD and PHRASE ANALYSES

CAPABLE

capable/'keɪpəbl­/ = schopný (pozor na výslovnost!)
incapable/ɪn'keɪpə­bl/ = neschopný

capable of sth = schopen něčeho
capable of doing sth = schopen něco udělat

She is a capable worker. TTT *2
We need to hire somebody who is capable and efficient. TTT *3
I'm afraid most of your employees are incapable and inefficient. TTT *4
He is not really capable of doing his job properly. TTT *5
I think he might be capable of running his own business. TTT *6  

efficient/ɪ'fɪʃənt/ = efektivní, pohotový
inefficient/ˌɪn'fɪʃnt = neefektivní, nepohotový
proper/'prɒpə/ = pořádný This is his first proper job. TTT *7
properly/'prɒpəli = pořádně Do it properly. TTT *8
run a business = provozovat firmu

capable vs. able

Tato slovíčka jsou si podobná i významem, ale pozor na výslovnost a práci s nimi:

capable/'keɪpəbl­/capable of doing sth
able/'eɪbl/able to do sth

I don't think your colleagues are capable of doing it. TTT *9
I don't think your colleagues are able to do it. TTT *10  

capability/ˌkeɪpə'bɪ­lɪti/ = schopnost způsobilost
capabilities = schopnosti

The problem is far beyond the manager's capa­bilities. TTT *11
Thanks to this new machine we have the capability to finish the project on time. TTT *12  

GO BANKRUPT

go bankrupt/ˌgəʊ'bæŋkr­ʌpt/ = zkrachovat, zbankrotovat
declare bankruptcy = vyhlásit bankrot

Many small businesses went bankrupt after the recession. TTT *13
I think they will have to declare bankruptcy. TTT *14  

EMPLOYMENT

employment/ɪm'plɔɪmən­t/ = zaměstnanost, zaměstnání

Základem je slovo employ, které má jako kořen široké použití:

employed = zaměstnaný
unemployed= nezaměstnaný
employment = zaměstnání, zaměstnanost
unemployment = nezaměstnanost

employer = zaměstnavatel (ten, kdo zaměstnává)
employee = zaměstnanec (ten, kdo dostává zaměstnání)

Employers employ employees. TTT *15  

employer/ɪm'plɔɪə vs. employee/ɪmplɔɪ'i:

Dvojice slov končících na -er a -ee je víc, proto doporučujeme článek zde.

We need to employ more staff. TTT *16
How long have you been looking for employment? TTT *17
The unemployment rate has been growing throughout the whole country. TTT *18
We need a reference from your former employer. TTT *19
More than 200 employees went on strike over changes in retirement and health benefits. TTT *20
I have been employed ever since I left school. TTT *21
There are too many unemployed people in that area. TTT *22  

in employment = employed TTT *23
out of employment = out of a job = unemployed TTT *24

ZAMĚSTNÁNÍ můžete vyjádřit hned několika způsoby:

employment/ɪm'plɔɪmən­t/= zaměstnání
job/'dʒɒb/ = práce
profession/prə'feʃn = profese obecně, je-li potřeba vyššího vzdělání nebo specializace
occupation/ˌɒkjʊ'peɪ­ʃn/ = povolání formální výraz používaný obzvláště například ve formulářích

ZAMĚSTNAT můžete také vyjádřit více způsoby:

employ/ɪm'plɔɪ/ = zaměstnat
recruit/rɪ'kru:t = nabrat (někoho do zaměstnání) / najít a zaměstnat
hire/'haɪə/ = najmout na krátkodobou práci (převážně BrE) i do zaměstnání (převážně AmE)
appoint/ə'pɔɪnt/ = obsadit do funkce (většinou důležité)
take on/ˌteɪk'ɒn/ = zaměstnat, přijmout

SUITABLE

suitable/'sju:təb­l/ = vhodný
unsuitable/ʌn'su:tə­bl/ = nevhodný

The solution is unsuitable for the company you run. TTT *25
We have been looking for a suitable candidate for the position for more than a month. TTT *26  

SUBSCRIBE

subscribe/səb'skraɪ­b/ (to sth) = předplatit si a odebírat (časopis, noviny), předplatit si členství
unsubscribe/ʌnsəb'skr­aɪb/ (from sth) = zrušit předplatné
subscription/səb'skrɪp­ʃn/ = předplatné
subscriber = předplatitel

Předplatné časopisu, novin a například ročního členství je pochopitelně placeno. Nicméně pokud chcete odebírat například novinky e-mailem z nějaké internetové stránky (i v češtině se používá slovíčko newsletter), mít možnost na určité stránky přispívat nebo hledat v příspěvcích, používá se také sloveso subscribe, ačkoli jsou tyto služby zdarma.

I've unsubscribed from the site. They sent too many newsletters. TTT *27
She subscribes to an English paper to improve her language skills. TTT *28  

skills = dovednosti
computer skills = počítačové
language skills = jazykové
negotiating skills = vyjednávací
communication skills = komunikační

JOB BOARD SITE

Job search site (website) nebo job (employment) search engine nebo job search board jsou internetové stránky, na které můžete umístit svůj životopis, podle kterého vás mohou oslovit případní zaměstnavatelé nebo pracovní agentury. Také jsou zde vystaveny inzeráty firem, na které můžete reagovat. Pokud vás nějaká pracovní nabídka osloví, budete požádáni o zaslání životopisu a průvodního dopisu buď do pracovní agentury nebo přímo potencionálnímu zaměstnavateli.

There are a lot of job board websites on the Internet which you can use when you are looking for a new job. TTT *29  

website (web site, Web site) = internetová stránka
V češtině se běžně používá obrat ‘internetové / webové stránky’. V angličtině však doporučuji použít právě výraz ‘website’, pokud se jedná o jednu stránku. ‘Websites’ by pak znamenalo více internetových stránek.
Výraz ‘web page’ není úplně správný, protože označuje jen jednu část internetových stránek. Více částí popisuje množné číslo ‘web pages’, které by mohlo popisovat český obrat ‘internetové / webové stránky’, ale daleko běžnější je právě ‘website’.

the Internet = internet
Pokud v textu chcete použít slovo internet, musíte použít určitý člen the (internet je jen jeden). Často se také používá velké písmeno ‘I’.

BUSINESS

Jako poslední si rozebereme slovíčko business/'bɪznəs/, ačkoli se neobjevuje v článku. Je však součástí názvu tohoto projektu a určitě si také zaslouží rozbor.

business = obchod
a business = firma, živnost
businesses = firmy

run a business = provozovat firmu / živnost
start a business = začít živnost
set up a business = založit firmu
do business (with sb) = obchodovat (s někým)

He set up two businesses at the same time. TTT *30
She runs her own business and she is very successful. TTT *31
We have been doing business with them for more than five years. TTT *32  

in business vs. on business

(a company) in business = firma v provozu
(a person) in business = člověk v pracovním procesu
(a person) on business = služebně
(a person) on a business trip = na služební cestě

I was in London on business. TTT *33
I was in London on a business trip. TTT *34
The storm was bad, but the firm is still in business. TTT *35
The restaurant opened in 1956 and is still in business today. TTT *36  

business card = vizitka TTT *37
business trip = služební cesta
business partner = obchodní partner
business activity = obchodní / podnikatelská činnost


První část první lekce je u konce. Jak vidíte, i v krátkém textu se dá najít spousta slovíček a vazeb, které stojí za rozebrání.

Kapitolu ‘TIPS and TRICKS’ v první lekci nenajdete, jelikož je úvodní, a není tematicky zaměřena. Od druhé lekce budou také zařazeny ‘WORD and PHRASE ANALYSES’ do samostatné kapitoly.

druhé lekci si rozebereme pracovní inzerát, ale ještě před tím nás čekají cvičení (lehčí Quiz A a náročnější Quiz B), ve kterých si zopakujeme výrazy z této kapitoly.

Slovíčka z této sekce se můžete naučit a vyzkoušet online zde:

Okruhy slovní zásoby: Business Unit 1

Překlad:
 1. Když už se bavíme o obchodní angličtině (<strong>speaking of sth</strong> = když už se o něčem bavíme …)
 2. Je schopná pracovnice.
 3. Potřebujeme přijmout někoho, kdo je schopný a efektivní.
 4. Obávám se, že většina vašich zaměstnanců je neschopná a neefektivní.
 5. Není dost dobře schopen dělat svou práci pořádně.
 6. Myslím, že může být schopen vést vlastní obchod.
 7. Tohle je jeho první pořádná práce
 8. Dělej to pořádně (tak jak máš, tak jak se očekává
 9. Nemyslím si, že tví kolegové to budou schopni udělat.
 10. Nemyslím si, že tví kolegové to budou schopni udělat.
 11. Tento problém je daleko za hranicemi schopností manažera.
 12. Díky tomuto novému přístroji máme možnost dokončit projekt včas.
 13. Mnoho malých podniků po recesi zbankrotovalo.
 14. Myslím si, že budou muset vyhlásit bankrot.
 15. Zaměstnavatelé zaměstnávají zaměstnance.
 16. Potřebujeme zaměstnat více personálu.
 17. Jak dlouho již hledáš zaměstnání?
 18. Míra nezaměstnanosti po celé zemi roste.
 19. Potřebujeme reference od vašeho předchozího zaměstnavatele.
 20. Více než 200 zaměstnanců šlo do stávky kvůli změnám v důchodových a zdravotních výhodách.
 21. Od doby, kdy jsem odešel ze školy, jsem zaměstnán.
 22. V té oblasti je příliš mnoho nezaměstnaných lidí.
 23. zaměstnaný
 24. nezaměstnaný
 25. Toto řešení je nevhodné pro firmu, kterou provozuješ.
 26. Vhodného kandidáta na tuto pozici hledáme již přes měsíc.
 27. Odhlásil jsem se z těch stránek. Posílali mi příliš mnoho novinek e-mailem.
 28. Odebírá anglické noviny, aby se zlepšila své jazykové dovednosti.
 29. Na internetu je mnoho pracovních portálů, které můžete využít, pokud si hledáte nové zaměstnání.
 30. Založil dvě firmy ve stejnou dobu.
 31. Provozuje svou vlastní firmu a je velice úspěšná.
 32. Obchodujeme s nimi již déle než pět let.
 33. Byl jsem služebně v Londýně.
 34. Byl jsem v Londýně na služební cestě.
 35. Bouře byla strašná, ale firma je stále v provozu.
 36. Tato restaurace otevřela v roce 1956 a stále je v provozu.
 37. <strong>Pozor!</stron­g> <em>visiting</em> card se zde nepoužívá!


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

BUSINESS 08: Hotel (word analyses)

Další obsáhlý rozbor slovíček a frází z úvodního textu aktuální lekce kurzu obchodní angličtiny. Dozvíte se například, jaký je rozdíl mezi slůvky LOUNGE a LOBBY, nebo SUIT a COSTUME. V článku najdete také mnoho odkazů na naše starší články, které si v souvislosti s novými slovíčky stojí za to přečíst.
INTERMEDIATE

BUSINESS 07: Travelling (word analyses)

Praktický rozbor slovíček a frází z úvodního textu aktuální lekce kurzu obchodní angličtiny. Dozvíte se třeba něco o slovech SCHEDULE, DELAY nebo ASSIGN. Taky zjistíte, jak je to v Británii s občanskými průkazy.
INTERMEDIATE

BUSINESS 03: CV (word analyses)

Pojďme si rozebrat některá užitečná slovíčka a výrazy z Michaelova životopisu.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BUSINESS 01: Storyline + Word Analyses 54 80052 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 10 lety