BUSINESS 04: Cover Letter (word quiz A)

Vydáno dne 28.04.2009

Otestujte si v jednodušším testu, co jste se naučili v rozboru slov a frází čtvrté lekce, věnované průvodním dopisům.Course Map (mapa kurzu)

Unit 04: COVER LETTER

WORD QUIZ A

Pokud si nejste jisti, potřebnou lekci obchodní angličtiny naleznete zde.

 1. Thanks a lot. – ________

  1. Don't mention it.
  2. Don't speak about it.
  3. Stop mentioning it.
  4. You are welcomed.
 2. The new model looks ________ I think it's too expensive.

  1. great however
  2. great, however
  3. great, however,
  4. great. However,
 3. ________ everyone is here, I can start the presentation.

  1. As soon
  2. Because
  3. Because of
  4. Since
 4. Please ________ him the form to fill in.

  1. hand
  2. hand in
  3. hand over
  4. hand to
 5. I've been ________ marketing for more than 10 years.

  1. involved
  2. involved in
  3. involving
  4. involving in
 6. Why did you not ________ their offer? I think theirs was the best.

  1. consider
  2. consider of
  3. consider on
  4. consider to
 7. The ________ resigned after the company lost their biggest account.

  1. CEO
  2. COE
  3. MOC
  4. MOD
 8. Please ________ my detailed CV.

  1. find attached
  2. find in attachment
  3. find the attached
  4. look in the attachment for
 9. It was not ________ to speak to the director directly. You should have spoken to his assistant first.

  1. appreciate
  2. appropriate
  3. appropriately
  4. properly
 10. David, I need those reports ________ 5 o'clock today.

  1. by
  2. till
  3. until
  4. untill
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) d, 3) d, 4) a, 5) b, 6) a, 7) a, 8) a, 9) b, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: