Škola, kámen úrazu

Vydáno dne 11.02.2014

(Upravený článek z roku 2010) Upozornění na notorické chyby, kterých se dopouštějí především čeští studenti angličtiny. Zaměříme se na slovíčka a slovní spojení spojená se školou.Škola, kámen úrazu

SchoolV dnešním článku se podíváme na slovíčko ŠKOLA – SCHOOL. Tohle přeci znám, řeknete si možná. Ujišťuji Vás ale, že si mnozí uvědomíte, že některé věci říkáte špatně, i když jste např. mezi pokročilejšími angličtináři. Upozorním totiž na několik zásadních chyb, které patří do oblasti tzv. Czenglish.

Zajímáte-li se více o slovní zásobu spojenou se školami a studiem, můžete si také projít samostatný článek Americké školní pojmy.

Ve škole, na škole

Určitě víte, že ‘ve škole’ se anglicky řekne AT SCHOOL.

Can I talk to John? – No, he's still at school. TTT
You weren't at school today. Is everything alright? TTT  

V tomto významu tu není člen!

V angličtině (většinou v americké) se také často setkáte se spojením IN SCHOOL.

John works here? – No, he's still in school. TTT
So what did you learn in school today? TTT  

S předložkou IN (a také bez členu) se pojí i pojmenování typů škol.

She's in junior high. TTT
We became best friends in elementary school. TTT
We met in college. TTT
I take Spanish in high school. TTT  

Pozor, HIGH SCHOOL není vysoká škola ale STŘEDNÍ ŠKOLA, obzvláště v USA. Vysoká škola je COLLEGE.

V Británii je vysoká škola UNIVERSITY a pojí se s předložkou AT:

We met at university. TTT  

Jedná-li se o spojení s názvem školy, používáme předložku AT:

They met at the University of Toronto. TTT
She studied sculpture at Saint Martin's College. TTT  

Studovat školu?

Častým neduhem je nesprávné používání slovesa STUDY. V češtině mohu říci, že např. “studuji školu”, ale toto spojení nelze stejným způsobem použít v angličtině. STUDY se takto používá např. s předměty (study English, study sculpture…) Když chcete říct, že na nějaké škole studujete, je nutné použít STUDY s předložkou AT a nebo použít sloveso ATTEND. Toto slovíčko je velmi praktické a doporučuji se ho naučit používat.

attended medical school in the US. TTT
He attends a school in Milan. TTT  

Pokud byste použili české STUDY A SCHOOL, znamenalo by to, že ta škola je předmětem vašeho studia, díváte se na to, jako je postavená, obdivujete její fasádu… To pravděpodobně není Vaším úmyslem. Stejně se v angličtině nepoužívá spojení DO A SCHOOL (dělat školu) ani VISIT A SCHOOL (navštěvovat školu)!

Chodit NA angličtinu, chodit DO sboru?

ATTEND se také používá pro nejrůznější kurzy, lekce, semináře, školení apod., obzvláště jsou-li pravidelné.

She attends an English course once a week. TTT
My dad never attended any of my school activities. TTT
Here are the comments from the people who attended your seminar last week. TTT  

V těchto případech nepoužíváme sloveso GO.

S hodinami angličtiny, tance apod. používáme vazbu se slovesem TAKE:

take English classes. TTT
take dance lessons. TTT  

Zajímavé je také slovíčko “doučování”. Vyjádříme to slovesem ‘tutor’ a z toho vytvořeným podstatným jménem ‘tutoring’. Jak CHODIT NA DOUČOVÁNÍ ale použijeme jen trpný rod slovesa TUTOR:

I'm tutored. TTT
I have tutoring on Monday. TTT
I have tutoring this afternoon. TTT
I don't need tutoring. I'm not failing any of my classes. TTT  

SoccerDalším problémem je chození na trénink, např. na fotbal. Zde lze použít GO a nebo ATTEND:

went to practice. TTT
I have to go to soccer practice. TTT
You must attend every practice to be on the cheerleading squad. TTT  

Chodíme-li obecně na fotbal, či děláme jiný školní sport, můžeme použít spojení BE ON A TEAM apod.

I'm on the soccer team. TTT
He had some personal issues and quit the football team. TTT  

Určitě ale nejde říci české GO TO SOCCER.

ChoirPodobně je to tehdy, chodíme-li do pěveckého sboru, do tanečního kroužku atd atd., opět si musíme poradit bez slovesa GO.

I'm in the school choir. TTT
She's in glee club. TTT
They asked me if I wanted to be on the debate team. TTT  

Konec školy

Ve významu ‘začít’ a ‘skončit’ můžeme ve spojení se školou použít obyčejná slovesa START SCHOOL / FINISH SCHOOL.

start college this fall. TTT
He finished high school last year. TTT  

GraduatePro dokončení studií lze použít sloveso GRADUATE.

What are you going to do after you graduate? TTT  

Ve spojení s názvem školy se používá toto sloveso s předložkou FROM:

He graduated from Harvard in 1998. TTT  

Pomocí slovesa GRADUATE můžeme přeložit i pěkné české slovo ‘maturovat’. Často slýchám studenty, kteří chtějí říci ‘po maturitě’ a používají na internetu nalezený výraz ‘after leaving exam’. To je nesmysl. Maturita je název zkoušky a když tedy chceme říct ‘po maturitě’, řekneme prostě AFTER THE MATURITA. To ale nemusí cizinec pochopit. Stačí tedy říci AFTER GRADUATION. To pochopí každý.

If you don't graduate, you won't go to college. TTT  

Ukončíte-li školu předčasně, používá se DROP OUT OF SCHOOL (praštit se školou).

He started doing drugs and dropped out of school. TTT
He may be a college dropout but he's also a millionaire. TTT  

Spojení LEAVE SCHOOL vyjadřuje spíše dokončení nějaké úrovně studia a tím své studentské roky uzavřít:

He left school at the age of 16 and found a job. TTT  

Pokud se člověk naopak rozhodne studovat dále (např. po střední), používá se spojení STAY IN SCHOOL:

I wish I had stayed in school. TTT  

Školní předměty

Nebudu zde představovat školní předměty, ale upozorním jen na dvě věci. Předmět jako fyzická věc a předmět jako větný člen je v angličtině OBJECT. Školní předmět je ale SUBJECT.

Předměty se mohou psát s malým i s velkým písmenem. S malým se píší většinou tehdy, když mluvíme obecně o předmětu, např. že vás baví matematika, ale nejde nám biologie apod. S velkým písmenem se píše pojmenování určitého předmětu ve škole, na rozvrhu apod. Porovnejte:

I like math. TTT = rád počítám, jde mi práce s čísly…
After Math we have a free period. TTT = po konkrétním předmětu, ne obecně po matematice, po práci s čísly, ale po konkrétních 45 minutách, kterým se říká Math.

S velkým píšeme vždy předměty, které mají nějaké bližší pojmenování, např. History I, History II, Biology 101 apod. Zde se nejedná o studijní obor, vědu, předmět učení, ale o název kurzu. Nezapomínejte samozřejmě na to, že jazyky jsou s velkým písmenem VŽDY (English, Spanish, Czech).

MathV matematice?

Jde-li nám nějaký předmět, tedy vynikáme např. V biologii, používáme předložku AT:

He's good at languages. TTT
She's terrible at math. TTT
I suck at English. TTT  

 

Z matematiky?

ExamPozor na velmi častou chybu v použití předložky s předmětem. V češtině jsme zkoušeni Z biologie, dostaneme známku Z chemie či píšeme test Z literatury. V angličtině NEPOUŽÍVÁME v žádném případě předložku FROM. Správná předložka je IN:

I got an A in History. TTT
We're doing a test in English literature on Monday. TTT  

Když jsme u testů, dávejte si pozor, že ‘psát písemku/test’ řekneme pomocí slovesa TAKE případně DO, SIT apod. Nelze použít spojení WRITE A TEST!

Když někdo z nějakého předmětu propadne, používáme sloveso FAIL bez předložky:

I'm failing Math. Will you tutor me? TTT
failed Calculus my first semester in college. TTT  

Závěrem

Studium, škola apod. je velmi častým tématem, na které student angličtiny při učení narazí. Je tedy důležité, aby se vyvaroval základním chybám, které jsou způsobené interferencí češtiny a angličtiny. Těmto chybám říkáme CZENGLISH. Pojďme se ještě jednou podívat na spojení, která byste v angličtině říkat NEMĚLI, protože jsou výsledkem doslovného překladu z češtiny do angličtiny. V bublince vedle každé věty naleznete správné znění. Zkuste si ale věty opravit nejdříve sami.

studied a commerical academy in Brno. TTT

He studies on Harvard. TTT

What school did you do? TTT

She visits an English course. TTT

go to English every week. TTT

I didn't go to English in high school. TTT

Do you go to basketball? TTT

As a child I went to the children's cho­irTTT

What are you planning to do after leaving examTTT

She's very good in languagesTTT

I got a B from the math exam today. TTT

I'm writing a test tomorrow. TTT

 
Přepis bublinkové nápovědy: