Czenglish Alert 1: Studovat školu

Vydáno dne 13.11.2019

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Studovat školu se neřekne ‘study a school’!Czenglish Alert 1: Studovat školu

V češtině mohu říci, že např. “studuji školu”, ale toto spojení nelze stejným způsobem použít v angličtině (study a school). Sloveso study/'stʌdi/ se takto používá např. s předměty či studijními obory (study English, study sculpture…)

Když chcete říct, že na nějaké škole studujete, použijte raději jednu z následujících možností:

1) Sloveso ATTEND

Místo slovesa study můžeme použít sloveso attend/ə'tend/, které je bez předložky.

attended medical school in the US. TTT *1
He attends a school in Milan. TTT *2
Which high school did you attend? TTT *3 

Toto sloveso se používá také s nejrůznější kurzy, lekcemi, semináři, školeními apod.

She attends an English course once a week. TTT *4
My dad never attended any of my school activities. TTT *5
Here are the comments from the people who attended your seminar last week. TTT *6  

2) Sloveso GO + předložka TO

V hovoru je ale daleko běžnější obyčejné go to – chodit (kam).

Alec Baldwin went to NYU. TTT *7
She wanted to go to Harvard ever since she was a kid. TTT *8
It's about a bunch of kids who go to Beverly Hills High. TTT *9 

3) Sloveso STUDY + předložka AT

Sloveso study se v tomto případě používá spíše u univerzit a vysokých škol. Váže se potom s předložkou at.

You never mentioned that you studied at MIT. TTT *10
Her grandfather studied at Oxford University. TTT *11 

Porovnejte s použitím předložky in:

She studied at Oxford. TTT *12 (na Oxford University)
She studied in Oxford. TTT *13 (ve městě, ne nutně na Oxford University)

Závěrem

Pokud byste použili ‘čenglické’ study a school, mohlo by to znamenat to, že ta škola je předmětem vašeho studia, díváte se na to, jako je postavená, obdivujete její fasádu… To pravděpodobně není Vaším úmyslem. Stejně se v angličtině nepoužívá spojení do a school (dělat školu) ani visit a school (navštěvovat školu)!

Doporučujeme si přečíst i článek Škola, kámen úrazu.

Překlad:
 1. Studoval jsem medicínu v USA.
 2. Studuje školu v Milánu.
 3. Jakou střední školu jsi studoval?
 4. Jednou týdně chodí do kurzu angličtiny.
 5. Můj táta nikdy nechodil na žádné mé školní akce.
 6. Tady jsou poznámky lidí, kteří byli minulý týden na tvém semináři.
 7. Alec Baldwin chodil na NYU.
 8. Chtěla jít na Harvard už od té doby, co byla dítě.
 9. Je to o pár děckách, co chodí na střední do Beverly Hills High.
 10. Nikdy jsi nezmínil, že jsi studoval na MIT.
 11. Její dědeček studoval na Oxfordské univerzitě.
 12. Studovala na Oxfordu.
 13. Studovala v Oxfordu.
Přepis bublinkové nápovědy: