Help for English

Business Vocabulary Unit 7

INTERMEDIATE Vydáno dne 15.02.2010

Slovíčka z UNIT 7 našeho kurzu obchodní angličtiny. 
adjust - upravit, přizpůsobit, nastavit
BrE
/ə'dʒʌst/ Přehrát
AmE
/ə'dʒʌst/ Přehrát

verb - to change something in order to make it more accurate

 
announce - oznámit
BrE
/ə'naʊns/ Přehrát
AmE
/ə'naʊns/ Přehrát

verb - to make known, esp. to the public

 
appoint - ustanovit, obsadit do funkce
BrE
/ə'pɔɪnt/ Přehrát
AmE
/ə'pɔɪnt/ Přehrát

verb - to assign a function, duty, responsibility etc. to sb

 
assign - přidělit (např. práci)
BrE
/ə'saɪn/ Přehrát
AmE
/ə'saɪn/ Přehrát

verb - to give someone a task or job to do

 
attend - účastnit se
BrE
/ə'tend/ Přehrát
AmE
/ə'tend/ Přehrát

verb - to be present (esp. at a course, meeting, conference etc.)

 
boardroom - zasedací místnost
BrE
/'bɔ:dˌru:m/ Přehrát
AmE
/'bɔ:rdˌru:m/ Přehrát

noun - a room where board meetings etc. are held

 
delay - zpoždění, zdržení, prodlení, otálení
BrE
/dɪ'leɪ/ Přehrát
AmE
/dɪ'leɪ/ Přehrát

noun - the fact that something happens later than it was planned

 
event - událost (např. společenská)
BrE
/ɪ'vent/ Přehrát
AmE
/ɪ'vent/ Přehrát

noun - an occasion that has been organized and that is attended by many people

 
expect - očekávat, předpokládat, čekat, počítat (s něčím)
BrE
/ɪks'pekt/ Přehrát
AmE
/ɪks'pekt/ Přehrát

verb - to believe that something will happen because it seems likely

 
fail - selhat (v čem), neuspět (v čem)
BrE
/'feɪl/ Přehrát
AmE
/'feɪl/ Přehrát

verb, American English - to be unsuccessful in something

 
flight - let, létání
BrE
/'flaɪt/ Přehrát
AmE
/'flaɪt/ Přehrát

noun - the act of flying, a trip by plane or another flying vehicle

 
GMT - střední čas, GMT
BrE
/ˌdʒi:em'ti:/ Přehrát
AmE
/ˌdʒi:em'ti:/ Přehrát

noun - short for Greenwich Mean Time

 
ID - průkaz totožnosti (zkratka)
BrE
/ˌaɪ'di:/ Přehrát
AmE
/ˌaɪ'di:/ Přehrát

noun - (abbreviation) an identification card

 
in the end - nakonec
BrE
/ˌɪn ði:'end/ Přehrát
AmE
/ˌɪnði:'end/ Přehrát

adverb - at last, after everything has been done, said etc.

laptop
laptop - přenosný počítač, laptop, notebook (přenosný počítač)
BrE
/'læptɒp/ Přehrát
AmE
/'læptɑ:p/ Přehrát

noun - a small computer that can be easily carried and used anywhere

 
launch - zahájení, spuštění
BrE
/'lɔ:ntʃ/ Přehrát
AmE
/'lɔ:ntʃ/ Přehrát

noun - the act of introducing something and starting to use it

luggage
luggage - zavazadla
BrE
/'lʌgɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'lʌgɪdʒ/ Přehrát

noun - the suitcases, bags etc. that you carry with you when you travel somewhere

 
proceed - pokračovat, pokračovat v cestě
BrE
/prə'si:d/ Přehrát
AmE
/prə'si:d/ Přehrát

verb - to move ahead, to travel onward; to continue with what you've been doing

queue
queue - stát ve frontě, řadit se do fronty, řadit se za sebe
BrE
/'kju:/ Přehrát
AmE
/'kju:/ Přehrát

verb - to form a line, esp. when waiting for something along with many people

 
rearrange - přearanžovat, znovu uspořádat, přestavět
BrE
/ˌriə'reɪndʒ/ Přehrát
AmE
/ˌriə'reɪndʒ/ Přehrát

verb - to arrange again, to arrange differently

 
resign - rezignovat, odstoupit, dát výpověď
BrE
/rɪ'zaɪn/ Přehrát
AmE
/rɪ'zaɪn/ Přehrát

verb - to give up a job, a position or a post

 
rush hour - dopravní špička
BrE
/'rʌʃˌaʊə/ Přehrát
AmE
/'rʌʃˌaʊər/ Přehrát

noun - the part of the day when there is most traffic on the roads

 
shortly - za chvíli, krátce (po), za krátkou dobu
BrE
/'ʃɔ:tli/ Přehrát
AmE
/'ʃɔ:rtli/ Přehrát

adverb - quickly, without much waiting, in a little while, soon

 
schedule - harmonogram, časový rozvrh, časový plán, program (časový plán)
BrE
/'ʃedju:l/ Přehrát
AmE
/'skedʒl/ Přehrát

noun - a plan of things to be done

 
take place - odehrávat se, odehrát se, konat se
BrE
/ˌteɪk'pleɪs/ Přehrát
AmE
/ˌteɪk'pleɪs/ Přehrát

verb - to happen (somewhere)

traffic
traffic - provoz (např. ve městě), dopravní ruch, doprava (provoz)
BrE
/'træfɪk/ Přehrát
AmE
/'træfɪk/ Přehrát

noun - the cars that are in the streets at a time

type
type - psát (na stroji nebo klávesnici), psát na stroji
BrE
/'taɪp/ Přehrát
AmE
/'taɪp/ Přehrát

verb - to write something by using a computer keyboard or a typewriterPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Business Vocabulary Unit 6

Slovíčka z UNIT 6 našeho kurzu obchodní angličtiny.
INTERMEDIATE

Business Vocabulary Unit 1

Slovíčka z UNIT 1 našeho kurzu obchodní angličtiny.
INTERMEDIATE

Business Vocabulary Unit 2

Slovíčka z UNIT 2 našeho kurzu obchodní angličtiny.
Copyright info:

Slovníková hesla © Mgr. Marek Vít

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář