Anglicky 'ne' a časté chyby

Vydáno dne 01.08.2010

Článek o použití záporů NO a NOT, a také chybách, které dělají čeští studenti.Anglicky ‘NE’ a časté chyby

Dnešní článek by měl poukázat na to, že ne každé ‘ne’ překládáme jako ‘NO’. Mnozí to jistě víte, ale přesto konkrétně v tomto my Češi děláme spoustu chyb, které patří mezi tzv. Czenglish.

NO

Podíváme se tedy na slovíčko no/‘nəʊ/ (zatím pouze ve významu 'ne’, o významu ‘žádný’ bude řeč v jiném článku). O jaký slovní druh se jedná? NO je tzv. interjection – slovní druh, do kterého spadají slova jako yes, no, wow, woof, boom apod. Jsou to tedy hlavně citoslovce a různá zvolání. NO v tomto významu používáme zásadně izolovaně, nejedná se o větný zápor.

No! TTT *1
Oh no. TTT *2
Did you like the book? – No. TTT *3  

Jako součást věty můžeme no použít jen jako záporné uvedení věty. Slůvko no je potom oddělené čárkou.

No, you can't do that. TTT *4
You don't have an extra pen, do you? TTT *5  

Zde tu a tam někdo podotkne: Ale jak to, vždyť jsou potom ve větě dva zápory a my jsme se učili, že dva zápory v anglické větě být nemohou!

A naše odpověď?

Nejedná se o dva zápory ve větě, protože no se nepočítá mezi větné zápory. To pouze negativně uvozuje větu, ale do věty samotné nepatří. Buďte tedy v klidu, větou No, I don't… neporušujete žádné gramatické pravidlo.

Pamatujte si, že no nemůže být použito jako v češtině ve funkci vedlejší věty.

I think that no.
I guess that no.
He said that no.

Toto je velmi častá chyba českých studentů. Jak se tomuto vyhnout si ukážeme za chvíli.

Jediné, co říci můžete, je:

He said no. TTT *6

Tady se jedná o přímou řeč, stejně jako např. He said hello, She said goodbye. Slovo za slovesem say je zde jakoby v uvozovkách. Ty se ale v těchto spojeních nepíší.

NOT

Pokud používáme zápor ve větě, používáme zápornou částici not/'nɒt/. Tu lze přidat k pomocným slovesům a v mluvené angličtině a neformální psané angličtině se zkracuje na n't:

I don't know. TTT *7
She can't sing. TTT *8
They aren't bored. TTT *9
She won't be here. TTT *10
Karen didn't know about it. TTT *11

Pomocné sloveso s touto záporkou používáme i ve významu českého “ne”. To potom zkracuje celou vedlejší nebo hlavní větu. Často jde o tzv. ‘krátké odpovědi’, které se považují za zdvořilejší než samotné no. To by totiž mohlo znít jako nevrlé odseknutí.

Did you like the book? – No, I didn't. TTT *12
Can you ski? – No, I can't. TTT *13

Vedlejší a hlavní věty lze takto zkracovat i v souvětí:

He liked the book but I didn't. TTT *14 (=I didn't like the book)
I was hungry but he wasn't. TTT *15 (=he wasn't hungry)
I can play the guitar but my brother can't. TTT *16 (=he can't play the guitar)
She asked if I wanted anything and I told her I didn't. TTT *17 (= that I didn't want anything)

Klasické Czenglish věty totiž jsou:

He liked the book but I no.
I was hungry but he no.
I can play the guitar but my brother no.
She asked if I wanted anything and I told her that no.

Takových čechismů se musíme vyvarovat.

Not může stát i před podstatným jménem, zájmenem, příslovcem, příslovečným určením apod. v rámci neúplných vět (fragmentů), kde není sloveso:

Not me. TTT *18
Not today. TTT *19
Not now. TTT *20
Not here. TTT *21
I'll tell you about it but not here. TTT *22

Pozn.: Více v článku Not really / not yet / not anymore / not at all ….

Častá je i vazba se spojkou or ve významu ‘nebo ne

We'll go there whether you like it or not. TTT *23
We could go out. Or not. TTT *24

Myslím, že ne

Velmi častou větou, kterou říkáme je ‘Myslím, že ne.’ Když ji máme tak rádi, určitě bude dobré, umět ji říct i anglicky. Jak jsme si ukázali výše, nesmíme říkat:

I think that yes.
I think that no.

Anglicky je to:

I think so. TTT *25
I don't think so. TTT *26

Tyto dvě věty si dejte do velkého rámečku!

Sloveso think má takovou zvláštnost, že narozdíl od češtiny se nepoužívá zápor za slovesem, ale do záporu dáme právě sloveso think:

I think he's ok. = Myslím, že je v pořádku.
don't think he's ok. = Myslím, že není v pořádku.

Neříkáme: I think he isn't ok.

Pozn.: Neříkáme obvykle ani: I think not. TTT *27 – toto není ale chyba, setkáte se s tím hlavně v případě velmi důrazného záporu.

U dalších sloves už k tomuto nedochází a zápor je vyjádřen částicí not za slovesem:

I guess so. TTT *28
I guess not. TTT *29
I guess he's ok. TTT *30
I guess he's not ok. TTT *31

No, thanks

Na místě je podotknout, že když nám někdo v angličtině něco nabídne, a my chceme zdvořile odmítnout, pojí se no s poděkováním. Kladná odpověď se naopak pojí s please:

Would you like something to drink? – No, thank you. / No, thanks.
Would you like something to drink? – Yes, please.

Toto je důležité převážně v britské angličtině. Říci obráceně NO, PLEASE nebo YES, THANK YOU by mohlo být bráno za nezdvořilost.

Hovorové ‘ne’

Nakonec si zmíníme několik záporných výrazů, které určitě uslyšíte ve filmech apod. Všechny mají význam českého ‘ne’:

nope/'nəʊp/ – opak je yep/'jep/
uh-uh/ˌʌ'ʌ/ – opak je uh-huh/ˌʌ'hʌ/ (přesně stejné zvuky používáme i v češtině)

Občas se setkáte i s nah/'nɑ:.

Závěrem

Záporům se budeme ještě věnovat, ale dnes byla řeč o naprostých základech: Jak říci ‘ne’. I když se to zdá být jednoduché a jasné, mnoho čechismů je právě způsobeno nesprávným používáním záporu NO. Proto si pamatujte:

Překlad:
 1. Ne!
 2. Ale ne.
 3. Líbila se ti ta kniha? – Ne.
 4. Ne, to nemůžeš udělat.
 5. Asi nemáš tužku navíc, viď?
 6. Řekl ne.
 7. Nevím.
 8. Neumí zpívat.
 9. Nenudí se.
 10. Nebude tady.
 11. Karen o tom nevěděla.
 12. Líbila se ti ta kniha? Ne. (ne, nelíbila)
 13. Umíš lyžovat? – Ne. (ne, neumím)
 14. Jemu se ta kniha líbila ale mě ne.
 15. Já měl hlad ale on ne.
 16. Já umím hrát na kytaru ale můj bratr ne.
 17. Zeptala se mě, jestli něco nechci a já jí řekl, že ne.
 18. Já tedy ne.
 19. Dnes ne.
 20. Teď ne.
 21. Tady ne.
 22. Řeknu ti o tom ale ne tady.
 23. Půjdem tam, ať se ti to líbí nebo ne.
 24. Mohli bychom jít ven. Nebo taky ne.
 25. Myslím, že ano.
 26. Myslím, že ne.
 27. Myslím, že ne.
 28. Myslím, že ano.
 29. Myslím, že ne.
 30. Myslím, že je v pořádku.
 31. Myslím, že není v pořádku.
Přepis bublinkové nápovědy: