LOUD / LOUDLY / ALOUD

Vydáno dne 04.04.2019

Trojice slov, která se často pletou. Hlavně příslovce LOUDLY a ALOUD dělají studentům problémy. (upravený článek z roku 2010)LOUD / LOUDLY / ALOUD

Dnes si ukážeme tři slovíčka, která se studentům často pletou. Asi již znáte přídavné jméno loud/'laʊd/ (hlasitý). Od něho je pak odvozeno příslovce loudly/'laʊdli, ale také příslovce aloud/ə'laʊd/. To poslední je asi nejproblematič­tější. Kdy jednotlivá slovíčka použít? Nejprve si ukážeme jednoduchý přehled:

loud = hlasitý, hlučný

Slůvko loud/'laʊd/ je běžné přídavné jméno, které problémy obecně nedělá, proto si pouze uvedeme několik příkladových vět.

The music at the party was very loud. TTT
My new teacher is too loud when he speaks. TTT
She said, ‘Come in!’ in a very loud voice. TTT
He's the loudest person I've ever met. TTT
Actions speak louder than words. TTT  

Jak vidíte ve větách výše, stupňuje se běžně krátce loud – louder – loudest.

loudly = hlasitě, hlučně

Od přídavného jména loud pak vzniká přidáním běžné přípony -ly příslovce loudly/'laʊdli, které označuje, že někdo něco řekl nebo udělal hlasitě, hlučně.

She laughed loudly. TTT
Jack spoke more loudly than his colleague. TTT
The dog barked loudly all night. TTT
The audience clapped loudly after the ceremony. TTT
His mum sighed loudly and left the room. TTT  

aloud = nahlas (slyšitelně)

Třetí slovíčko vzniklo z přídavného jména loud přidáním předpony a-. Význam příslovce aloud se však značně liší od předchozího loudly:

Jack, can you read the article aloud? TTT
I didn't want to say anything. I was just thinking aloud. TTT
She hit her foot and cursed aloud. TTT
Do you have a problem? Say it aloud then! TTT
My father read the letter aloud. TTT  

Stejný význam jako příslovce aloud má spojení out loud:

He read the passage out loud. TTT
‘I can't go any farther!’ I cried out loud. TTT  

Pozn.: Pokud vás zajímají další slovíčka s předponou a- i s vysvětlením, nabízíme článek pro pokročilé angličtináře zde.

Přepis bublinkové nápovědy: