Časová souslednost (tabulka)

Vydáno dne 20.02.2011

Máte problémy s posunem časů u nepřímé řeči? Dnes nabízíme dvě barevné tabulky, které si můžete pohodlně vytisknout.Časová souslednost (tabulka)

Dnešní gramatický jev může nést následující označení:

Dochází zde často k určité změně času ve větě, která je ‘reportována’. Z přímé řeči se mění na řeč nepřímou.

Některým studentům dělá tento posun problémy, proto dnes nabízíme dvě přehledné tabulky, které mohou použít jako pomůcku, pokud si posunem nebudou jisti. Tabulky nabízíme celkem dvě: jednodušší (tabulka na výšku o jednom sloupci) a podrobnější (tabulka o dvou částech na šířku).

Vždy se jedná o formát A4 a po kliknutí na tabulku se vám otevře soubor PDF, který si pak můžete pohodlně vytisknout.

Druhou (podrobnější) tabulku si můžete uprostřed přeložit, vložit papírovou čtvrtku a slepit. Získáte tak přehlednou kartičku s podrobnějšími informacemi o souslednosti časové. Nejvíce rozdílů oproti první tabulce je v sekci ‘modální slovesa’.

O časové souslednosti si můžete více přečíst v samostatných článcích:

Nepřímá řeč 1
Nepřímá řeč 2

Můžete se také otestovat:

Cvičení: Nepřímá reč

Nezapomeňte také na to, že posun časů není vždy nutný. Pokud totiž ‘reportovaná’ informace stále trvá, může věta zůstat v původním čase:

He said: “I like apples

He said that he liked apples. časový posun
He said that he likes apples. nemusí docházet k posunu


Podobných tabulek nabízíme celou řadu. Více najdete zde. Hodit se mohou i záložky, které hledejte zde.

Přepis bublinkové nápovědy: