ENJOY vs. JOIN

Vydáno dne 26.07.2020

Další dvojice slov, která se studentům pletou díky své zdánlivé podobnosti. (upravený článek z roku 2009)ENJOY vs. JOIN

Občas se stává, že studenti znají slovíčko enjoy/ɪn'dʒɔɪ/, ale pokud v textu narazí na podobné slovíčko join/'dʒɔɪn/, myslí si, že se jedná o podobné slovo s podobným významem. Podoba je zde ale čistě náhodná.

enjoy

Sloveso enjoy/ɪn'dʒɔɪ/ může mít významy užít si (něco), těšit se (z něčeho), mít radost (z něčeho), vychutnat si (něco), apod.

Pozn.: Pozor na výslovnost prvního písmena. Není tam /e/ ale /ɪ/.

My sister truly enjoys her new job. TTT
Jack enjoyed the match a lot yesterday. TTT
enjoyed a cup of coffee after dinner. TTT
Some people enjoyed the game, some didn't. TTT
Susan enjoyed playing tennis this morning. TTT
The children enjoyed the ride. TTT  

Pamatujte si, že po slovesu enjoy vždy následuje předmět:

He enjoyed.
He enjoyed it. TTT

Did you enjoy?
Did you enjoy the party? TTT

Také je dobré připomenout, že se sloveso enjoy neváže s předložkou:

He enjoyed to the present.
He enjoyed the present. TTT

Sloveso enjoy se váže s dalším slovesem ve tvaru gerundia (ing). Více v článku Verb Patterns (slovesné vzorce).

He enjoys to ski.
He enjoys skiing. TTT

Sloveso enjoy má však ještě jeden důležitý význam, kdy po něm následuje zvratné zájmeno:

Enjoy yourself. TTT
Is he enjoying himself? TTT
Did you enjoy yourself at the party last night? TTT
I had a great time. I really enjoyed myself. TTT  

Sloveso enjoy je odvozeno od podstatného jména joy.

joy/'dʒɔɪ/ = radost, veselí
enjoy/ɪn'dʒɔɪ/ = mít radost, užít si

join

Druhé slovíčko má také široké použití:

Will you join me for a drink? TTT
Susan joined her friends in the pub. TTT
Paul entered and joined the queue for the bar. TTT
Go there without me and I'll join you later, ok? TTT
Peter saw us playing and joined in. TTT  

Join the club! TTT
Peter joined the army last year. TTT
A few new countries might join the EU. TTT
Jack joined our team five months ago. TTT
Why don't you join a gym? TTT  

We joined hands and danced around the newlyweds. TTT
They joined forces and destroyed the enemy. TTT
A long bridge joins those two islands. TTT 

Pozn.: Odvozené podstatné jméno je joint/'dʒɔɪnt/ = kloub, spoj.

Join the club!

Toto hovorové spojení zde zmiňujeme úmyslně, protože si možná díky němu lépe zapamatujete samotné slovíčko join.

“Join the club!” = “Vítej v klubu!” (připoj se do klubu)

Toto zvolání se často používá, pokud se někomu stalo například něco nepříjemného, stejně jako vám. Do češtiny lze přeložit taky jako “to znám”.

I don't know what's going on here. – Join the club, Jack! TTT
I'm broke. – Join the club! TTT
So you failed the exam too? Join the club! TTT

Přepis bublinkové nápovědy: