"Halloween Night" by Halloween

Vydáno dne 30.10.2018

Metalový nářez americké skupiny Halloween s názvem “Halloween Night”. Při poslechu písničky doplníte do textu chybějící slova. Na závěr si budete moci přečíst český překlad písně.Halloween Night

by Halloween

Listen to the song and complete each gap with one word.

Jak na to?

Chcete-li doplnit co nejvíce správných slov, budete potřebovat následující:

Tip: Po doplnění jedné mezery vždy stiskněte tabulátor k pohodlnému přesunutí na další mezeru. Nepoužívejte klávesu ENTER (ta by celé cvičení ukončila).


So you feel so ___________________________(1) tonight,
I know something you don't know
Don't get distracted,
Keep your eyes on the ___________________________(2)
We've taken over Halloween,
Tonight ___________________________(3) to us
We bring you here to sell you ___________________________(4) ,
And you give us all your  ___________________________(5)

Chorus:
Tonight is the night of your ___________________________(6) ,
Tonight, it's Halloween
Tonight ___________________________(7) of your dreams,
We see you, we ___________________________(8) you,
No one's safe tonight…
It's Halloween nig­ht!

___________________________(9) down the alleys,
Into your darkest dreams
___________________________(10) fill your head,
And nothing's as it ___________________________(11)
You think you know what's going on,
But now you'll know the ___________________________(12)
The star of this ___________________________(13) show…
Tonight is you!

(Chorus)

Screaming in ___________________________(14) ,
It's just your imagination
Holding you near,
I'm your mind's ___________________________(15)
Listen my dear,
I need you to ___________________________(16)
It's all so clear,
The ___________________________(17) that we give
If you listen…

(Chorus)
We know you, we'll show you
That all is not all right
It's Halloween nig­ht!

Written and performed by Halloween, © Copyright. Used with permission.
Visit the band's website at HalloweenTheBan­d.us.

Správné odpovědi: 1) safe ; 2) show ; 3) belongs ; 4) fear ; 5) trust ; 6) screams ; 7) beware ; 8) scare ; 9) Creeping ; 10) Nightmares ; 11) seems ; 12) truth ; 13) horror ; 14) fear ; 15) creation ; 16) live ; 17) message

Slovíčka z této písně si můžete procvičit a naučit online:
Okruhy slovíček: Halloween – Halloween Night

Přepis bublinkové nápovědy: