Dva zápory ve větě? ANO!

Vydáno dne 13.06.2021

To, že v anglické větě může být jen jeden zápor, již snad všichni víme. Zde je článek o tom, kdy použít dva zápory ve větě můžeme.Dva zápory ve větě? Ano!

V nedávném článku jsme se věnovali tomu, že v anglické větě se zápor používá pouze jeden. Pokud je toto pro vás novinkou, nečtěte dále, ale prostudujte si článek Dva zápory ve větě? NE!.

Ve výše zmíněném článku je napsáno, že dva zápory se používají jen ve velmi hovorové a nespisovné angličtině (I don't have no money, Don't tell me no lies. apod.). Není to ale tak úplně pravda a my se to dnes pokusíme uvést na správnou míru.

Je potřeba rozlišovat mezi dvěma odlišnými jevy.

  1. Negative concord
  2. Double negation

Negative concord

První z výše uvedených jevů, tzv. negative concord, je jev, který známe např. z češtiny, španělštiny, či nestandardní hovorové angličtiny. Ve větě se objevuje více záporů a význam celé věty je záporný.

V češtině má tato věta záporný význam, celé sdělení je záporné a proto od začátku až do konce používáme záporné výrazy. V angličtině stejnou funkci tvoří tzv. non-asertivní výrazy (any, anyone, anything, ever, at all apod.):

Nobody has ever done anything to me.

V nestandardní a velmi nespisovné angličtině bychom měli:

Nobody ain't never done nothing to me.

Máte-li logické myšlení, můžete podotknout, že čeština není v tomto moc logická, že přeci dva zápory za sebou se mají navzájem rušit. V mnoha jazycích ale jde skutečně o to, že celá část věty, která je záporná, obsahuje záporné výrazy – podle toho se pozná, kam až ve větě zápor sahá.

Double negation – dvojitý zápor

Dva zápory ale jsou v angličtině gramaticky přijatelné, ne však jako “negative concord” ale jako “double negation”. Zde už matematici zajásají, protože tento jev je zcela logický. Dva zápory ve větě se navzájem ruší a význam takové věty je vlastně kladný. Podívejte se na příklad:

He didn't say nothing.

Výše uvedená věta má ve spisovné angličtině jiný význam než v češtině. Neznamená tedy že “nic neřekl”, ale že něco řekl. V překladu do češtiny si musíme nějak poradit, proto použijeme například “ne, že nic neřekl” nebo “nebylo to, že nic neřekl” apod.

Gramatický vs. lexikální zápor

Existují dva typy záporů. Jedním z nich je zápor lexikální, který je součástí slova. Často se tvoří zápornou předponou (un-, im-, in- apod.) či příponou (-less, -free atd.). Je to zápor, který patří pouze danému slovíčku. Zápor gramatický oproti tomu ovlivňuje celou větu.

Gramatický + lexikální

Mluvíme-li o dvojím záporu ve větě, nejčastější je kombinace záporu gramatického a záporu lexikálního:

It wasn't impossible. (gramatický – wasn't, lexikální – impossible)
Nebylo to nemožné = bylo to vlastně možné. Popíráme NEMOŽNOST dané věci. Význam je tedy kladný.

Sarah isn't unattractive. (gramatický – isn't, lexikální – unatractive)
Není neatraktivní, není ošklivá. Význam je tedy ve skutečnosti kladný.

Nobody can do it without money. (gramatický – nobody, lexikální – without)
Nikdo to nedokáže bez peněz. – Jen s penězi to jde. Význam opět kladný.

It's not hopeless. (gramatický – is not, lexikální – hopeless)
Není to beznadějné. – There's hope!

Gramatický + gramatický

I tato kombinace záporů se ale v angličtině občas objevuje. Pokud něco takového uslyšíte, nebuďte tím zaskočeni. Je to podobné předchozím příkladům, jedná se o logické popírání záporu.

I don't like doing nothing. TTT *1
V této větě máme v záporu sloveso don't like, za ním je vedlejší předmětná věta v záporu. Popíráme tedy to, že bychom měli rádi nicnedělání. Kladný význam je tedy, že “vždy rádi něco děláme”.
(porovnejte s I don't like doing anything – Nic mě nebaví dělat.)

I can't not say anything about it. TTT *2
Zde je jeden gramatický zápor can't a druhý not say. Kladný význam tedy je, že k tomu MUSÍM PROSTĚ NĚCO ŘÍCT, nemohu mlčet.
(porovnejte s I can't say anything about it – nemohu k tomu nic říct.)

Nobody has never made a mistake. TTT *3
Kladný význam tedy je “Každý někdy chyboval.”
(porovnejte s Nobody has ever made a mistake. – Nikdo nikdy nechyboval.)

Nobody had nothing to say to me. TTT *4
Kladný význam je “Každý měl co mi říct.”
(porovnejte s Nobody had anything to say to me. – Nikdo mi neměl co říct.)

Nothing ever happens for no reason at all. TTT *5
Kladný význam je “Vše, co se děje, má nějaký důvod.”
(porovnejte s Nothing ever happens for a reason. – Všechno se děje bezdůvodně.)

Not a day passed when she did not receive a card or letter from him. TTT *6
Kladný význam tedy je “Každý den od něho dostala pohlednici nebo dopis.”

Závěrem

Výše uvedené věty nejsou až tak úplně běžné, ale při studiu a používání angličtiny se s nimi jistě budete setkávat. Nyní už nebudete muset běžet za učitelem, mávat knihou ve vzduchu a říkat, že Angličané porušují gramatická pravidla. Budete vědět, že je to buď nestandardní forma (podobná českým záporům), nebo je to tzv. dvojitý zápor, jehož význam je ve skutečnosti kladný.

Překlad:
  1. Nemám rád nicnedělání.
  2. Nemohu k tomu nic neříct.
  3. Není nikdo, kdo by nikdy nechyboval.
  4. Nebyl nikdo, kdo by neměl, co mi říct.
  5. Není nic, co by se stalo bez důvodu.
  6. Nebyl den, kdy by od něho nedostala pohlednici nebo dopis.
Přepis bublinkové nápovědy: