Help for English

Škola, kámen úrazu

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 11.02.2014

Upozornění na notorické chyby, kterých se dopouštějí především čeští studenti angličtiny. Zaměříme se na slovíčka a slovní spojení spojená se školou.Škola, kámen úrazu

SchoolV dnešním článku se podíváme na slovíčko ŠKOLA – SCHOOL. Tohle přeci znám, řeknete si možná. Ujišťuji Vás ale, že si mnozí uvědomíte, že některé věci říkáte špatně, i když jste např. mezi pokročilejšími angličtináři. Upozorním totiž na několik zásadních chyb, které patří do oblasti tzv. Czenglish.

Zajímáte-li se více o slovní zásobu spojenou se školami a studiem, můžete si také projít samostatný článek Americké školní pojmy.

Ve škole, na škole

Určitě víte, že ‘ve škole’ se anglicky řekne AT SCHOOL.

Can I talk to John? – No, he's still at school. TTT *1
You weren't at school today. Is everything alright? TTT *2  

V tomto významu tu není člen!

V angličtině (většinou v americké) se také často setkáte se spojením IN SCHOOL.

John works here? – No, he's still in school. TTT *3
So what did you learn in school today? TTT *4  

S předložkou IN (a také bez členu) se pojí i pojmenování typů škol.

She's in junior high. TTT *5
We became best friends in elementary school. TTT *6
We met in college. TTT *7
I take Spanish in high school. TTT *8  

Pozor, HIGH SCHOOL není vysoká škola ale STŘEDNÍ ŠKOLA, obzvláště v USA. Vysoká škola je COLLEGE.

V Británii je vysoká škola UNIVERSITY a pojí se s předložkou AT:

We met at university. TTT *9  

Jedná-li se o spojení s názvem školy, používáme předložku AT:

They met at the University of Toronto. TTT *10
She studied sculpture at Saint Martin's College. TTT *11  

Studovat školu?

Častým neduhem je nesprávné používání slovesa STUDY. V češtině mohu říci, že např. “studuji školu”, ale toto spojení nelze stejným způsobem použít v angličtině. STUDY se takto používá např. s předměty (study English, study sculpture…) Když chcete říct, že na nějaké škole studujete, je nutné použít STUDY s předložkou AT nebo použít sloveso ATTEND. Toto slovíčko je velmi praktické a doporučuji se ho naučit používat.

attended medical school in the US. TTT *12
He attends a school in Milan. TTT *13  

Pokud byste použili české STUDY A SCHOOL, znamenalo by to, že ta škola je předmětem vašeho studia, díváte se na to, jako je postavená, obdivujete její fasádu… To pravděpodobně není Vaším úmyslem. Stejně se v angličtině nepoužívá spojení DO A SCHOOL (dělat školu) ani VISIT A SCHOOL (navštěvovat školu)!

Chodit NA angličtinu, chodit DO sboru?

ATTEND se také používá pro nejrůznější kurzy, lekce, semináře, školení apod., obzvláště jsou-li pravidelné.

She attends an English course once a week. TTT *14
My dad never attended any of my school activities. TTT *15
Here are the comments from the people who attended your seminar last week. TTT *16  

V těchto případech nepoužíváme sloveso GO.

S hodinami angličtiny, tance apod. používáme vazbu se slovesem TAKE:

take English classes. TTT *17
take dance lessons. TTT *18  

Zajímavé je také slovíčko “doučování”. Vyjádříme to slovesem ‘tutor’ a z toho vytvořeným podstatným jménem ‘tutoring’. Jak CHODIT NA DOUČOVÁNÍ ale použijeme jen trpný rod slovesa TUTOR:

I'm tutored. TTT *19
I have tutoring on Monday. TTT *20
I have tutoring this afternoon. TTT *21
I don't need tutoring. I'm not failing any of my classes. TTT *22  

SoccerDalším problémem je chození na trénink, např. na fotbal. Zde lze použít GO nebo ATTEND:

went to practice. TTT *23
I have to go to soccer practice. TTT *24
You must attend every practice to be on the cheerleading squad. TTT *25  

Chodíme-li obecně na fotbal, či děláme jiný školní sport, můžeme použít spojení BE ON A TEAM apod.

I'm on the soccer team. TTT *26
He had some personal issues and quit the football team. TTT *27  

Určitě ale nejde říci české GO TO SOCCER.

ChoirPodobně je to tehdy, chodíme-li do pěveckého sboru, do tanečního kroužku atd atd., opět si musíme poradit bez slovesa GO.

I'm in the school choir. TTT *28
She's in glee club. TTT *29
They asked me if I wanted to be on the debate team. TTT *30  

Konec školy

Ve významu ‘začít’ a ‘skončit’ můžeme ve spojení se školou použít obyčejná slovesa START SCHOOL / FINISH SCHOOL.

start college this fall. TTT *31
He finished high school last year. TTT *32  

GraduatePro dokončení studií lze použít sloveso GRADUATE.

What are you going to do after you graduate? TTT *33  

Ve spojení s názvem školy se používá toto sloveso s předložkou FROM:

He graduated from Harvard in 1998. TTT *34  

Pomocí slovesa GRADUATE můžeme přeložit i pěkné české slovo ‘maturovat’. Často slýchám studenty, kteří chtějí říci ‘po maturitě’ a používají na internetu nalezený výraz ‘after leaving exam’. To je nesmysl. Maturita je název zkoušky a když tedy chceme říct ‘po maturitě’, řekneme prostě AFTER THE MATURITA. To ale nemusí cizinec pochopit. Stačí tedy říci AFTER GRADUATION. To pochopí každý.

If you don't graduate, you won't go to college. TTT *35  

Ukončíte-li školu předčasně, používá se DROP OUT OF SCHOOL (praštit se školou).

He started doing drugs and dropped out of school. TTT *36
He may be a college dropout but he's also a millionaire. TTT *37  

Spojení LEAVE SCHOOL vyjadřuje spíše dokončení nějaké úrovně studia a tím své studentské roky uzavřít:

He left school at the age of 16 and found a job. TTT *38  

Pokud se člověk naopak rozhodne studovat dále (např. po střední), používá se spojení STAY IN SCHOOL:

I wish I had stayed in school. TTT *39  

Školní předměty

Nebudu zde představovat školní předměty, ale upozorním jen na dvě věci. Předmět jako fyzická věc a předmět jako větný člen je v angličtině OBJECT. Školní předmět je ale SUBJECT.

Předměty se mohou psát s malým i s velkým písmenem. S malým se píší většinou tehdy, když mluvíme obecně o předmětu, např. že vás baví matematika, ale nejde nám biologie apod. S velkým písmenem se píše pojmenování určitého předmětu ve škole, na rozvrhu apod. Porovnejte:

I like math. TTT *40 = rád počítám, jde mi práce s čísly…
After Math we have a free period. TTT *41 = po konkrétním předmětu, ne obecně po matematice, po práci s čísly, ale po konkrétních 45 minutách, kterým se říká Math.

S velkým píšeme vždy předměty, které mají nějaké bližší pojmenování, např. History I, History II, Biology 101 apod. Zde se nejedná o studijní obor, vědu, předmět učení, ale o název kurzu. Nezapomínejte samozřejmě na to, že jazyky jsou s velkým písmenem VŽDY (English, Spanish, Czech).

MathV matematice?

Jde-li nám nějaký předmět, tedy vynikáme např. V biologii, používáme předložku AT:

He's good at languages. TTT *42
She's terrible at math. TTT *43
I suck at English. TTT *44  

 

Z matematiky?

ExamPozor na velmi častou chybu v použití předložky s předmětem. V češtině jsme zkoušeni Z biologie, dostaneme známku Z chemie či píšeme test Z literatury. V angličtině NEPOUŽÍVÁME v žádném případě předložku FROM. Správná předložka je IN:

I got an A in History. TTT *45
We're doing a test in English literature on Monday. TTT *46  

Když jsme u testů, dávejte si pozor, že ‘psát písemku/test’ řekneme pomocí slovesa TAKE případně DO, SIT apod. Nelze použít spojení WRITE A TEST!

Když někdo z nějakého předmětu propadne, používáme sloveso FAIL bez předložky:

I'm failing Math. Will you tutor me? TTT *47
failed Calculus my first semester in college. TTT *48  

Závěrem

Studium, škola apod. je velmi častým tématem, na které student angličtiny při učení narazí. Je tedy důležité, aby se vyvaroval základním chybám, které jsou způsobené interferencí češtiny a angličtiny. Těmto chybám říkáme CZENGLISH. Pojďme se ještě jednou podívat na spojení, která byste v angličtině říkat NEMĚLI, protože jsou výsledkem doslovného překladu z češtiny do angličtiny. V bublince vedle každé věty naleznete správné znění. Zkuste si ale věty opravit nejdříve sami.

studied a commerical academy in Brno. TTT *49

He studies on Harvard. TTT *50

What school did you do? TTT *51

She visits an English course. TTT *52

go to English every week. TTT *53

I didn't go to English in high school. TTT *54

Do you go to basketball? TTT *55

As a child I went to the children's choir. TTT *56

What are you planning to do after leaving exam? TTT *57

She's very good in languages. TTT *58

I got a B from the math exam today. TTT *59

I'm writing a test tomorrow. TTT *60

 
Překlad:
 1. Můžu mluvit s Johnem? – Ne, je ještě ve škole.
 2. Dnes jsi nebyl ve škole. Je všechno v pořádku?
 3. John tady pracuje? – Ne, on ještě chodí do školy.
 4. Tak co ses dnes ve škole naučil?
 5. Chodí na nižší střední.
 6. Stali se z nás nejlepší přátelé na základce.
 7. Seznámili jsme se na vejšce.
 8. Na střední škole chodím na španělštinu.
 9. Seznámili jsme se na univerzitě.
 10. Setkali se na Torontské univerzitě.
 11. Studovala sochařství na Vysoké škole Svatého Martina.
 12. Studoval jsem medicínu v USA.
 13. Studuje školu v Milánu.
 14. Jednou týdně chodí do kurzu Angličtiny.
 15. Můj táta nikdy nechodil na žádné mé školní akce.
 16. Tady jsou poznámky lidí, kteří byli minulý týden na tvém semináři.
 17. Chodím na angličtinu.
 18. Chodím do tanečních.
 19. Chodím na doučování.
 20. V pondělí mám doučování.
 21. Dnes mám/jdu na doučování.
 22. Nepotřebuju chodit na doučování. Z žádného předmětu nepropadám.
 23. Šel jsem na trénink.
 24. Musím jít na fotbalový trénink.
 25. Musíš chodit na všechny tréninky, jestli chceš být u roztleskávaček.
 26. Chodím na fotbal.
 27. Měl nějaké osobní problémy a přestal chodit na fotbal.
 28. Chodím do školního pěveckého sboru.
 29. Chodí do pěvecko-tanečního kroužku.
 30. Zeptali se mě, jestli nechci chodit do debatního kroužku.
 31. Letos na podzim začínám studovat vysokou.
 32. Loni dokončil střední školu.
 33. Co hodláš dělat, až skončíš školu?
 34. Dokončil Harvard v roce 1998.
 35. Jestli neodmaturuješ, nepůjdeš na vysokou.
 36. Začal brát drogy a praštil se školou.
 37. Možná je to člověk, co nedokončil vysokou, ale je to také milionář.
 38. Odešel ze školy v šestnácti letech a našel si práci.
 39. Kéž bych býval dál studoval.
 40. Mám rád matiku.
 41. Po matematice máme volnou hodinu.
 42. Je dobrý na jazyky.
 43. Je v matematice hrozná.
 44. Jsem na anglinu tupej.
 45. Dostal jsem jedničku z dějepisu.
 46. V pondělí píšeme písemku z anglické literatury.
 47. Propadám z matematiky. Budeš mě doučovat?
 48. První semestr na vysoké jsem proletěl ze základů matematické analýzy.
 49. I studied AT a commercial academy / I attended a commercial academy…
 50. He studies at Harvard.
 51. What school did you attend? / Where did you study?
 52. She attends an English course.
 53. I take English classes every week.
 54. I didn't take English in high school.
 55. Are you on the basketball team?
 56. As a child I was in the children's choir.
 57. What are you planning to do after you graduate / after graduation?
 58. She's very good at languages.
 59. I got a B in the math exam today.
 60. I'm taking / doing / sitting a test tomorrow.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Škola

Slovíčka spojená se školou.

STARTER

Chybějící písmenka: school objects

Napište správně dvanáct slovíček označujících školní pomůcky apod.
ALL LEVELS

Back to school

Přání do začátku školního roku 2013/2014.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Škola, kámen úrazu 127 74584 Od evareslova poslední příspěvek
před rokem