Pleteme si: sign / signature

Vydáno dne 28.06.2019

Jak se řekne anglicky ‘podpis’ a jak ‘podepsat’, a co vše může znamenat slovíčko SIGN. (upravený článek z roku 2010)Pleteme si: sign / signature

V dnešním článku si ukážeme dvě slovíčka, ve kterých studenti občas chybují. Nejčastěji v tom, že místo “podpisu” prosí někoho o “značku”.

Od slovesa sign (podepsat) je totiž odvozeno podstatné jméno signature (podpis), ale samotné sign je také podstatné jméno (značka, nikoli podpis).

sign jako podstatné jméno

Podstatné jméno sign/'saɪn/ může mít mnoho významů.

sign = cedule, nápis, vývěska, tabule

road / traffic sign = dopravní značka
signpost = směrovka, rozcestník

There was a sign on the door saying that no one can enter. TTT
Put it out. Don't you see the no-smoking sign? TTT
The club has a new neon sign. TTT
Turn left and follow the signs. TTT  

sign = signál, znak, náznak

The footprint in the dust was a sign that he'd walked through here. TTT
Her clapping was a sure sign of happiness. TTT
The prices show no sign of increasing. TTT
There is no sign of your brother. TTT  

sign = signál, znamení, posunek

sign language = znaková řeč

He gave us the thumbs-up sign. TTT
He cleared his throat as a sign for me to stop talking. TTT
I pointed to my watch as a sign that it was time to go. TTT  

sign = značka, znak, symbol, znaménko

dollar sign = znak dolaru
minus sign = znaménko minus
pound sign = znak libry
at sign = zavináč

sign = znamení (zvěrokruhu)

What's your sign? – I'm a Libra. TTT
I didn't know you were a Leo. – Yep, surprisingly, that's my sign. TTT  

Pozn.: Jednotlivá znamení zvěrokruhu i s výslovností najdete v článku zde.

sign jako sloveso

Sloveso sign/'saɪn/ znamená podepsat (se).

You forgot to sign the form, sir. TTT
Sign your name here, please. TTT
They signed a very important agreement. TTT
You haven't signed the invoice. TTT
Do you want to sign the birthday card? TTT
This book is personally signed by the author. TTT  

Pozn.: Sloveso sign může také znamenat například ‘dát znamení, pokyn’ nebo ‘znakovat’ (požívat znakovou řeč).

signature = podpis

Podstatné jméno odvozené od slovesa sign je pak signature/'sɪgnətʃə­/, tedy podpis.

I wrote my signature at the bottom of the page. TTT
A handwritten signature is necessary. TTT
Put your signature here and here. TTT
I'll send you the documents for signature. TTT
They collected more than 1000 signatures for the petition. TTT  

Poznámka k výslovnosti

U slovesa sign/'saɪn/ se nevyslovuje G, nicméně u slůvka signature/'sɪgnətʃə­/ se vyslovuje.

Také by se mohla plést slůvka sign/'saɪn/ a sing/'sɪŋ/ (zpívat).

Přepis bublinkové nápovědy: