Cvičení: STAFF vs. STUFF

Vydáno dne 01.02.2009

Otestujte si svou znalost základních významů slovíček STAFF a STUFF.Pokud si nejste jisti správným užitím těchto slovíček, můžete si nejprve přečíst článek.

 1. Don't touch that! ________ .

  1. These are my staff
  2. These are my stuff
  3. This is my staff
  4. This is my stuff
 2. OK, I can cook for you at your place, but I don't know where the cooking ________ .

  1. staff is
  2. staffs are
  3. stuff is
  4. stuffs are
 3. Listen, everyone! David Brown is our new member of ________ .

  1. staff
  2. staffs
  3. stuff
  4. stuffs
 4. Look, there ________ on your shoe.

  1. are some staffs
  2. are some stuffs
  3. is some staff
  4. is some stuff
 5. I don't want to see you ever again! Take ________ and leave!

  1. your staff
  2. your stuff
  3. your stuffs
  4. yours stuff
 6. He does all kinds of sport, you know. Skiing, swimming, skating and ________ like that.

  1. staff
  2. stuff
  3. stuffs
  4. thing
 7. All our ________ did a great job last year. They deserve a bonus.

  1. employers
  2. staff
  3. staffs
  4. stuff
 8. Are you sure you can fix the sink? Do you have the right ________ ?

  1. equipments
  2. staff
  3. stuff
  4. stuffs
 9. Hospital ________ threatened to go on strike.

  1. employee
  2. staff
  3. staffs
  4. stuff
 10. The communication between managers and ________ is not good at all.

  1. staff
  2. staffs
  3. stuff
  4. stuffs
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) c, 3) a, 4) d, 5) b, 6) b, 7) b, 8) c, 9) b, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: