Help for English

Americké školní pojmy

ALL LEVELS Vydáno dne 07.12.2008

Vysvětlení nejrůznějších anglických pojmů, které pravděpodobně uslyšíte v prostředí amerických středoškoláků.Americké školní pojmy

Možná máte rádi americké filmy a seriály o středoškolácích, možná se dokonce na studium v USA chystáte. V takovém prostředí se jistě setkáte s velkým množstvím slovíček a slovních spojení, která se školy a školního života týkají. V tomto článku se vám pokusíme nabídnout přehled nejdůležitějších slovíček a pojmů, které pro tuto oblast budete potřebovat znát.

Mějte ale na paměti, že USA je země velmi různorodá, některé věci se mohou v různých státech zásadně lišit.

high school

První věc, kterou si musíte zapamatovat, je, že high school/'haɪsku:l­/ není v Americe (ani jinde) vysoká škola ale střední škola.

Střední školství v USA funguje obecně jinak, než v Česku. Není to jako u nás, kde máme gymnázia, technické školy, potravinářské školy, ‘dopravku’, ‘zdrávku’, ‘chemičárnu’ a jiné průmyslovky. Oni mají prostě high school. Samozřejmě drobnější i větší rozdíly mezi středními školami v USA jsou také, ne ale zdaleka takové jako zde.

Střední školy tam poskytují všeobecné střední vzdělání. Konkrétní zaměření můžete získat především díky spektru volitelných předmětů. Budete-li se tedy bavit s Američanem, nelamte si zbytečně hlavu s tím, jak ten svůj typ střední školy nejlépe přeložit do angličtiny. Řekněte prostě high school. Chodíte-li na gymnázium, hlavně se vyhněte zažitému překladu grammar school, protože to je v USA slovo, které se občas používá pro základní školu.

grade – ročník

Slovíčko grade/'greɪd/ znamená několik věcí. Nyní se zaměříme jen na jeden z významů. Jedná se o ročník školy. V USA se tyto ročníky počítají od první třídy ZŠ až do posledního ročníku střední školy, celkem 12 ročníků.

Prvňáček je tedy first-grader a “maturant” je ve dvanácté třídě (twelfth grade). Klasická high school je většinou od 9. do 12. ročníku. Předtím je junior high/ˌdʒu:nɪə ‘­haɪ/ (něco jako 'nižší gympl’) a ještě předtím elementary school/ˌelə'men­təriˌsku:l/ (základní škola).

freshman, sophomore, junior, senior

Poslední čtyři ročníky, tedy čtyři ročníky střední školy, mají své názvy.

  • Freshman year je první ročník, a freshman je potom pojmenování studenta prvního ročníku střední školy, tedy ‘prvák’.
  • Druhý ročník má přezdívku sophomore year, student druhého ročníku (“druhák”) je tedy a sophomore.
  • Junior year je rok před ‘maturitním’ ročníkem, tedy většinou třetí ročník střední školy.
  • Poslednímu ročníku střední školy se říká senior year a studentům seniors. Pěkný překlad do češtiny by byl maturitní ročník, a senior je maturant. Američané samozřejmě ‘maturitu’ nemají, ale k tomu se dostaneme.

Tato slovíčka se používají i pro čtyři ročníky vysokých škol.

college

Vysoká škola tedy není high school, jak jsme si již řekli, ale college/'kɒlɪdʒ/. Je to obecné označení vysokých škol. Američané totiž používají slovíčko university/ˌju:nɪ'vɜ­:sɪti/téměř výhradně jen v názvech škol. Když chodí na VŠ, říkají že chodí to college, nebo to, že jsou na VŠ, řeknou in college.

class

Slovíčko class/'klɑ:s/ se používá samozřejmě pro třídu (skupinu studentů jednoho ročníku) ale také pro vyučovací hodinu nebo vyučovací předmět.

My favorite class is psychology. TTT *1
I decided to skip the class. TTT *2
She was failing the class. TTT *3 

V množném čísle se classes také používá pro školní vyučování:

The classes were canceled that day. TTT *4 

period

Slovíčko period/'pɪəriəd také označuje vyučovací hodinu. Zde ale nejde o předmět, ale vyloženě o čas, ve kterém vyučovací hodina probíhá. Když se vás někdo zeptá na to, co máte první hodinu, zeptá se na first period, nikoliv na first class. Když máte volnou hodinu, říká se jí free period.

semesters, breaks

Školní rok je rozdělen na dvě pololetí, semester/sə'mes­tə/ První pololetí, 1st semester, začíná cca v polovině srpna a končí před Vánoci. Následují vánoční prázdniny (Christmas break / winter break) a na začátku ledna začíná druhé pololetí (2nd semester). Od června začínají velké letní prázdniny, kterým se obvykle říká jednoduše summer break.

report card

Vysvědčení v USA chodí studentům, tedy spíše rodičům, domů poštou a říká se mu report card/rɪ'pɔ:tˌkɑ­:d/. Jedná se o celkem čtyři vysvědčení (ve čtvrtletí, v pololetí, ve druhém čtvrtletí a na konci školního roku), na kterém jsou klasicky vypsané předměty a známky, grades.

grade – známka

Slovo grade/'greɪd/, kromě již uvedeného významu ročník školy, znamená také známka. V USA se hodnotí známkami A, B, C, D, F. První čtyři znamenají, že student prospěl, známka F (Fail) znamená, že v daném předmětu propadl. Stejným způsobem se známkují testy, projekty apod.

GPA

Ze známek se počítá průměr, tzv. gpa/ˌdʒi:ˌpi:­'eɪ/ (Grade Point Average). Když ale uslyšíte, že někdo má GPA 3.5 a někdo 2.3, co vám to řekne? K výslednému průměru dojdeme tak, že za písmena A, B, C, D, F si dosadíme čísla. A má hodnotu 4, B – 3, C – 2, D – 1 a F se rovná nule. A z těchto čísel spočítáme průměr. Vysoké GPA pomůže studentům dostat se na dobré vysoké školy, získat stipendium apod.

summer school

Pokud potřebujete kredity navíc nebo nějaký předmět neprojdete, propadnete, může vás čekat tzv. summer school, kdy prostě chodíte na daný předmět v průběhu letních prázdnin a co potřebujete, doženete.

detention, suspension, expulsion

Podíváme se teď také na tresty, které studenti mohou dostat. Za drobné prohřešky mohou studenti zůstat po škole. Tomu se říká detention/dɪ'tenʃn. Po skončení vyučování se hříšníci sejdou v nějaké třídě pod dohledem učitele, a musí si dělat úkoly, nebo se učit, apod. Detention může probíhat dokonce i v sobotu.

Jedná-li se o větší prohřešek, dojde k tzv. suspension/sə'spenʃə­n/, což je jakési dočasné vyloučení ze školy, třeba jen na týden (you are suspended – jste dočasně vyloučeni). Představte si, že třeba něco provedete, a potom třeba 14 dní nesmíte do školy. Tomu říkají trest? Ale ano, takové věci jdou s vámi potom do přijímacího řízení na VŠ a takový student má potom šance na dobrou školu téměř nulové.

Jedná-li se o velmi závažný prohřešek, jste vyloučeni bezpodmínečně, čemuž se říká expulsion (be expelled – být vyloučen).

SAT, ACT

Jak jsme si již řekli, v USA nemají studenti “maturitu” ani její obdobu. Existují však dva testy, které američtí středoškoláci dělají, a jejichž složení je důležité pro přijetí na vysoké školy.

Ve státech na východním pobřeží je nejčastější test SAT (Scholastic Aptitude Test) a ve střední části USA je to konkurenční ACT (American College Testing Program). Tyto testy uznávají všechny americké vysoké školy se čtyřletými programy. Jejich základem je angličtina a matematika, ale možné jsou i další části.

prom

V Česku jsou běžné tzv. maturitní plesy, což bychom mohli přeložit jako prom/'prɒm/. Je trochu podobný jako české plesy, ale v mnoha ohledech se liší. Hlavním rozdílem je, že je to ples pro studenty a jejich partnery/partnerky, ne pro jejich rodiče a známé, jako je to u nás. Každý ples je samozřejmě jiný a v každé škole, v každém státě jsou tradice trochu odlišné.

Na plese se tradičně volí královna a král plesu, tedy prom queen a prom king. Bývají to zpravidla nejpopulárnější studenti z ročníku.

homecoming

Důležitou událostí školního roku je tzv. homecoming, což je velká slavnost (koná se většinou na podzim, v září či začátkem října), při které škola vítá zpět své bývalé studenty.

Na pořadu jsou sportovní akce (hlavně americký fotbal či basketbal), kulturní akce, průvod, ples apod. I při této příležitosti se volí královna, tzv. homecoming queen. Nominovány jsou studentky posledních ročníků školy a studenti je potom volí. Slavnostní korunovace potom probíhá buď na fotbalovém zápase či na plese (homecoming dance). Titul a korunku nové královně zpravidla předává homecoming queen z předchozího roku.

pep rally

Před důležitým sportovním utkáním se studenti školy sejdou na tzv. pep rally, kde se představí hráči, kapitán řekne něco o probíhající sportovní sezóně, cheerleaders (roztleskávačky) ohromí svojí sestavou, hraje školní kapela apod. Velmi důležitá pep rally je např. před homecoming zápasem.

yearbook

Každý rok škola vydává na konci školního roku jakousi ročenku – yearbook/'jɪəbʊk/, kterou dostanou všichni studenti školy. Je to vlastně taková památka na daný školní rok, statistiky, záznamy o kulturních a sportovních akcích, fotografie studentů a tříd apod. Na konci bývají zpravidla prázdné listy, kam si studenti nechají podepsat své spolužáky a napíší každému nějaký předprázdnino­vý vzkaz.

graduation

Nejdůležitějším momentem středoškolského studia je jistě graduation/ˌgrædjʊ'e­ɪʃn/, tedy slavnostní ukončení studia. Jedná se skutečně o slavnostní událost, kam přijdou studenti, jejich rodiče, prarodiče, přátelé apod. Studenti jsou oblečeni v tradičních róbách a čepcích.

Překlad:
  1. Můj oblíbený předmět je psychologie.
  2. Rozhodl jsem se nejít na tu hodinu.
  3. Z toho předmětu propadala.
  4. Vyučování bylo ten den zrušeno.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Multiple choice: A Letter to Students

Do autentického textu doplníte chybějící slova (výběrem z nabídky).
ALL LEVELS

American States

Seznam amerických států s přepisem výslovnosti a hlavními městy
INTERMEDIATE

The High School Prom

Jak vypadá takový ‚prom‘, neboli americká obdoba českého maturitního plesu.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Americké školní pojmy 43 44293 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 9 lety