Sloveso DARE

Vydáno dne 14.03.2021

Článek zabývající se významem a především použitím slovesa DARE.Sloveso DARE

Možná se zeptáte, co je na slovesu dare tak zvláštní, že si zaslouží samostatný článek. Nestačí se podívat do slovníku? Téměř jakýkoliv problém s angličtinou lze vyřešit nahlédnutím do kvalitního slovníku, ale na druhou stranu je sloveso dare tak zajímavé, že si alespoň krátký článek zaslouží.

Základním významem slovesa dare/'deə/ je odvážit se a lze ho použít jako jakékoliv jiné sloveso. Zajímavé ale je, že dare se někdy chová jako sloveso způsobové (modální).

Modální sloveso DARE

Sloveso dare se někdy používá tak, jako ostatní modální slovesa, např. can:

can say. – dare say. TTT *1
He can't ask. – He daren't ask. TTT *2
How can he come here? – How dare he come here? TTT *3

Vidíte tedy, že:

Běžné vs. modální sloveso

Použití dare jako modálního slovesa ale není nutné. V dnešní angličtině je již jen několik zaběhlých vazeb, kde je toto potřeba.

How dare you talk to me like that? TTT *4  

Our teacher is a bit funny, I dare say. TTT *5  

Pozn.: Spojení dare say se někdy píše i jako jedno slovo – daresay.

Don't you dare tell my parents! TTT *6  

Běžné sloveso DARE

Sloveso dare se totiž používá často i jako běžné sloveso, tedy s pomocnými sloveso do/does/did. Ovšem i zde je jedna zvláštnost – částici to můžeme (ale nemusíme) vypustit.

She didn't dare (to) say anything. TTT *7
I wouldn't dare (to) tell you how to raise your kids. TTT *8
No one dared (to) protest. TTT *9
The government doesn't dare (to) dispute. TTT *10
Does he dare (to) stand up to her? TTT *11

Pozn.: Zde je dobré zmínit i tzv. slovesné vzorce, což je navazování dvou sloves za sebou. Více v článku Verb Patterns (slovesné vzorce). Tam je zmíněno i sloveso DARE, které je zvláštní právě tím, že může být modální i normální sloveso, a navíc s částicí TO nebo bez ní.

Minulý čas

Ovšem pozor – minulý čas je u slovesa dare vždy pravidelný (dared), ať jde o sloveso modální (I dared open) či běžné významové (I dared to open).

O co, že…

Slovo dare/'deə/ má ještě jiné použití. Jako sloveso ho můžeme přeložit také jako vyzvat či vyhecovat. Použít ho můžeme např. v případech, kdy se v češtině snažíme někoho k něčemu “vyhecovat” a říkáme, “O co, že neuděláš …”. V angličtině je to takto:

Go on, jump. I dare you. TTT *12
I dare you to go and kiss that guy. TTT *13  

Když někdo něco udělá “z hecu”, používáme spojení on a dare nebo v britské angličtině for a dare:

She found out he'd asked her out on a dare. TTT *14  

Možná znáte českou hru “Vadí – nevadí”. Něco podobného hrají puberťáci i v anglicky mluvících zemích. Tam se hra jmenuje Truth or dare/ˌtru:θ ə'­deə/.

Zeptají se vás: Truth or dare? Můžete si vybrat. Když řeknete truth, budete muset na sebe něco intimního prozradit. Když řeknete dare, budete muset něco šíleného udělat.

Na závěr ještě připomenutí všech možností:

  modální běžné bez TO běžné s TO
+ you dare go you dare go you dare to go
+ he dare go he dares go he dares to go
- you daren't go you don't dare go you don't dare to go
- he daren't go he doesn't dare go he doesn't dare to go
? dare you go? do you dare go? do you dare to go?
? dare he go? does he dare go? does he dare to go?
Překlad:
 1. Odvažuji se tvrdit.
 2. Neodvažuje se zeptat.
 3. Jak se opovažuje sem přijít?
 4. Jak se opovažuješ se mnou takto mluvit?
 5. Náš učitel je tak trochu zvláštní, troufám si říct.
 6. Neopovažuj se to říct mým rodičům!
 7. Neodvážila se cokoliv říct.
 8. Neodvážil bych si ti říkat, jak máš vychovávat svoje děti.
 9. Nikdo se neodvážil protestovat.
 10. Vláda se neodvažuje oponovat. (=daren't dispute)
 11. Troufá si postavit se jí na odpor? (=Dare he stand…?)
 12. Tak dělej, skoč. O co, že to nedokážeš.
 13. O co, že nepůjdeš a nedáš pusu támhle tomu klukovi.
 14. Přišla na to, že ji pozval na rande jen z hecu.
Přepis bublinkové nápovědy: