BUSINESS 04: Cover Letter (word quiz B)

Vydáno dne 29.04.2009

Otestujte si v pokročilejším testu, co jste se naučili v rozboru slov a frází čtvrté lekce, věnované průvodním dopisům.Course Map (mapa kurzu)

Unit 04: COVER LETTER

WORD QUIZ B

Pokud si nejste jisti, potřebnou lekci obchodní angličtiny naleznete zde.

 1. I ________ some new ideas for the advertising campaign.

  1. presented for my boss
  2. presented my boss
  3. presented my boss with
  4. presented to my boss with
 2. I would really ________ you could not talk about the price calculations yet.

  1. appreciate
  2. appreciate if
  3. appreciate it
  4. appreciate it if
 3. I don't think your resignation is a good idea. I believe you should ________.

  1. consider
  2. consider it
  3. reconsider
  4. reconsidered
 4. Speak to their sales rep immediately and complain. The ordered and delivered items do not ________ at all.

  1. accept
  2. agree
  3. connect
  4. match
 5. I believe he is suitable for the position with his ________ records in HR and Marketing.

  1. inproved
  2. prove
  3. proven
  4. proving
 6. How many ________ were there in the envelope? They say some are definitely missing. You should have attached them to the cover letter.

  1. attachements
  2. attachments
  3. closures
  4. enclosures
 7. I strongly advise you not to hire someone who dresses for an interview so ________.

  1. inappropriate
  2. inappropriately
  3. unappropriate
  4. unappropriately
 8. Please ________ how little time I had to prepare the presentation.

  1. give into consideration
  2. reconsider
  3. take into consideration
  4. take into the consideration
 9. ________ how well she coped with all that, I think we should give her a pay rise.

  1. Consider
  2. Considered
  3. Considering
  4. Reconsider
 10. His name was mentioned ________ the vacant position of managing director.

  1. connected to
  2. in connecting with
  3. in connection to
  4. in connection with
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) d, 3) c, 4) d, 5) c, 6) d, 7) b, 8) c, 9) c, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: