Help for English

Business Vocabulary Unit 1

INTERMEDIATE Vydáno dne 24.04.2009

Slovíčka z UNIT 1 našeho kurzu obchodní angličtiny. 
business - podnik, firma, společnost
BrE
/'bɪznəs/ Přehrát
AmE
/'bɪznəs/ Přehrát

noun - a company, a commercial organisation etc.

 
capable - schopný
BrE
/'keɪpəbl/ Přehrát
AmE
/'keɪpəbl/ Přehrát

adjective - able, having a capacity to

 
efficient - efektivní
BrE
/ɪ'fɪʃənt/ Přehrát
AmE
/ɪ'fɪʃənt/ Přehrát

adjective - effective, able to work without wasting time, money, effort etc.

 
employment - zaměstnání
BrE
/ɪm'plɔɪmənt/ Přehrát
AmE
/ɪm'plɔɪmənt/ Přehrát

noun, formal - a job

 
go bankrupt - zkrachovat
BrE
/ˌgəʊ'bæŋkrʌpt/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ'bæŋkrʌpt/ Přehrát

verb - (of a company) to lose all the money, to become insolvent, unable to pay debts

Internet
Internet - internet
BrE
/'ɪntənet/ Přehrát
AmE
/'ɪnt̬ərnet/ Přehrát

noun - a computer network connecting computers all over the world

 
job board site - pracovní portál
BrE
/'dʒɒbˌbɔ:d'saɪt/ Přehrát
AmE
/'dʒɑ:bˌbɔ:rd'saɪt/ Přehrát

noun - a website where people can look for jobs

 
proper - vhodný, správný, řádný, pořádný, ten pravý
BrE
/'prɒpə/ Přehrát
AmE
/'prɑ:pər/ Přehrát

adjective - the correct one, the right one, the one suitable for the particular situation

 
run - řídit, vést, provozovat
BrE
/'rʌn/ Přehrát
AmE
/'rʌn/ Přehrát

verb - to be in control of something

 
skill - dovednost, zručnost, um, umění
BrE
/'skɪl/ Přehrát
AmE
/'skɪl/ Přehrát

noun - the ability to do something well

 
subscribe - předplatit si (např. časopis)
BrE
/səb'skraɪb/ Přehrát
AmE
/səb'skraɪb/ Přehrát

verb - to buy something (esp. a newspaper or magazine) which you will receive regularly

 
suitable - vhodný
BrE
/'sju:təbl/ Přehrát
AmE
/'su:t̬əbl/ Přehrát

adjective - right for something/somebody

 
unemployed - nezaměstnaný, bez práce
BrE
/ˌʌnəm'plɔɪd/ Přehrát
AmE
/ˌʌnəm'plɔɪd/ Přehrát

adjective - not having a job

website
website - webové stránky
BrE
/'websaɪt/ Přehrát
AmE
/'websaɪt/ Přehrát

noun - a place on the internet containing a set of pages with information etc.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Business Vocabulary Unit 6

Slovíčka z UNIT 6 našeho kurzu obchodní angličtiny.
INTERMEDIATE

Business Vocabulary Unit 7

Slovíčka z UNIT 7 našeho kurzu obchodní angličtiny.
INTERMEDIATE

Business Vocabulary Unit 8 (1)

Slovíčka ze sekce Word analyses osmé lekce našeho kurzu obchodní angličtiny.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář