Help for English

Halloween Creature Quiz (vocabulary)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 30.10.2010

Slovíčka z kvízu na Help for English.alien
alien - vetřelec, mimozemšťan
BrE
/'eɪliən/ Přehrát
AmE
/'eɪliən/ Přehrát

noun - a creature from a different planet

 
animal - zvíře
BrE
/'ænɪml/ Přehrát
AmE
/'ænɪml/ Přehrát

noun - a living creature that moves and lives in water, on land etc.

bat
bat - netopýr
BrE
/'bæt/ Přehrát
AmE
/'bæt/ Přehrát

noun - a small animal that looks like a mouse, it can fly and it hunts in the night

blood
blood - krev
BrE
/'blʌd/ Přehrát
AmE
/'blʌd/ Přehrát

noun - the red liquid that flows inside our body

bone
bone - kost
BrE
/'bəʊn/ Přehrát
AmE
/'boʊn/ Přehrát

noun - one of the hard parts inside your body

castle
castle - hrad
BrE
/'kɑ:sl/ Přehrát
AmE
/'kæsl/ Přehrát

noun - a large and usually historical building with towers and strong walls

cemetery
cemetery - hřbitov
BrE
/'semətri/ Přehrát
AmE
/'seməteri/ Přehrát

noun - a place with many graves of people

 
cloak - plášť
BrE
/'kləʊk/ Přehrát
AmE
/'kloʊk/ Přehrát

noun - a loose piece of clothing that has no sleeves, you fasten it around the neck (it was used in the past)

cloth
cloth - látka (textílie)
BrE
/'klɒθ/
AmE
/'klɑ:θ/ Přehrát

noun - material used for making clothes etc.

 
evil - zlý, špatný (mravně)
BrE
/'i:vl/ Přehrát
AmE
/'i:vl/ Přehrát

adjective - wicked, very bad, opposite of 'good'

 
flesh - tělo, živá tkáň, maso (na těle)
BrE
/'fleʃ/ Přehrát
AmE
/'fleʃ/ Přehrát

noun - the part of the body under the skin including muscles, fat etc.

ghost
ghost - duch
BrE
/'gəʊst/ Přehrát
AmE
/'goʊst/ Přehrát

noun - a visible form of a dead person that can usually fly and go through walls etc.

goblin
goblin - skřítek, šotek
BrE
/'gɒblɪn/ Přehrát
AmE
/'gɑ:blɪn/ Přehrát

noun - a small ugly supernatural creature which makes trouble for people (esp. in fairy tales)

hood
hood - kapuce, kápě
BrE
/'hʊd/ Přehrát
AmE
/'hʊd/ Přehrát

noun - a part of a piece of clothing that covers the head

 
mole - mateřské znaménko, pigmentová skvrna, znaménko (na kůži)
BrE
/'məʊl/ Přehrát
AmE
/'moʊl/ Přehrát

noun - a small dark spot on the skin

mummy
mummy - mumie
BrE
/'mʌmi/ Přehrát
AmE
/'mʌmi/ Přehrát

noun - a body of a person long dead that has been preserved by using special oils and wrapping in strips of cloth

nail
nail - nehet
BrE
/'neɪl/ Přehrát
AmE
/'neɪl/ Přehrát

noun - a thin hard layer covering the ends of your fingers and toes

 
peace - mír
BrE
/'pi:s/ Přehrát
AmE
/'pi:s/ Přehrát

noun - the time when there is no war or fighting

rotten
rotten - shnilý, prohnilý, zkažený
BrE
/'rɒtn/ Přehrát
AmE
/'rɑ:t̬n/ Přehrát

adjective - decayed, gone bad

silver
silver - stříbro
BrE
/'sɪlvə/ Přehrát
AmE
/'sɪlvər/ Přehrát

noun - (the chemical element of atomic number 47) a metal that is used for making jewellery and coins, it is whitish in colour and cheaper than gold

skeleton
skeleton - kostra, kostlivec
BrE
/'skeletən/ Přehrát
AmE
/'skeletən/ Přehrát

noun - all the bones of the body; a figure made of bones and no flesh

 
skin - kůže, pokožka
BrE
/'skɪn/ Přehrát
AmE
/'skɪn/ Přehrát

noun - the outer covering of the body

 
strip - pruh
BrE
/'strɪp/ Přehrát
AmE
/'strɪp/ Přehrát

noun - a long narrow piece of cloth, land etc.

toad
toad - ropucha
BrE
/'təʊd/ Přehrát
AmE
/'toʊd/ Přehrát

noun - a large kind of frog

ugly
ugly - ošklivý, škaredý, šeredný
BrE
/'ʌgli/ Přehrát
AmE
/'ʌgli/ Přehrát

noun - unpleasant to look at, not nice or beautiful

vampire
vampire - upír
BrE
/'væmpaɪə/ Přehrát
AmE
/'væmpaɪər/ Přehrát

noun - a character of horror movies that sucks blood from people (e.g. Count Dracula)

werewolf
werewolf - vlkodlak
BrE
/'weəˌwʊlf/ Přehrát
AmE
/'werˌwʊlf/ Přehrát

noun - a creature from horror stories, a person who changes into a wolf when there is full moon

witch
witch - čarodějnice, ježibaba
BrE
/'wɪtʃ/ Přehrát
AmE
/'wɪtʃ/ Přehrát

noun - a woman (usually old) who can do magic and e.g. fly on the broomstick, make potions etc.

 
wrap - ovinout
BrE
/'ræp/ Přehrát
AmE
/'ræp/ Přehrát

verb - to cover from all sides

zombie
zombie - umrlec
BrE
/'zɒmbi:/ Přehrát
AmE
/'zɑ:mbi/ Přehrát

noun - a character from horror films, a body that died but has left the grave and walks around at night

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod. Více informací o tomto produktu naleznete zde.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Halloween Creature Quiz

Znáte halloweenské příšerky?
PRE-INTERMEDIATE

Halloween - Halloween Night (vocabulary)

Slovíčka z písně na Help for English.
INTERMEDIATE

10 Halloween Rules

Jak přežít ve zdraví Halloween? Zde je deset pravidel…
Copyright info:

Slovníková hesla © Mgr. Marek Vít.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář