Help for English

Business Vocabulary Unit 6

INTERMEDIATE Vydáno dne 29.01.2010

Slovíčka z UNIT 6 našeho kurzu obchodní angličtiny. 
agency - agentura, kancelář
BrE
/'eɪdʒənsi/ Přehrát
AmE
/'eɪdʒənsi/ Přehrát

noun - an office that provides a particular service

 
appointment - schůzka
BrE
/ə'pɔɪntmənt/ Přehrát
AmE
/ə'pɔɪntmənt/ Přehrát

noun - a formal arrangement to see a person at a specified time and place

 
arrange - domluvit, sjednat, ujednat (si)
BrE
/ə'reɪndʒ/ Přehrát
AmE
/ə'reɪndʒ/ Přehrát

verb - to make necessary preparations for something to happen in the future

 
arrival - příjezd, přílet
BrE
/ə'raɪvl/ Přehrát
AmE
/ə'raɪvl/ Přehrát

noun - the time when a plane, bus, train etc. comes or is scheduled to come

 
arrive - přijet, dorazit, přijít
BrE
/ə'raɪv/ Přehrát
AmE
/ə'raɪv/ Přehrát

verb - to come to a certain place

 
assistant - asistent, pomocník
BrE
/ə'sɪstənt/ Přehrát
AmE
/ə'sɪstənt/ Přehrát

noun - a person who helps or assists you

 
available - dostupný, k dispozici, k mání
BrE
/ə'veɪləbl/ Přehrát
AmE
/ə'veɪləbl/ Přehrát

adjective - able to be obtained or reached

 
basically - v podstatě
BrE
/'beɪsɪkli/ Přehrát
AmE
/'beɪsɪkli/ Přehrát

adverb - an adverb used to emphasize that you're saying something basic, something very important

 
boss - šéf
BrE
/'bɒs/ Přehrát
AmE
/'bɑ:s/ Přehrát

noun - the person who is in charge of something

 
convenience - pohodlí, výhoda
BrE
/kən'vi:niəns/ Přehrát
AmE
/kən'vi:niəns/ Přehrát

noun - a suitable, comfortable thing

 
convenient - výhodný, vhodný, příhodný, pohodlný
BrE
/kən'vi:niənt/ Přehrát
AmE
/kən'vi:niənt/ Přehrát

adjective - advantageous or suitable

 
date - datum
BrE
/'deɪt/ Přehrát
AmE
/'deɪt/ Přehrát

noun - a statement of the day, month and year

 
definitely - rozhodně, určitě
BrE
/'defɪnətli/ Přehrát
AmE
/'defɪnətli/ Přehrát

adverb - certainly, undoubtedly

 
depart - odjet, odletět, odcestovat, mít odjezd
BrE
/dɪ'pɑ:t/ Přehrát
AmE
/dɪ'pɑ:rt/ Přehrát

verb - to leave the station; to leave

 
departure - odjezd, odlet
BrE
/dɪ'pɑ:tʃə/ Přehrát
AmE
/dɪ'pɑ:rtʃər/ Přehrát

noun - the time when a train, plane, bus etc. leaves or is scheduled to leave

 
either - buď (a nebo)
BrE
/'aɪðə/ Přehrát
AmE
/'i:ðər/ Přehrát

adverb - one or the other

 
even though - ačkoliv, i když
BrE
/ˌi:vən'ðəʊ/ Přehrát
AmE
/ˌi:vən'ðoʊ/ Přehrát

conjunction - in spite of the fact, although

 
check - zkontrolovat, kontrolovat
BrE
/'tʃek/ Přehrát
AmE
/'tʃek/ Přehrát

verb - to see if something is all right

 
chief - náčelník, velitel
BrE
/'tʃi:f/ Přehrát
AmE
/'tʃi:f/ Přehrát

noun - the leader or the head of a tribe, group etc.

 
in case - pro případ
BrE
/ɪn'keɪs/ Přehrát
AmE
/ɪn'keɪs/ Přehrát

adverb - because there could be need, because something is possible

 
in person - osobně
BrE
/ɪn'pɜ:sən/ Přehrát
AmE
/ɪn'pɜ:rsən/ Přehrát

adverb - personally, without involving another person

 
in regard to - ohledně, co se týče
BrE
/ˌɪn rɪ'gɑ:d tʊ/ Přehrát
AmE
/ˌɪn rɪ'gɑ:rd tʊ/ Přehrát

preposition - concerning sth, on the subject of sth

 
manage - spravovat (co), řídit (co), vést
BrE
/'mænɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'mænɪdʒ/ Přehrát

verb - to control or direct something

 
management - řízení, vedení
BrE
/'mænɪdʒmənt/ Přehrát
AmE
/'mænədʒmənt/ Přehrát

noun - the people who control a business etc., the control of something

 
managerial - manažerský, řídící, vedoucí
BrE
/ˌmænə'dʒɪəriəl/ Přehrát
AmE
/ˌmænə'dʒɪriəl/ Přehrát

adjective - related to the work of a manager

 
meeting - jednání, schůze, setkání, schůzka
BrE
/'mi:tɪŋ/ Přehrát
AmE
/'mi:tɪŋ/ Přehrát

noun - an occasion when people come together to discuss something

 
necessary - nutný, nezbytný, potřebný
BrE
/'nesəsəri/ Přehrát
AmE
/'nesəseri/ Přehrát

adjective - needed to do something, important to have in order to do something

 
necessity - nutnost, potřeba, nezbytnost
BrE
/nə'sesəti/ Přehrát
AmE
/nə'sesət̬i/ Přehrát

noun - the need for something to be done

 
promote - propagovat, dělat reklamu (čemu)
BrE
/prə'məʊt/ Přehrát
AmE
/prə'moʊt/ Přehrát

verb - to let the public know about a product in order to increase its sales

 
promotion - propagace
BrE
/prə'məʊʃn/ Přehrát
AmE
/prə'moʊʃn/ Přehrát

noun - the act of advertising a product, making something better known among people etc.

 
put through - přepojit (telefonicky), spojit (telefonicky)
BrE
/ˌpʊt'θru:/ Přehrát
AmE
/ˌpʊt'θru:/ Přehrát

verb - to connect someone by phone to allow them to speak to somebodyPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Business Vocabulary Unit 7

Slovíčka z UNIT 7 našeho kurzu obchodní angličtiny.
INTERMEDIATE

Business Vocabulary Unit 5

Slovíčka z UNIT 5 našeho kurzu obchodní angličtiny.
INTERMEDIATE

Business Vocabulary Unit 1

Slovíčka z UNIT 1 našeho kurzu obchodní angličtiny.
Copyright info:

Slovníková hesla © Mgr. Marek Vít

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář