Jacket, ticket, pocket, market...

Vydáno dne 29.09.2019

Co mají tato slovíčka společné? Začátečníci u nich často chybně vyslovují koncové ET.Jacket, ticket, pocket, market…

Anglická výslovnost je určitě náročná nejen pro začínající studenty. Má sice určitá pravidla, ale začátečníkům zůstávají skryta, protože při jejich omezené slovní zásobě nevidí žádné souvislosti ve vyslovování určitých struktur.

Dnes si však ukážeme jedno malé pravidlo, kterého se můžete ze začátku docela úspěšně držet: Slovíčka končící na et se vyslovují na konci /ɪt/ (případně /ət/), nikoli však /et/, což je nejčastější chyba českých studentů – mají tendenci vyslovovat, co píšou. Toto pravidlo platí pouze u základních slovíček, ale to začátečníky v tuto chvíli nemusí trápit.

Vybrali jsme šest nejzákladnějších slovíček. Jak vidíte, e se u nich vyslovuje /ɪ/. Věříme, že jejich význam znáte, správná výslovnost však může být pro některé překvapením. Pokud na slovíčko kliknete, objeví se vám překlad. Slova si můžete i poslechnout. K dnešní šestici základních slov přidáváme ještě několik trochu pokročilejších:

jacket/'dʒækɪt basket/'bɑ:skɪt­/
ticket/'tɪkɪt/ packet/'pækɪt/
pocket/'pɒkɪt/ budget/'bʌdʒɪt
market/'mɑ:kɪt planet/'plænɪt
carpet/'kɑ:pɪt blanket/'blæŋkɪt­/
wallet/'wɒlɪt socket/'sɒkɪt/

Pozn.: Angličtina má mnoho slov převzatých z francouzštiny. U nich se koncové -et vyslovuje //. Pokročilejší studenti si více mohou přečíst zde.

Přepis bublinkové nápovědy: