BUSINESS 01: Word Quiz A (introductory)

Vydáno dne 11.01.2009

Zopakujte si v jednodušším testu A, co jste se naučili v první lekci obchodní angličtiny.Course Map (mapa kurzu)

Business English: Unit 01

WORD QUIZ A

Pokud si nejste jisti, potřebnou lekci obchodní angličtiny naleznete zde.

 1. There's a new ________ in our department.

  1. emploee
  2. employe
  3. employee
  4. employer
 2. Here's my ________ card.

  1. business
  2. bussines
  3. visit
  4. visiting
 3. I'm going to Paris ________ .

  1. for a business trip
  2. for business trip
  3. on a business trip
  4. on business trip
 4. My new ________ is the best I've ever had. I just love working for them.

  1. employ
  2. employee
  3. employer
  4. employment
 5. The candidate is not ________ for the position.

  1. suitable
  2. suitible
  3. suiting
  4. unsuitible
 6. I need to improve my language ________ for the job.

  1. knowledges
  2. skillment
  3. skills
  4. skils
 7. The new colleague seems quite ________ .

  1. enefficient
  2. imefficient
  3. inefficient
  4. unefficient
 8. He has been ________ for over a year. I hope he finds a job soon.

  1. employ
  2. employed
  3. unemploy
  4. unemployed
 9. I found my new job on ________ .

  1. Internet
  2. the Internet
  3. web page
  4. webpage
 10. I ________ for that firm for 10 years, but I don't anymore. They went bankrupt a month ago.

  1. have been worked
  2. have been working
  3. have worked
  4. worked
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) a, 3) c, 4) c, 5) a, 6) c, 7) c, 8) d, 9) b, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: