DIE, DEATH, DEAD (cvičení)

Vydáno dne 21.08.2018

Test zaměřený na problematická slovíčka, která se studentům často pletou – DIE, DEATH, DEAD.DIE, DEATH, DEAD

Slovíčka spojená se smrtí, tedy sloveso die/'daɪ/, podstatné jméno death/'deθ/ a přídavné jméno dead/'ded/, se studentům často pletou. Dokážete do následujících deseti vět doplnit tato slovíčka ve správném tvaru?

(Můžete si nejdříve prostudovat článek zde, kde jsou uvedená slovíčka rozebraná.)

V jednom případě budete potřebovat přídavné jméno deadly/'dedli/.


  1. I don't mind talking about ________________________ . It's a natural thing.

  2. Many people ________________________ in World War II.

  3. They told him that everything would be fine but he knew he was  ________________________ .

  4. They found a ________________________ deer in the forest. The smell was awful!

  5. The bite of the black mamba is ________________________ . Its venom can kill you in 20 minutes.

  6. In the Bible, Lazarus was raised from the ________________________ .

  7. Come on, quick! It's a matter of life and ________________________ .

  8. Can I borrow your phone? My battery is ________________________ .

  9. Dinosaurs ________________________ out more than 60 million years ago.

  10. Can I get a dog, Dad? – Over my ________________________ body!

Správné odpovědi: 1) death ; 2) died ; 3) dying ; 4) dead ; 5) deadly ; 6) dead ; 7) death ; 8) dead ; 9) died ; 10) dead
Přepis bublinkové nápovědy: