Test: LEND vs. BORROW

Vydáno dne 17.05.2009

Otestuje si, zda umíte správně používat tato dvě slovesa.Pokud si nejste jisti správným použitím, přečtěte si článek.

 1. Can I ________ your dictionary for a minute?

  1. borrow
  2. lend
  3. to borrow
  4. to lend
 2. I can ________ you a few pounds if you want.

  1. borrow
  2. lend
  3. to borrow
  4. to lend
 3. Where did you get the DVD? – Jack ________ .

  1. borrowed it to me
  2. borrowed me it
  3. lended me it
  4. lent it to me
 4. Do you think he will ________ ?

  1. borrow his bike to me
  2. borrow me his bike
  3. lend his bike me
  4. lend me his bike
 5. Dad, I need you to ________ some money.

  1. borrow me
  2. borrow to me
  3. lend me
  4. lend to me
 6. Can you ________ the book after you've finished it?

  1. borrow me
  2. borrow to me
  3. lend me
  4. lend to me
 7. Who gave it to him? – Well, nobody. I just ________ .

  1. borrowed it to him
  2. lended him it
  3. lent him it
  4. lent it to him
 8. If you need a pen I can ________ mine.

  1. borrow to you
  2. borrow you
  3. lend to you
  4. lend you
 9. If you need a pencil why don't you ________ hers?

  1. borrow
  2. borrow from
  3. lend
  4. lend from
 10. If you are in a hurry, ________ my car.

  1. borrow
  2. borrow from me
  3. lend
  4. lend from me
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) d, 4) d, 5) c, 6) c, 7) d, 8) d, 9) a, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: