Czenglish Alert 4: Když... tak...

Vydáno dne 07.12.2019

Pozor, příslovce SO se v anglických podmínkových souvětích nepoužívá. Vyhněte se klasické chybě, která patří do Czenglish.Czenglish Alert 4: Když… tak…

V češtině často používáme v podmínkových souvětích příslovce tak:

Čeští studenti potom po vzoru češtiny používají v těchto souvětích příslovce so. To ale v žádném případě nemá v těchto větách co dělat.

Hlavní věta v souvětí žádné takové příslovce nepotřebuje.

If you're hungry, we can go out for a pizza. TTT *1
If you want, I'll help you. TTT *2
If it rained, we wouldn't go anywhere. TTT *3  

Pokud bychom ale přece jen chtěli ten důsledek splněné podmínky nějak více zdůraznit, použili bychom příslovce then/'ðen/ (pak, potom).

If you don't like rock music, then we can't be friends. TTT *4
If I don't do something now, then I will lose my chance. TTT *5
If it didn't work, then we would try something else. TTT *6  

Ostatně dvojici IF … THEN možná někteří znáte z programování.

Druhou častou chybou českých studentů v podmínkových větách je používání spojky when (když) místo spojky if. O tom se dočtete více v článku WHEN vs. IF.

O podmínkových větách si můžete přečíst řadu dalších materiálů, např. Podmínkové věty: přehled.

Překlad:
  1. Jestli máš hlad, můžeme si zajít na pizzu.
  2. Jestli chceš, tak ti pomůžu.
  3. Kdyby pršelo, tak bychom nikam nešli.
  4. Jestli nemáš rád rockovou hudbu, tak pak nemůžeme být kamarádi.
  5. Jestli teď hned nic neudělám, potom přijdu o svou šanci.
  6. Kdyby to nefungovalo, pak bychom zkusili něco jiného.
Přepis bublinkové nápovědy: