BREATHE vs. BREATH

Vydáno dne 18.02.2018

Další dvojice podobných slovíček. Jedno znamená ‘dýchat’, druhé znamená ‘dech’. Víte, které je které a jak se vyslovují?BREATHE vs. BREATH

Dnes nabízíme opět dvojici slov, která se pletou. Jedná se o slovíčka breathe a breath a překvapivě si můžeme pomoci českým překladem:

Pravopis a výslovnost

Sloveso dýchat je “delší”, proto se píše jako delší breathe a vyslovujete se také jako delší breathe/'bri:ð/.

Naopak podstatné jméno dech je “kratší”, proto se píše breath a vyslovuje se krátce breath/'breθ/.

Nezapomeňte také, že th se vyslovuje u každého slova jinak.

Pozn.: Podobných dvojic je víc – viz článek Výslovnost BATH vs. BATHE.  

breathe = dýchat

breathe fast / quickly = dýchat rychle
breathe slowly = dýchat pomalu
breathe deeply = dýchat zhluboka
breathe shallowly = dýchat ‘mělce’ (ne zhluboka)

breathe hard / heavily /'hevɪli/ = dýchat ztěžka
breathe easily /'i:zɪli/ = dýchat zlehka

breathe in = nadechnout se, vdechnout
breathe out = vydechnout

I had to leave. I simply couldn't breathe in there. TTT *1
He's been running and now he's breathing heavily. TTT *2
It was cold and Jack was breathing on his hands. TTT *3
The doctor told me to breathe slowly and deeply. TTT *4
You should let the wine breathe for a while. TTT *5
When my dad hugged me, I could hardly breathe. TTT *6
Can you put it out? I don't want to breathe in the smoke. TTT *7  

breath = dech, nádech

deep breath = hluboký nádech
long breath = dlouhý nádech
slow / quick breath = krátký nádech
bad breath = špatný dech (zápach z úst)

take a (deep) breath = nadechnout se (zhluboka)
catch one's breath = popadnout dech
hold one's breath = zadržet dech
gasp for breath = lapat po dechu

be out of breath = být bez dechu, být udýchaný
be short of breath = mít potíže s dýcháním (zdravotní)

take sb's breath away = vyrazit někomu dech

Take a deep breath and relax. TTT *8
After the race I couldn't catch my breath. TTT *9
How long can you hold your breath? TTT *10
His breath smelt of cigarettes. TTT *11
When I saw his new painting, it simply took my breath away. TTT *12
Smoking will only give you bad breath. TTT *13  

Závěr

Věříme, že po přečtení článku vám tato dvojice slov již nebude dělat problémy. Pamatujte si, že sloveso ‘dýchat’ je delší, proto se píše breathe a vyslovuje se /bri:ð/. Podstatné jméno ‘dech’ je naopak kratší, píše se pouze breath a vyslovuje se /breθ/.

Překlad:
 1. Musel jsem odejít. Prostě jsem tam nemohl dýchat.
 2. Běžel, a teď ztěžka dýchá.
 3. Byla zima a Jack si dýchal na ruce.
 4. Doktor mi řekl, abych pomalu a zhluboka dýchal.
 5. Měl bys nechat to víno chvíli dýchat.
 6. Když mě táta objal, sotva jsem mohl dýchat.
 7. Můžeš to uhasit? Nechci vdechovat ten kouř.
 8. Zhluboka se nadechněte a uvolněte se.
 9. Po tom závodu jsem nemohl popadnout dech.
 10. Jak dlouho umíš zadržet dech?
 11. Jeho dech páchnul po cigaretách.
 12. Když jsem viděla jeho nový obraz, jednoduše mi to vyrazilo dech.
 13. Díky kouření budeš mít tak akorát špatný dech.
Přepis bublinkové nápovědy: