Help for English

Halloween - Halloween Night (vocabulary)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 30.10.2008

Slovíčka z písně na Help for English. 
alley - ulička, postranní ulička
BrE
/'æli/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - a narrow street

 
belong - patřit, náležet
BrE
/bɪ'lɒŋ/ Přehrát
AmE
/bɪ'lɔ:ŋ/ Přehrát

verb - to be a part of something, to have a place somewhere

 
beware - dát si pozor
BrE
/bɪ'weə/ Přehrát
AmE
/bɪ'wer/ Přehrát

verb - to be careful, to look out

 
creation - stvoření
BrE
/kri'eɪʃən/ Přehrát
AmE
/kri'eɪʃən/ Přehrát

noun - something that has been created

 
creep - plížit se
BrE
/'kri:p/ Přehrát
AmE
/'kri:p/ Přehrát

verb - to move forward very quietly

 
distract - rozptylovat, rušit, odvádět pozornost
BrE
/dɪs'trækt/ Přehrát
AmE
/dɪs'trækt/ Přehrát

verb - to make it difficult for somebody to concentrate or to pay attention

 
fear - strach, obava
BrE
/'fɪə/ Přehrát
AmE
/'fɪr/ Přehrát

noun - a feeling you have when you are in a dangerous situation or scary situation

 
imagination - představivost, fantazie
BrE
/ɪˌmædʒɪ'neɪʃn/ Přehrát
AmE
/ɪˌmædʒɪ'neɪʃn/ Přehrát

noun - the ability to form pictures in your mind, the ability to get new and original ideas

 
message - zpráva
BrE
/'mesɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'mesɪdʒ/ Přehrát

noun - a piece of information written on a note or sent to somebody in another way

nightmare
nightmare - noční můra, zlý sen
BrE
/'naɪtmeə/ Přehrát
AmE
/'naɪtmer/ Přehrát

noun - a bad or scary dream

 
safe - v bezpečí
BrE
/'seɪf/ Přehrát
AmE
/'seɪf/ Přehrát

adjective - free from danger

 
scare - strašit, vystrašit, postrašit
BrE
/'skeə/ Přehrát
AmE
/'sker/ Přehrát

verb - to make somebody feel frightened

 
scream - výkřik
BrE
/'skri:m/ Přehrát
AmE
/'skri:m/ Přehrát

noun - a loud cry of terror or intense pain

 
seem - zdát se, připadat, vypadat
BrE
/'si:m/ Přehrát
AmE
/'si:m/ Přehrát

verb - to appear, to appear to be

 
show - pořad (zábavný), představení
BrE
/'ʃəʊ/ Přehrát
AmE
/'ʃoʊ/ Přehrát

noun - an amusing performance, TV programme etc.

 
take over - zabrat, přebrat, převzít
BrE
/ˌteɪk'əʊvə/ Přehrát
AmE
/ˌteɪk'oʊvər/ Přehrát

verb - to take something as your own

 
trust - důvěra
BrE
/'trʌst/ Přehrát
AmE
/'trʌst/ Přehrát

noun - the belief in somebody's honesty, sincerity etc

 
truth - pravda
BrE
/'tru:θ/
AmE
Přehrát

noun - true facts or information

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Halloween Creature Quiz (vocabulary)

Slovíčka z kvízu na Help for English.
PRE-INTERMEDIATE

"Halloween Night" by Halloween

Metalový nářez americké skupiny Halloween s názvem “Halloween Night”. Při poslechu písničky doplníte do textu chybějící slova. Na závěr si budete moci přečíst český překlad písně.

ALL LEVELS

Halloween na Help for English

Jaké halloweenské materiály naleznete na našich stránkách?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář