Test: UNTIL vs. BY

Vydáno dne 30.04.2009

Otestujte si, jestli umíte správně používat tato dvě slovíčka. Obě se v češtině překládají stejně, ale jejich použití má svá jasná pravidla.Pokud si nejste jisti správným užitím, přečtěte si článek.

 1. It was Sunday so I stayed in bed ________ noon.

  1. by
  2. until
 2. I promise to repair your computer ________ the end of next week. I will call you when I'm done.

  1. by
  2. until
 3. I promise to wait here for you ________ you come back.

  1. by
  2. until
 4. I want to have five kids ________ the time I'm 30.

  1. by
  2. until
 5. She looked after the kids ________ their parents returned from the theatre.

  1. by
  2. until
 6. Can I borrow the book ________ next month?

  1. by
  2. until
 7. You can keep the bike ________ the end of July. I need it back in August though.

  1. by
  2. until
 8. You have to finish the task ________ tomorrow afternoon.

  1. by
  2. until
 9. Jack waited for his girlfriend from five ________ seven. I would never do something like that.

  1. by
  2. until
 10. Fill in the form and return it to the receptionist ________ 3 o'clock this afternoon.

  1. by
  2. until
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) b, 4) a, 5) b, 6) b, 7) b, 8) a, 9) b, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: